dided

Specialisatie

Dided haalt het maximale uit de data en software van woningcorporaties!

Met de organisatiedoelen van de klant als uitgangspunt, zorgt dided ervoor dat data en applicaties optimaal benut worden. Voor management, medewerkers en (keten-)partners. Opdrachten van dided zijn dan ook vaak gericht op (een combinatie van) het verbeteren van de huurdertevredenheid, de governance of de processen.

De dienstverlening bestaat uit programma- en projectmanagement.
Voorbeelden van projecten zijn het opzetten en implementeren van datamanagement, het opstellen van ICT-beleid en het vertalen ervan naar concrete projecten, de uitrol van ICT-samenwerkingen, data-inventarisaties, de selectie & implementatie van belangrijke applicaties (zoals een DMS) en nog veel meer.
De uitvoering van projecten gebeurt altijd in samenwerking met stakeholders en medewerkers.

Dided is inzetbaar op de volgende kennisgebieden:
Digitalisering - Organisatie strategie - Samenwerkingen - ketenintegratie
ICT-beleid - Productontwikkeling - Partnermanagement
Portfolio management - Datamanagement
ERP - Business Intelligence, web portals
SaaS – Blockchain

Toekomstvisie

Het succes van organisaties zal steeds meer afhangen van de mate waarin de data en applicaties functioneren als een orkest in perfecte harmonie. Automatisering bepaalt bovendien voor een steeds groter deel de bedrijfcontinuïteit van een organisatie en in sommige gevallen zelfs volledig.

Data en applicaties behoren daarom tot het kapitaal van uw organisatie, net als uw medewerkers en uw vastgoed.
Het toekomstbeeld dat dided heeft, is dat medewerkers en klanten van een organisatie hun tijd voornamelijk zullen besteden aan ouput en dat de input bijna volledig geautomatiseerd afgehandeld wordt. Zaken als administratieve handelingen, contractafsluitingen en het vroegtijdig opmerken van potentiële escalaties of afwijkingen zullen gedigitaliseerd zijn. In de praktijk betekent dit onder andere dat er meer tijd vrijkomt voor bijvoorbeeld persoonlijke dienstverlening of het acurater kunnen bijsturen in de beleidscyclus.

Door de steeds verdergaande digitalisering zullen traditionele IT-discussies, zoals 'alles in het primaire systeem' versus 'best-of-breed' verdwijnen. Techniek is niet leidend of blokkerend. De gebruiker wordt simpelweg in staat gesteld om te kiezen welke componenten het best ingezet kunnen worden voor het realiseren van de organisatiedoelen.

Het goede nieuws hierbij is dat u vandaag al kan gaan bouwen aan een toekomstbestendig fundament. Een fundament dat bestaat uit samenhangende data en applicaties die elkaar versterken en dat uitbreidbaar is.
Met dided creëert u grip en overzicht op de middelen die u reeds in huis heeft en ontwikkelt u een digitaal groeipad dat concreet gerealiseerd kan worden.

Referenties

Dided heeft opdrachten gedaan voor een grote diversiteit aan klanten (en een aantal buiten de sector). Bijvoorbeeld de opzet en uitrol van een datamanagementprogramma bij GroenWest (nu Cazas Wonen; klik hier voor het artikel in Corporatiemedia) en het begeleiden van de samenwerking tussen twee toonaangevende leveranciers (klik hier voor het artikel op de website).

Op de website van dided vind je meer cases en referenties, maar het beste is om een persoonlijk gesprek aan te vragen. Dan kan je zelf oordelen of je met Oscar een klik hebt!

Bedrijfsprofiel

Dided is een dienstverlener op het gebied van data en applicaties, met veel ervaring in de corporatiesector. Oscar Gordijn is de eigenaar van dided. Hij werkt voor zowel woningcorporaties als haar toeleveranciers (softwarebedrijven, ict-dienstverleners, aannemers, …).

De kracht van Oscar is dat hij in begrijpbare taal en met enthousiasme zijn vak weet over te brengen aan management en medewerkers. Iedere bestuurder, manager of medewerker kan aan Oscar zijn wens of probleem uitleggen vanuit zijn/haar eigen wereld en hoeft geen ICT-kennis te hebben. Daarnaast is de meerwaarde van Oscar dat hij goed is in helicopterview-analyse en het leggen van verbanden. Opdrachten starten door eerst een goede businessanalyse te doen en deze vervolgens te vertalen naar een uitvoerbare strategie / oplossing.

Dided doet niet aan 1-puntsanalyses en korte termijn verbeteringen die binnen een jaar als sneeuw voor de zon verdwijnen. De focus ligt op gedragen lange termijn oplossingen, waarbij ieder project bijdraagt aan het volgende project. Zeg maar een rente-op-rente effect, maar dan voor uw data- en applicatielandschap.

Omdat dided een eenmanszaak is, worden projecten altijd samen met de klant uitgevoerd. Dit betekent dat tijdens het project al kennisborging plaatsvindt en uw medewerkers stap voor stap hun digitaliseringsvaardigheden vergroten.

Deze eigenschappen leveren de klant veel meerwaarde op: maximale benutting van- en grip op het applicatie- & datalandschap.


Aantal klanten in corporatiemarkt: 11
Actief in corporatiemarkt sinds: 2012

Contactgegevens

dided

0612092099

oscar@dided.nl
https://www.dided.nl

dided in het nieuws