Anton Vreugdenhil en Jarno Cislo (Cegeka): Woningcorporaties helpen bij het realiseren van de ‘connected’ organisatie

Geplaatst door CorporatieMedia op
 

Een connected vastgoedorganisatie zijn. Dat is volgens Anton Vreugdenhil (CEO Business Solutions) en Jarno Cislo (Managing director) van Cegeka voor woningcorporaties van cruciaal belang om alle uitdagingen aan te kunnen. Wat bedoelen ze met een connected organisatie zijn? Hoe kunnen corporaties dat worden? CorporatieGids Magazine legde ze deze en andere vragen voor.

Wat is jullie visie op de woningcorporatie van de toekomst? 
Woningcorporaties werken hard aan het terugdringen van het tekort aan betaalbare woningen, verduurzaming en onderhoud van het vastgoed én het creëren van prettige buurten. Om woningcorporaties in staat te stellen deze omvangrijke uitdagingen te realiseren, is het van belang een organisatie te faciliteren met moderne en slimme ERP-software dat digitaal samenwerken mogelijk maakt. Dit vraagt om verbinding tussen alle betrokken partijen in de markt; van huurder en aannemer tot aan de woningcorporatie. Wij noemen dit de ‘connected’ organisatie.

Wat houdt een ‘connected’ organisatie zijn in? 
Voor ons betekent dat een organisatie die midden in haar omgeving staat en waar elke afdeling is gedigitaliseerd. Dat gaat van verhuur tot financiën en van ontwikkeling tot aan onderhoud. De huidige omstandigheden bieden grote kansen voor woningcorporaties. Wanneer processen van start tot einde worden gedigitaliseerd, kunnen woningcorporaties een veilige en naadloze verbinding tussen mensen, processen en dienstverlening mogelijk maken.

Welke rol speelt ERP hierin? 
Een open, veilig en gebruikersvriendelijk ERP-systeem is het fundament van elk bedrijf en versterkt de ontwikkeling van processen die de levenslijn vormen waarop een organisatie functioneert. Het is van doorslaggevend belang om te kiezen voor een wendbaar ERP-systeem en dat vanaf de start mee te nemen in het besluitvormingsproces. Met wendbaarheid bedoelen wij een systeem dat continu wordt doorontwikkeld en bij de tijd blijft. We hebben de afgelopen jaren gezien dat het niet continu doorontwikkelen van ERP-software uiteindelijk het gat tussen de wensen van de organisatie en de mogelijkheden van technologie te groot maakt.

Welke rol speelt de cloud daarin?
Vandaag de dag kan cloudtechnologie de snelheid en de mogelijkheden van verandering zelfs bepalen. Voor de ontwikkeling van een wendbaar platform voor de woningcorporatiesector, maakten wij de strategische keuze voor Microsoft Dynamics. We leveren specifiek voor de vastgoedsector een oplossing als toevoeging op het Dynamics platform, Dynamics Empire Online. 100 procent Microsoft cloud en 100 procent sectorstandaarden zoals RGS, CORA, VERA en DICO. Zo profiteren woningcorporaties van alle nieuwe verbeteringen zowel functioneel als technologisch zonder deze te moeten implementeren in hun specifieke omgeving. Kortom; continue innovatie voor het gehele proces dat direct beschikbaar kan worden gesteld aan de eindgebruiker.

Wat is jullie visie op het samenwerken met partners in de keten? 
Het samenwerken met huurders en partners en het verder optimaliseren en digitaliseren van processen is essentieel voor het realiseren van de ‘connected’ organisatie. Er ontstaan nieuwe mogelijkheden die een effectiever ecosysteem doen ontstaan. De kracht van samenwerking binnen het ecosysteem creëert een hefboomwerking voor innovatieve en duurzame oplossingen en relaties.

Welke rol spelen de medewerkers in een ‘connected’ organisatie? 
We hebben software en de ICT-werkplek zien veranderen tijdens de recente pandemie, waarbij bedrijven overgingen op hybride werkomgevingen en meer samenwerkingstechnologieën omarmden. Werken binnen de connected organisatie brengt een nieuwe digital first-werkomgeving met zich mee. Medewerkers hebben continu interactie met technologie en digitale workflows. Rollen veranderen waardoor nieuwe werkgelegenheidskansen ontstaan op gebieden waarvan we het bestaan nog niet kennen. Organisaties moeten zich blijven inzetten voor elke individuele werknemer om de 'digital first'-werkplek goed geïmplementeerd te krijgen. Om dit te bewerkstelligen zijn intuïtieve systemen die altijd, overal en op verschillende devices te gebruiken zijn nodig. We besteden veel aandacht aan de gebruiksvriendelijkheid van Dynamics Empire en aan opleiding, training en support als we organisaties gebruik laten maken van of omzetten naar Dynamics Empire (Online). Het blijft mensenwerk.

Hoe verloopt de ontwikkeling naar een connected vastgoedorganisatie?
De weg naar een connected organisatie is een geleidelijke en de transformatie zal niet van de ene op de andere dag gebeuren. Wij werken momenteel intensief met al onze klanten en Woondynamics aan de overgang naar Dynamics Empire Online. Inmiddels maken tien corporaties daarvan gebruik.

Rechts op de foto: Anton Vreugdenhil, CEO van Cegeka Business Solutions en verantwoordelijk voor alle Microsoft Dynamics 365-activiteiten in Europa, waar Cegeka actief is in een achttal industrieën. Links op de foto: Jarno Cislo, Managing director van de industrie vastgoed en daarmee verantwoordelijk voor alle vastgoedactiviteiten binnen Cegeka Business Solutions.

Bron: CorporatieGids Magazine, Foto: Theo Scholten