Barbera van der Hoek (Watch-E): Energieprestaties monitoren doe je voor meer dan alleen de vergoeding

Geplaatst door CorporatieMedia op
 

Door de grote duurzaamheidsstappen die woningcorporaties de laatste jaren hebben gezet, worden terabytes aan data over duurzame installaties binnengehaald. Het goed monitoren van deze gegevens levert echter veel meer op dan een energieprestatievergoeding alleen. Dat zegt Barbera van der Hoek, oprichter en algemeen directeur van Watch-E. In gesprek met CorporatieGids.nl legt ze uit hoe corporaties efficiënt kunnen monitoren en zo hun data maximaal kunnen renderen.

Energieprestatiemonitoring is de afgelopen jaren steeds actueler geworden voor de corporatiesector, begint Barbera het gesprek: “Monitoring houdt in dat je de data die door duurzame installaties worden gegenereerd – bijvoorbeeld het energieverbruik of de opbrengst van zonnepanelen – inzichtelijk maakt voor stakeholders. Dus voor de corporatie, voor een service- en onderhoudspartij, en ook voor de huurder zelf.”

Meer dan een wettelijke verplichting
Het uitvoeren van monitoring is een wettelijke verplichting voor corporaties die de EPV toepassen, gaat Barbera verder: “Corporaties vinden die wetgeving soms lastig te implementeren. Omdat vaak slechts een deel van de woningen gebruikmaakt van duurzame installaties die kunnen worden gemonitord, moet er afgeweken worden van de standaard. De stap om met monitoring aan de gang te gaan lijkt daardoor erg groot waardoor er niet gekeken wordt naar alle mogelijkheden die het tegelijkertijd biedt. Dat is jammer, want de uitdaging lijkt groter dan hij is en je haalt er meer voordeel mee dan voldoen aan wet- en regelgeving alleen.”

Bewoners in control
Barbera licht toe: “Door monitoring goed toe te passen, kun je aantonen dat de installatie doet wat hij moet doen. Dat kan soms erg nuttige inzichten geven, bijvoorbeeld of een zonnepaneel überhaupt werkt en het beloofde rendement levert. Uit onze gegevens blijkt dat één op de vier of vijf zonnepanelen na verloop van tijd minder goed of niet meer werkt. Door dit actief te monitoren, hou je actief in de gaten of je investering wel het beloofde rendement oplevert.”

“Daarnaast doe je als woningcorporatie bewoners een belofte wanneer je hun woning verduurzaamt. Maar wat als hun energierekening niet of nauwelijks afneemt na de verduurzaming? Door te monitoren kun je meten of het verbruik wel echt is verminderd, of dat het gedrag van de bewoner is veranderd waardoor het verbruik is toegenomen. Zo kun je als woningcorporatie huurders helpen in control te komen van hun energieverbruik, waardoor in samenwerking de energierekening omlaag kan worden gebracht.”

Juiste oplossingen
“Ook kan goede monitoring helpen de verduurzamingsoplossingen te kiezen met de meeste meerwaarde,” gaat Barbera verder. “Een voorbeeld daarvan was een corporatie waarmee we samenwerken die voor de keuze stond tussen een reguliere of hybride warmtepomp. Uit onderzoek naar het gebruik van beide bij een conventionele gaswoning, bleek een hybride warmtepomp een enorme energiebesparing te geven. De woningcorporatie rekende daarvoor een bedrag door naar de huurder, die vervolgens minimaal het dubbele bespaarde op de gasrekening.”

Can do-mentaliteit
Op de vraag wat energieprestatiemonitoring precies vraagt van een organisatie, legt Barbera uit dat een corporatie bewust moet zijn van de nut en noodzaak hiervan. “Wij ondersteunen meer dan zeventig verschillende woningcorporaties bij het uitvoeren van monitoring, waaronder Lefier, Wonion en Wold en Waard. Dat zijn in mijn ogen goede voorbeelden van organisaties die dit onderwerp proactief oppakken met bijvoorbeeld een eigen monitoringcoördinator. Deze persoon bewaakt een duurzaam energieportfolio en installaties en kan erop acteren als iets dreigt mis te gaan. Daarbij is ondersteuning van het management met een can do-mentaliteit minstens zo belangrijk. Zo kun je energieprestatiemonitoring in je processen betrekken en ervoor zorgen dat de aandacht hiervoor niet wegebt uit de organisatie.”

Data uitwisselen
“Want zoals gezegd, gaat energieprestatiemonitoring verder dan wet- en regelgeving alleen,” sluit Barbera af. “Ik verwacht dat corporaties steeds meer met deze data kunnen, zoals het oplossen van storingen en uitvoeren van onderhoud op afstand door het uitwisselen van data met aannemers, het innen van de energieprestatievergoeding of het benchmarken en aantonen van het effect van bepaalde maatregelen. Zo krijg je als organisatie steeds meer grip op de duurzame energiestroom binnen je organisatie en kun je jouw duurzaamheidsmaatregelen écht maximaal laten renderen.”

Bron: CorporatieMedia, Foto: Watch-E