Aareon

Korte productbeschrijving

Mobility First

De manier waarop we werken verandert. Waar we in het verleden gewend waren om alles vanuit kantoor te doen en bij uitzondering "het veld in te gaan", zien we nu de trend dat het werken zich steeds meer verplaatst naar de locatie waar dit het beste kan worden gedaan. Gevolg hiervan is dat de tools waarmee wordt gewerkt deze trend volgen. Iedereen is intussen gewend om privézaken via zijn smartphone te doen. Het uitvoeren van zakelijke werkzaamheden op dezelfde wijze is een logisch vervolg.

Aareon onderkent deze veranderingen en ondersteunt dit nu al in ruime mate. Vanuit Aareon Digital Solutions (ADS) leveren wij een complete set apps, portalen en andere toepassingen voor klanten, medewerkers en ketenpartners. Al deze toepassingen zijn uiteraard gebaseerd op ons onderliggende ERP-systeem Tobias AX/Tobias 365. Nieuw is dat deze toepassingen ook ingezet kunnen worden voor ERP-systemen van andere partijen.

Voorwaarde hiervoor is een optimale integratie tussen de verschillende systemen, waarbij er één bron van data is waar ieder een vanuit zijn rol mee kan werken. De verschillende suites van Aareon zijn optimaal geïntegreerd. Onderling, maar ook met de systemen van derden waar wij mee samenwerken.

Specificaties

Software wordt aangeboden:

  • In huis/lokaal
  • SaaS
  • Cloud
  • Private cloud

Platform gebaseerd op:

  • Microsoft

Toekomstvisie

De toekomst zal verder gaan op dit thema: het veranderen van de huidige werkwijze naar een werkwijze waarbij iedereen overal en altijd zijn zaken kan afhandelen en waarbij de ERP-systemen steeds meer ingezet zullen worden als bron van gegevens en de plek waar de bulkwerkzaamheden plaatsvinden. Social media zal steeds belangrijker worden, zeker in de contacten tussen klant en corporatie. Dit vraagt om nieuwe skil ls bij de corporatiemedewerkers. Ook het Internet of Things zal ver der gebruikt gaan worden om informatie van bezit en gedrag te gebruiken om processen te verbeteren. 

Daarbij zullen apps en portalen het middel worden om alles mee te kunnen doen. Door het verder vereenvoudigen, optimaliseren en automatiseren van processen veranderen de werkzaamheden van registreren naar controleren. Hierbij zullen andere tools dan we nu gewend zijn een prominente plaats krijgen. Denk met name aan de inzet van kunstmatige intelligentie in al zijn verschijningsvormen. Een voorbeeld hiervan is het incasseren op een tijdstip en met een manier van communiceren die het beste resultaat oplevert gezien het profiel van een klant. Ook spraakinvoer en spraakherkenning kunnen met behulp van (chat)bots worden ondersteund: waarom zouden we gegevens nog handmatig invoeren als het ook gespr oken kan? 

De toekomst zal steeds meer gericht zijn op efficiency in alle processen. Met de hulpmiddelen van nu en straks zullen systemen ontstaan die veel meer voor, dan met ons werken, op een manier die wij ons nu misschien niet eens kunnen voorstellen. Waarom wel een zelfrijdende auto en geen zelfverhurend huis?

Referenties

O.a. Rochdale, Domesta, Trivire, Vidomes, Oost Flevoland, Woondiensten, Brabant Wonen en Woonforte.

Bedrijfsprofiel

Aareon is Europa's grootste leverancier van software voor vastgoedbedrijven. Samen beheren de klanten van Aareon in Europa meer dan 10 miljoen vhe's en werken circa 50.000 gebruikers met onze oplossingen. De Aareon Groep staat garant voor voortdurende investeringen in innovatieve oplossingen. Daarbij maken wij gebruik van de synergie binnen de groep waarin alle onderdelen focus hebben op de vastgoedsector. Het resultaat van deze synergie kunnen wij 1 op 1 doorvertalen naar de Nederlandse markt.


Aantal medewerkers: 280
Aantal klanten in corporatiemarkt: 175
Actief in corporatiemarkt sinds: 1979
Gebruikersvereniging: Usersgroup Aareon.nl 

Contactgegevens

Aareon
Cornelis Houtmanstraat 36, 7825 VG Emmen
088 242 02 42

info@aareon.nl
https://www.aareon.nl

Aareon in het nieuws