Bartje Meijboom (NCCW): ERP als single point of truth en stabiele kern voor woningcorporaties

Geplaatst door CorporatieMedia op
 

Begin 2020 startte NCCW met twee nieuwe bestuurders, Tom van Noort en Bartje Meijboom. Ongeveer 2,5 jaar later neemt Bartje Meijboom het roer van de Almeerse automatiseerder alleen over. Hoe ziet zij de toekomst van NCCW voor zich, welke uitdagingen liggen daar op het pad en welke innovatiekansen ziet ze op het gebeid van ERP voor woningcorporaties? CorporatieGids Magazine ging erover met haar in gesprek.

Wat doe je anders nu je alleen aan het roer staat?
Het mooie van de overgang is juist dat deze zo goed voorbereid was. Doordat ik al tweeëneenhalf jaar mede de directie van NCCW voerde, kan ik de strategie en alle afspraken en beloften die we gemaakt hebben bestendigen. Het enige wat we anders doen: sneller, sneller, sneller.

Jullie vertelden vorig jaar je te willen focussen op hetgeen waar NCCW goed in is en kennis van heeft. In hoeverre is dat in twaalf maanden gelukt?
We hebben alle klanten overgezet op de nieuwste versie van XBIS met een nieuwe UI. Hierdoor kunnen we nog meer focus aanbrengen. Elke release – we releasen elke zes weken – brengen we optimalisaties en verbeteringen aan. Daarnaast zijn we erg goed in het onderhoudsproces, waar we mooie stappen hebben gezet. Zo breiden we de DICO-koppelingen met aannemers steeds verder uit waardoor bijvoorbeeld reparatieverzoeken kunnen worden ingeschoten via de online portalen van aannemers. Verder focussen wij ons op het ontsluiten van ons systeem op VERA-standaarden, zodat klanten makkelijk hun eigen keuzes kunnen maken in de systemen die ze willen gebruiken. Samenvattend is er dus een heel duidelijke focus dat mooie resultaten en veel tevreden gebruikers heeft opgeleverd.

Wat vraagt het bieden van een stabiele kern voor woningcorporaties van een leverancier?
Omdat je als ERP-leverancier de single point of truth bent voor je klanten, is een stabiele kern essentieel. De enige waarheid zit immers in onze database. Dat vraagt van ons goede planning en voorbereiding van releases, gedegen en veilige hosting van producten en de inzet van ons team buiten de openingsuren van corporaties.

Enige tijd geleden is de sector opgeschrikt door een vermeende reeks ransomware-aanvallen. Hierbij waren een aantal corporaties betrokken waaronder één klant van ons. Een aantal corporaties heeft hierdoor dagen niet kunnen werken. Onze klant was binnen anderhalf uur na de melding weer in staat om te werken in ons systeem. Dat is wel een mooi voorbeeld van onze stabiliteit en betrouwbaarheid. Omdat onze oplossing volledig in de cloud draait, is gelukkig ook geen data verloren gegaan.

Hoe belangrijk is innovatie voor corporaties volgens jou?
Ik denk dat corporaties voortdurend moeten innoveren. De vraag is wel ‘Wat is gepaste innovatie voor mijn organisatie en mijn klanten’ en ‘Op welk moment voer ik innovaties in’. Dat is voor iedere corporatie namelijk verschillend.

Hoe verhoudt stabiel zijn zich met innoveren en waar liggen innovatiekansen?
Stabiliteit en innovatie gaan prima samen. Dat kan op veel fronten plaatsvinden. We worden op dit moment bijvoorbeeld allemaal geconfronteerd met de krappe arbeidsmarkt. Er zijn te weinig mensen om de functies in te vullen en naar verwachting wordt dit alleen maar erger. Automatisering kan hierin een grote rol spelen, met onder andere AI en robotisering kun je veel van de nu nog handmatige werkzaamheden wegnemen.

Een andere kans is dat de sector nog erg procesgeoriënteerd werkt, terwijl je ziet dat veel andere branches klantgeoriënteerd werken. Hiermee kun je werken aan de huurdertevredenheid van je bewoners. Nog een voorbeeld is de openheid van systemen en het belang van branchestandaarden daarin. Gelukkig is er meer duidelijkheid voor de sector doordat Aedes hier ruchtbaarheid aan heeft gegeven. Dat geeft ons vertrouwen dat we met het juiste bezig zijn.

Hoe zorg je ervoor dat je samen met klanten ontwikkelt en verandering niet oplegt?
Bij NCCW hebben we hiervoor klantpanels in het leven geroepen. Hierin vragen wij klanten letterlijk om te stemmen welke initiatieven zij prioriteit willen geven en wat zij vinden dat er op de lange termijn op onze roadmap moet staan. Deze sessies organiseren wij op regionaal niveau om corporaties zo met elkaar te verbinden.

Hoe ziet het toekomstbeeld van NCCW eruit?
NCCW legt zich toe op het zo goed en gemakkelijk mogelijk automatiseren van de processen van een woningcorporatie. Waarbij wij innoveren op deze processen en er zorg voor dragen dat wij een volledig standaard koppelvlak beschikbaar hebben. Op die manier kunnen expertsystemen, leveranciers en zelfs modules van concurrerende ERP-leveranciers gemakkelijk koppelen. Hiermee stimuleren wij keuzevrijheid in het applicatielandschap en staan corporaties aan het roer met een stabiele kern.

Bron: CorporatieGids Magazine, Foto: Murk Feitsma