Reasult

Korte productbeschrijving

Met de Reasult software heeft u scherp zicht op de financiële prestaties van uw vastgoedportefeuille. Dat kan zowel voor uw huidige portefeuille als voor nieuwbouw- en renovatieprojecten. De software ondersteunt uw besluitvorming en verbetert het integraal sturen op waarde, rendement en cashflow. U heeft inzicht in haalbaar en gerealiseerd rendement. Ook kunt u beleidskeuzes tegen elkaar afwegen door mogelijke scenario’s door te rekenen. Waardeer uw vastgoed op marktwaarde (conform het Waarderingshandboek) en krijg een duidelijk beeld van het financieel en maatschappelijk rendement. Reasult biedt oplossingen voor projectontwikkeling, asset¬ en portefeuillemanagement, taxatiemanagement en financiële planning. De Reasult software maakt uw werk gemakkelijker en u bent al tijd ‘in control’.

Specificaties

Software wordt aangeboden:

  • In huis/lokaal
  • SaaS
  • Cloud
  • Private cloud

Platform gebaseerd op:

  • Microsoft
  • en eigen platform

Toekomstvisie

Inzicht in de vastgoedportefeuille, transparantie, risicobeheersing en voldoen aan wet- en regelgeving blijft essentieel. Uiteindelijk gaat het om grip op de portefeuille van vandaag en sturen op de portefeuille van morgen. Kortom de vastgoedportefeuille meer ‘in control’. Financieel-analytische software speelt daarbij een essentiële rol. Voor corporaties die investeringsbeslissingen moeten nemen is het van belang dat dit efficiënt en goed gebeurt. Softwaretools zijn daarbij ondersteunend. Ze zijn er voor snelle en eenduidige informatie en voor het doorrekenen van een investeringsproject. Daarmee kan een prognose gemaakt worden van bijvoorbeeld individuele project KPI’s, zoals IRR, investeringskosten en het aantal woningen. En het geeft ook inzicht in de voortgang van de besluitvormingsmomenten, de realisatie en de bijbehorende kasstromen. Dit zorgt voor betrouwbare informatie en betere beslissingen. Met de invoering van de nieuwe Woningwet is voor corporaties het waarderen op marktwaarde een verplichting geworden. Dit biedt voor corporaties ook de kans om deze marktwaarde te gebruiken als sturingsinformatie. Slimme software kan corporaties helpen ook de komende jaren passende volkshuisvesting te blijven bieden. Daarnaast zien we bij woningcorporaties steeds meer mogelijkheden voor het gebruik van data. Er is steeds meer data beschikbaar, zowel in- als extern. Corporaties werken daarbij hard aan de juistheid en volledigheid ervan. Gebruik van goede systemen zorgt ervoor dat er meer analysemogelijkheden zijn met betere dashboards en rapportages. Optimaal inzicht biedt input voor de keuze om een financieel en een maatschappelijk beleid te voeren.

Referenties

Onze klantenkring bestaat uit meer dan 80 organisaties in Nederland, Duitsland, Zwitserland en België. Hiervan gebruiken 40  corporaties onze software voor taxatiemanagement, assetmanagement en (her-) ontwikkeling. Voor een overzicht van onze klanten en referentiecases zie https://www.reasult.nl/onze-klanten/

Bedrijfsprofiel

Sinds 2000 ontwikkelt Reasult softwareoplossingen die vastgoedorganisaties ondersteunen bij hun besluitvorming en verbeteren van hun financiële prestaties. Met 60 medewerkers ontwikkelen we de software in huis. Dit doen we in nauwe samenwerking met onze klanten; vastgoedontwikkelaars, woningcorporaties en vastgoedbeleggers. Kwaliteit staat bij ons voorop! Niet alleen steken we veel tijd in de softwareontwikkeling, we laten onze software ook regelmatig auditen door externe partijen en auditors. Reasult is ISAE 3402 gecertificeerd. Daardoor hebben onze klanten de zekerheid dat zij over accurate stuurinformatie beschikken en wij onze belofte waarmaken: Real Estate In Control.


Aantal medewerkers: 60
Aantal klanten in corporatiemarkt: 40
Actief in corporatiemarkt sinds: 2010

Contactgegevens

Reasult
Wijchenseweg 8, 6537 TL Nijmegen
0318-672930

info@reasult.nl
https://www.reasult.nl

Reasult in het nieuws