ViaData

Korte productbeschrijving

Connect-It is dé slimme fieldservice software van ViaData Mobile Solutions. Het biedt ondersteuning bij het dagelijks onderhoud van onder meer woningcorporaties. Het pakket bestaat uit slimme plansoftware, mobiele apps en diverse portals waarmee de communicatie met zowel huurders als co-makers aanzienlijk kan worden verbeterd. Connect-It is al geïntegreerd met de gangbare softwaresystemen in de branche en ondersteunt berichtenuitwisseling volgens Ketenstandaard Bouw & Installatie.

Met behulp van de Connect-It plansoftware wordt automatisch de meest optimale planning berekend. Onze klanten beschikken over een digitaal planbord, automatische (smart)planning, route-optimalisatie en realtime integratie met Connect-It Mobile. Dit laatste zorgt ervoor dat zowel de registratie als uitvoering van werkzaamheden tijdig en correct plaatsvinden, waarbij de voortgang voortdurend wordt bewaakt. Via digitale werkbonnen op smartphone of tablet kunnen belangrijke gegevens worden geraadpleegd en geregistreerd, denk aan uren, materialen, notities, tekeningen en foto’s.

Doordat de planning rekening houdt met factoren als reistijd, complexiteit, expertise, meevallers en tegenslagen, kunnen doorlooptijden steeds beter worden voorspeld. De corporatie heeft de volledige regie over zowel planning als uitvoering van dagelijks onderhoud. Huurders kunnen daardoor tijdig, duidelijk en correct worden geïnformeerd. Al deze zaken dragen bij aan een hogere first time fix.

Specificaties

Software wordt aangeboden:

  • In huis/lokaal
  • Cloud
  • Private cloud

Platform gebaseerd op:

  • Microsoft

Toekomstvisie

Het spanningsveld tussen kostenreductie en huurderstevredenheid neemt steeds verder toe. De tendens dat consumenten steeds hogere eisen stellen, heeft ook zijn beslag op de huurdersmarkt. Tegelijkertijd leidt uitzonderlijke klantbeleving tot loyale en betrokken huurders. De communicatie tussen corporatie en huurders maakt daarin echt het verschil.

Verreweg het meeste contact tussen huurder en corporatie gaat over reparaties. Het is dus essentieel dit proces goed te laten verlopen. Door middel van de juiste kennis en tooling willen wij onze klanten inspireren en in staat stellen om huurders de beste service te bieden. Wij zien het dan ook als onze taak om technologische ontwikkel ingen te vertalen naar toepassingen om huurders zo efficiënt mogelijk te bedienen.

Corporaties met een hogere klantwaardering besparen doorgaans meer. Niet zo vreemd, vinden wij. ViaData is ervan overtuigd dat uitzonderlijke klantbeleving zorgt voor betrokken huurders die zuiniger zijn op hun woning en meer bijdragen aan de leefbaarheid in hun buurt. Betrokken, tevreden huurders zijn Connected Customers! Vanuit bovenstaande visie heeft ViaData – speciaal voor corporaties – het Connected Customer Model (CCM) ontwikkeld. Deze biedt praktische handvaten om van uw huurders blije en tevreden huurders te maken. Na een inspiratiesessie wordt een quickscan van uw organisatie uitgevoerd. De gezamenlijke resultaten leiden tot een plan van aanpak, welke na uitvoering aan een grondige evaluatie wordt onderworpen.

Referenties

o.a. Lefier, Staedion, Eigen Haard, Woonstede, Helder Vastgoed, Mooiland, Mitros, Brabant Wonen, WoonFriesland, Havensteder, TBV Wonen, De Huismeesters, Thuisvester, Wooncompagnie, Centrada, Servatius, RWS Goes, VGS, Rochdale en Plegt-Vos.

Bedrijfsprofiel

ViaData Mobile Solutions is al meer dan 12 jaar specialist in planning en mobiele software voor corporaties en haar ketenpartners. ViaData ontwikkelt, adviseert, implementeert en beheert (onze) Connect-It software. Kenmerkend voor het in Friesland gevestigde ViaData is de Noord Nederlandse nuchterheid, pragmatische aanpak en het specialisme op het kruisvlak van kennis van fieldservicesoftware én de corporatiesector.


Aantal medewerkers: 70
Aantal klanten in corporatiemarkt: 39
Actief in corporatiemarkt sinds: 2005

Contactgegevens

ViaData
Businesspark Friesland West 45, 8447 SL Heerenveen
0513-619350

info@viadata.nl
https://www.viadata.nl

ViaData in het nieuws