Betrokken, persoonlijk en dichtbij huurders staan: zes benchmarktoppers over de sleutel achter een geoliede corporatie

Geplaatst door CorporatieMedia op
 

De uitdagingen in de corporatiesector blijven onverminderd groot. Er zijn honderdduizenden nieuwe woningen nodig, bestaand bezit moet worden verduurzaamd, huurders worden centraal gezet en de krapte op de arbeidsmarkt is groot. Hoe hou je daarbij niet alleen het hoofd boven water, maar excelleer je ook? Zoals ieder jaar kijkt CorporatieGids Magazine met de benchmarktoppers – corporaties met een A-score in de Aedes-benchmark in de gebieden Huurdersoordeel, Bedrijfslasten, Duurzaamheid en Onderhoud & Verbetering – naar het geheim achter hun succes.

Wooncompagnie: Organisatie uitgebreid om ons voor te bereiden op ‘oogsttijd’
Woningcorporatie Wooncompagnie – met 14.000 woningen in de Kop van Noord-Holland de grootste corporatie in dit artikel – neemt volgens directeur-bestuurder Stefan van Schaik meer dan haar volledige aandeel in nationale en lokale prestatieafspraken: “Onze woningen zijn inmiddels goed geïsoleerd – we hebben in 2023 een gemiddeld energielabel A behaald – en we maken de omslag van bouwkundige naar installatietechnische verduurzaming. Op het gebied van nieuwbouw hebben we van alles uit de kast gehaald om nieuwe projecten te acquireren en bestaande projecten te versnellen. Dat gaat de komende jaren tot veel meer nieuwbouw leiden. Vanaf volgend jaar verwachten we jaarlijks bijna 500 nieuwe woningen op te leveren.”

Oogsttijd
Om zich voor te bereiden op deze ‘oogsttijd’, heeft Wooncompagnie haar organisatie uitgebreid. “Dat is best een uitdaging in een krappe arbeidsmarkt, maar een die we graag zijn aangegaan. Het is ontzettend fijn en belangrijk om zo de hoognodige nieuwbouwprojecten concreet te zien worden. Met ons team, onze bouw- en zorgpartners kijken we ernaar uit deze woningen op te leveren aan de nieuwe bewoners en daarmee de noodzakelijke dynamiek op de woningmarkt te veroorzaken.”

Rond en rollend
Opvallend in de benchmark zijn de ontzettend lage bedrijfslasten per vhe voor Wooncompagnie. “Onder de noemer ‘rond en rollend’ hebben wij enige jaren terug de omslag gemaakt naar teams met een eigen verantwoordelijkheid voor resultaat,” legt Stefan hierover uit. “Dit geeft alle collega’s een groot gevoel van eigenaarschap. Mijn collega’s zijn enorm betrokken bij bewoners en willen het graag zelfstandig oplossen, ook als het een klein beetje buiten hun comfortzone ligt. Een bewoner niet laten wachten maar gelijk helpen leidt uiteindelijk tot minder externe kosten. Deze relatieve lage bedrijfslasten zorgen ervoor dat onze huren ook lager liggen dan gemiddeld.”

Gehoord gevoel
“Met onze IT-applicaties proberen wij het onze huurders én collega’s zo makkelijk mogelijk te maken. Een voorbeeld is ons nieuwe Klantvolgsysteem. Collega’s in de wijk hebben vanaf elke locatie toegang waardoor ze altijd goed voorbereid bij de bewoner naar binnen stappen. De bewoner krijgt zo het gevoel dat hun melding goed is aangekomen. Een ander voorbeeld is de overstap naar de VastgoedCloud. Vastgoedgegevens worden hiermee getoond in het Klantvolgsysteem en op Mijnwooncompagnie.nl. Collega’s kunnen hier bijvoorbeeld opzoeken hoe oud een keuken is of wie het cv-onderhoud uitvoert. Alle tools om informatie snel en overzichtelijk te kunnen benaderen wat tijd en geld scheelt en de bewoner het gevoel geeft dat ze beter worden gehoord.”

Verantwoordelijkheid durven nemen
Wooncompagnie stond vorig jaar ook in de lijst met benchmarktoppers. Stefan vertelde toen over het durven nemen van verantwoordelijkheid. Op de vraag hoe dat zich dit jaar heeft geuit, vertelt hij: “Een van de ontwikkelingen waar we op inspelen is de groeiende behoefte aan verschillende woonvormen van ouderen. Zelfstandig kunnen blijven wonen is voor veel mensen op leeftijd een groot goed. Wie geen geld heeft voor particuliere woonzorgvoorzieningen heeft nu pech. Daar leggen wij ons niet bij neer. Wij gaan ervoor zorgen dat je ook met een klein pensioen zelfstandig bij ons kunt wonen. Dat doen we onder andere door andere typen woningen te bouwen en meer woongemeenschappen te realiseren. Een ander voordeel hiervan is dat er een verhuistrein op gang komt.”

Kers op de taart
“We zien behaalde resultaten zeker niet als garantie voor de toekomst,” sluit Stefan af. “Bij de beste corporaties van Nederland horen is een eer die we graag delen met deze collegacorporaties, maar geen doel op zich. Wij willen het gewoon zo goed mogelijk doen voor onze bewoners én woningzoekenden binnen alle uitdagingen, beperkingen en kansen die er op ons pad komen. Als dat resulteert in nog een topnotering in de Aedes-benchmark, is dat een mooie kers op de taart.”

 

ProWonen: Goede scores resultaat van grote lokale betrokkenheid
Woningcorporatie ProWonen uit Borculo heeft te maken met verschillende uitdagingen, begint directeur-bestuurder Hanke Struik: “De krapte op de woningmarkt is de grootste sinds jaren. We hebben een flinke ambitie in sloop en nieuwbouw van ruim 1.000 woningen. Dit is een grote uitdaging in een periode dat de prijzen stijgen en de markt volatiel is. Wat heel positief is, is dat we goede afspraken hebben gemaakt met onze drie gemeentes over locaties, grondprijzen en dergelijke. We weten nu al voor de komende jaren waar we onze nieuwbouw willen plaatsen en in hoofdlijnen wat we daar gaan bouwen. De druk komt vanuit de financiële haalbaarheid, de netcongestie, de lange doorlooptijd en andere onzekere factoren die uit de markt komen.”

Win-winsituatie
In de Achterhoek wordt door woningcorporaties, bouwondernemers, gemeenten en makelaars gewerkt aan het initiatief ‘Van Dromen naar Doen’. “In dit tienstappenplan staan concrete voorstellen om de bouw te versnellen. Ook zetten we met enkele gemeenten gezamenlijke ‘inkoop’ op door te komen tot een type woning die onder de 250.000 euro komt. Eén woning, één procedure, één win-winsituatie voor alle betrokkenen. Dit doen we allemaal voor onze inwoners en om de Achterhoek aantrekkelijk te houden voor nieuwe inwoners.”

Trots
ProWonen is volgens Hanke enorm trots op haar hoge score onder huurders: “Daar doen we het uiteindelijk toch voor? Maar dat hebben we echt niet alleen gedaan. Wat wij heel bijzonder vinden, is dat we hier nog steeds heel goed op scoren ondanks dat we een aantal jaren geleden onze interne aannemer hebben ‘uitbesteed’. Wij denken dat dit komt door de korte lijntjes met onze aannemers, dit is niet bij alle corporaties zo die dezelfde stap hebben gezet. Door deze nauwe samenwerking en goede communicatie bereiken we deze score. We zien ook dat als het label van de woning verbetert, de tevredenheid stijgt. Niet zo vreemd natuurlijk, want het woongenot verbetert en de woonlasten verminderen.”

Lokaal betrokken
Hanke onderschrijft de goede scores ook aan grote lokale betrokkenheid: “We zijn zichtbaar, we luisteren goed naar onze huurders en gaan af en toe ook verder dan per se nodig. We staan niet alleen dichtbij de huurder, maar ook dicht bij onze samenwerkingspartners en elkaar. Samen maak je echt het verschil. Aankomend jaar gaan we weer ‘Op de Koffie’ bij een groot aantal huurders en het jaar erop steken we de handen uit de mouwen bij huurders thuis. We kennen onze huurders en scoren daardoor ook hoog op leefbaarheid. Hiermee hebben we een wijze gevonden om ‘groot’ te zijn en ons als klein en lokaal te gedragen.”

Grote ambities
ProWonen heeft de afgelopen jaren flink ingezet op de verbetering van interne bedrijfsvoering en het op orde brengen van data. “Het is heel fijn om te constateren dat dit echt effect heeft en dit is dan ook een groot compliment naar de organisatie. IT speelt hierin een grote rol. Ons ICT-team heeft een fantastisch projectenoverzicht gemaakt. Onze accountant is daar ook heel tevreden over. In het overzicht zit namelijk ook de totale begroting. De dashboards waarin de projecten staan, zijn niet alleen toegankelijk voor medewerkers en de accountant, maar ook voor de drie gemeenten en onze huurdersverenigingen. Zo kunnen zij bijna in real time zien wat we dagelijks doen.”

“We hebben grote ambities op het gebied data en datasturing, want op basis van de goede gegevens kun je sturing geven en de keuzes maken. We zien dat ons voorspellende vermogen sterk is verbeterend en dat is prettig in een omgeving die af en toe erg grillig kan zijn. Een interne doeltelling is dat we weerbaar zijn en snel moeten kunnen inspelen op een veranderende omgeving en woningmarkt. Goede data zijn hierin cruciaal.”

 

De Goede Woning Rijssen: Dicht bij onze huurders staan
Een bijdrage leveren aan het oplossen van het woningtekort is voor De Goede Woning Rijssen – verantwoordelijk voor zo’n 1.500 vhe – een belangrijke uitdaging de komende jaren. Directeur-bestuurder Erna Mobach: “Onze doelstelling is 170 woningen toe te voegen tot 2035. Dat is voor ons als kleine corporatie een flinke puzzel qua personele capaciteit. Het is ook spannend of wij voldoende grondposities kunnen verkrijgen om deze woningen te realiseren.”

Uitdagende puzzel
De afgelopen jaren heeft de Overijsselse corporatie een grote professionaliseringsslag gemaakt in processen én beleid. “Denk bijvoorbeeld aan meer digitalisering en klantgericht werken. Deze ontwikkeling willen wij de komende jaren doorzetten, net als de verduurzaming van ons bezit. Onze ambities zijn groot en dat knelt regelmatig met de capaciteit van onze kleine organisatie. Het is altijd zorgvuldig afwegen wat de organisatie nog aan kan of waar externe inhuur nodig is. Deze puzzel is misschien wel de grootste uitdaging voor de komende jaren.”

Dichtbij de huurders
“We willen dicht bij onze huurders en woningzoekenden staan,” vertelt Erna. “Dichtbij is ook het motto van ons ondernemingsplan. Dat onze huurders onze dienstverlening waarderen, is voor ons het mooiste resultaat uit de benchmark. De afgelopen jaren hebben wij hierin geïnvesteerd, bijvoorbeeld door een eigen onderhoudsmedewerker in dienst te nemen en enkele proceswijzigingen. Zo worden alle klantcontacten door de afdeling Wonen afgehandeld. Het is mooi om te zien dat deze investeringen zich uitbetalen in tevreden huurders.”

Doen wat goed is
Hoog scoren is echter niet een doel op zich. “Wij willen simpelweg doen wat goed is voor onze huurders. Dat betekent dat wij fors investeren in verduurzaming en nieuwbouw, maar ook dat wij huurders en woningzoekenden op een persoonlijke wijze zo goed mogelijk verder kunnen helpen. Tot nu toe lukt dat erg goed omdat alle zestien collega’s zo gemotiveerd zijn en hart hebben voor de huurders én organisatie.”

Digitalisering
Zestien medewerkers betekent volgens Erna hard werken en een breed takenpakket. “Dat is leuk, maar ook uitdagend. De lijntjes zijn kort en we kunnen vrij snel beslissen. De afgelopen periode zijn wij actief bezig geweest om onze processen te digitaliseren; van incassoproces tot digitale factuurafhandeling en van verhuurproces tot informatievoorziening. Op voorhand kost het extra inspanning om deze projecten te realiseren, maar langzamerhand beginnen we hier de vruchten van te plukken. Omgekeerd zie je dat met de toegenomen digitalisering IT-veiligheid wel steeds meer van ons vraagt.”

Betrokken en meedenken
“Ook in 2024 willen wij dicht bij onze huurders staan,” sluit Erna af. “We willen goed bereikbaar zijn, maar ook betrokken en meedenken in oplossingen. Daarnaast zetten wij flink in op de verduurzaming van onze woningen waardoor bewoners extra comfort en lagere woonlasten hebben. Een positief oordeel van onze huurders ontvangen wij volgend jaar het liefst in de benchmark. Daar doen wij het immers allemaal voor.”

 

Het Grootslag: Ik vind dat we als sector nog te weinig automatiseren
Het Grootslag – verantwoordelijk voor zo’n 3.000 vhe in de Kop van Noord-Holland – staat net als vorig jaar in het lijstje benchmarktoppers. Directeur-bestuurder Hans Kröger: “De afgelopen maanden hebben we aandacht besteed aan het verminderen van de energielasten van onze huurders én het verbeteren van het wooncomfort. Woningen die nog geen vloer- of bodemisolatie hadden, zijn versneld voorzien van vloerisolatie. Verder hebben we versneld zonnepanelen aangelegd, ook op daken die de komende jaren nog moeten worden geïsoleerd. Het aantal gasloze woningen is eveneens toegenomen omdat we al druk bezig zijn met de uitvoering van onze duurzaamheidsroutekaart richting 2050.”

Afschaffen verhuurdersheffing
De corporatie financiert deze verduurzamingsslag met het geld dat beschikbaar is gekomen door het afschaffen van de verhuurdersheffing: “Met dit beleid gaan we de komende jaren verder. Omdat we in 2022 een 2023 bijna geen nieuwbouwprojecten hebben gehad, konden we onze middelen geheel inzetten op de verduurzaming. Dit hebben we overigens in goed overleg gedaan met onze Huurdersraad de Driehoek.”

Scrum
Een efficiënte bedrijfsvoering ligt volgens Hans ten grondslag aan goede resultaten. “Om ons daarin te verbeteren, zijn we in 2022 gestart om onze processen aan te passen met de zogenaamde Scrum-methodiek. Daarnaast werken we zaakgericht wat betekent dat we zaken meer automatiseren. Dit heeft in 2022 – de bedrijfskosten in de Aedes-benchmark zijn gebaseerd op de jaarrekening van 2022 – naar onze mening nog geen invloed gehad op onze bedrijfskosten. Maar we verwachten dat dit op termijn wel invloed zal hebben.”

Te weinig automatisering
“Ik vind dat we als sector nog wel te weinig automatiseren,” vervolgt Hans. “Dat wordt vooral – en zeker bij Het Grootslag – veroorzaakt doordat de ICT ons weinig mogelijkheden biedt. Het lijkt wel of we bij alles de eerste keer het wiel moeten uitvinden. Zeker in relatie met de klant moeten we veel sneller en slimmer kunnen opereren. Ik vergelijk ons weleens met banken en als die het contact met klanten goed kunnen regelen, moeten wij dat ook kunnen.”

Kwaliteit dienstverlening verbeteren
Het Grootslag zal zich het komende jaar dan ook meer inzetten op de kwaliteit van haar dienstverlening. “Zo kunnen we zorgen dat huurders nog fijner bij ons wonen. We zien ook een toename van huurders die graag willen dat hun woning beter wordt geïsoleerd. We lopen er tegenaan dat de procedure om bijvoorbeeld daken en buitenwanden te isoleren langer gaat worden. Dat heeft onder meer te maken met de Natuurwet en doordat de Welstandscommissie werkt met stedenbouwkundige plannen die niet geheel aansluiten bij de huidige tijd en wensen van onze huurders. Hierdoor kunnen we niet altijd zo snel handelen als we zouden willen. Maar de woningen die we geheel isoleren, worden wel direct geheel gasloos gemaakt.”

 

Beter Wonen IJsselmuiden: De individuele, persoonlijke benadering heeft veel effect op alle terreinen van ons werkveld
Beter Wonen IJsselmuiden staat voor de tweede keer in drie jaar tijd in de lijst met benchmarktoppers. Het behouden van goed, laagdrempelig contact met huurders is volgens directeur-bestuurder Hendrik Hoogenkamp één van de belangrijkste uitdagingen voor de Overijsselse corporatie. “We zien namelijk dat een steeds groter deel van de huurders lastig te bereiken is. Voor hen is de digitale wereld een ‘ver van mijn bed show’. Door onze kleinschaligheid – Beter Wonen heeft slechts negen fte voor bijna 1.200 vhe – kennen wij de meeste huurders en weten we hoe we hen het beste kunnen bereiken. Daarbij is individueel maatwerk mogelijk en dit wordt gewaardeerd.”

Aandacht voor woonlasten
“Ook schenken we in ons beleid veel aandacht aan de woonlasten van onze huurders. Door niet alleen te kijken naar de huurprijs, maar ook naar de energierekening, helpen we hen financieel. Dit resulteert in een huurachterstand van minder dan 0,1 procent van de jaarhuur. In de afgelopen jaren is vooral ingezet op een goede schil van de bestaande woningen. Hierdoor hebben nog maar enkele woningen een EFG-label. De huurders van deze woningen benaderen we individueel om verdere mogelijkheden te bespreken. De komende jaren willen we huurders nog meer de mogelijkheid bieden hun woonlasten te verlagen. Doordat onze twee medewerkers van de afdeling Vastgoed de woningen van binnen- en buiten kennen, kunnen we snel schakelen. Wensen met betrekking tot zonnepanelen, isolatiemaatregelen en warmtepompen worden snel beoordeeld en uitgevoerd. Ook hier merken we dat de individuele, persoonlijke benadering veel effect heeft en wordt gewaardeerd.”

Compacte organisatie
Op de vraag of de kleinschaligheid van Beter Wonen het lastig maakt te kunnen ‘pieken’, is het antwoord: “Door onze grootte komen kantoormedewerkers met ‘alle aspecten’ van verhuur, onderhoud en woningzoekendenprocessen in aanraking. Dit betekent dat iedere medewerker de basisvragen van huurders in één keer kan beantwoorden. We werken daarom niet met een keuzemenu en hebben weinig terugbelnotities. Dit is prettig voor de huurders, ze worden immers direct geholpen, en dit komt tot uiting in onze scores. Contact met onze medewerkers is daarnaast heel laagdrempelig doordat ons kantoor midden in ons werkgebied staat. De interne lijntjes zijn kort waardoor we op zeer korte termijn maatwerk kunnen leveren als de situatie daarom vraagt. Dat is de kracht én de charme van een kleine corporatie.”

Woning-APK
Beter Wonen is het meest trots op de wijze waarop huurders de kwaliteit van hun woning beoordelen: “Deze vraag wordt jaarlijks willekeurig aan onze bewoners gesteld voor de Aedes-benchmark. In feite komt in dit oordeel alles samen. Met een 7,9 scoren we landelijk zeer hoog. Dit valt wederom te verklaren door de laagdrempelige samenwerking met onze huurders. Zij kunnen onder voorwaarden zelf aanvragen doen voor energetische maatregelen, keukenvervanging, WMO-voorzieningen en zelf aangebrachte voorzieningen. Wij bieden ondersteuning waarbij er vooraf heldere afspraken liggen en de huurder ons weet te vinden bij vragen en uitvoeringsproblemen. Keukens, badkamers en toiletten worden in onze eigen showroom uitgezocht waardoor er wederom direct contact is met eigen medewerkers. Ook voeren een timmerman, een loodgieter en een elektricien één keer per zes jaar een ‘woning-APK’ uit waarbij installaties worden nagekeken en kleine klusjes worden uitgevoerd. Hierdoor knutselen huurders minder zelf aan de installaties en komen er minder dagelijks onderhoudsklachten binnen.”

Het gewone goed en het goede gewoon
Voor het komende jaar wil de corporatie ‘Het gewone goed en het goede gewoon’ blijven doen, sluit Hendrik af: “Dit kunnen we echter niet alleen en daardoor intensiveren we de nauwe contacten met diverse maatschappelijke partijen in de gemeente Kampen. Hierdoor kunnen we huurders desgewenst doorsturen naar financiële instanties, vrijwillige energieadviseurs en andere maatschappelijke instellingen wanneer onze eigen kennis onvoldoende is. We blijven middenin de samenleving staan, maar kennen naast onze krachten ook onze tekortkomingen. Door daar open en transparant over te zijn richting de huurders verwachten wij ook in 2024 een goede samenwerking en een hoge mate van huurderstevredenheid.”

 

De Woonschakel: Onze kracht blijft zitten in betrokken medewerkers
Meer woningen bouwen en opleveren is voor De Woonschakel uit West-Friesland hét streven voor de komende jaren. Directeur-bestuurder Albert Gieling: “Dat is noodzaak voor de vele woningzoekenden in onze regio. Bouwplannen worden in onze regio onvoldoende gerealiseerd. Juist daarom hebben wij afgelopen december de kans gepakt om 99 woningen in het voormalige Scheringa museum in Opmeer aan te kopen. Deze woningen waren niet voor de sociale huur bestemd maar naar verwachting worden deze in het tweede kwartaal van 2024 al verhuurd. Een tweede belangrijk punt afgelopen jaar was de integratie van 470 woningen die eind 2022 werden overgenomen van een collegacorporatie. Deze huurders waren op enkele onderdelen blij verrast over de werkwijze van De Woonschakel en waardeerden dat in hoge mate.”

Persoonlijk onderhoudsproces
De Woonschakel schaarde zich de afgelopen twee jaar al bij het rijtje benchmarktoppers. Waar Albert vorig jaar vertelde over een eigen en persoonlijk onderhoudsproces als sleutel tot succes, is de kwaliteit van dat proces afgelopen jaar alleen maar versterkt: “De waardering van huurders met een reparatieverzoek steeg maar liefst van een 8,0 naar een 8,6. Dat leverde een tweede plaats van alle corporaties op voor dit onderdeel. Een team voor dagelijkse reparaties, vaste teams voor het uitvoeren van badkamer- en keukenrenovaties en twee stukadoors maken dat De Woonschakel snel kan reageren op onderhoudsverzoeken. Huurders kunnen op verschillende manieren reparatieverzoeken doorgeven, zoals telefonisch, aan de balie of digitaal. Vanuit kostenoverwegingen hanteren we niet meer de leus ‘voor 10.00 uur bellen, dezelfde dag herstellen’, maar zo’n tachtig procent van de reparatieverzoeken wordt wel binnen twee werkdagen uitgevoerd. Aandachtspunt vormt ook de beschikbaarheid en kwaliteit van ingeschakelde onderhoudsbedrijven. Uiteindelijk bepalen die mede het huurdersoordeel.”

Gemiddeld energielabel A
Een ander gebied waar De Woonschakel goed scoort is duurzaamheid. Albert: “Jaarlijks kunnen wij vanuit de exploitatie van het woningbezit zo’n 15 miljoen euro zelf financieren voor de bouw van nieuwe woningen. Omdat in de afgelopen twee jaar geen grote aantallen nieuwbouwprojecten konden worden gerealiseerd, hebben wij deze middelen benut om tot een duurzaamheidsversnelling te komen. Dat heeft geresulteerd in het twee jaar eerder bereiken van een gemiddeld energielabel A. Dat doel was neergezet voor 2025.”

“We stellen momenteel en nieuwe routeplanner duurzaamheid op waarin de ambitie is om zo snel mogelijk alleen nog maar woningen met een label A en B te verhuren. De Woonschakel koppelt bewust nog geen grote aantallen woningen af van het aardgasnetwerk. Verdere innovaties en kostenbesparingen worden afgewacht voordat we vanaf 2030 de ongeveer 4.000 grondgebonden woningen – zo’n 60 procent van ons bezit – als plattelandscorporatie gasloos gaan maken.”

Focus op leefbaarheid en IT
Op de vraag welke invloed efficiënte bedrijfsvoering heeft op het voortdurende succes van de corporatie, zegt Albert: “Wij houden – exclusief uitvoerende onderhoudsmedewerkers – een verhouding aan van één medewerker op 125 woningen. Dat was twee jaar terug nog één op de 150. Maar door de toenemende werkdruk op onder andere het gebied van leefbaarheid, duurzaamheid en bedrijfsdata op orde, is besloten dit interne kengetal aan te passen. In 2024 richten we ons vooral op leefbaarheidszaken en verdere ontwikkeling van de IT-systemen als ondersteuning voor onze bedrijfsvoering en beleidsdoelen. Ook trad begin 2024 een business & data controller in dienst; een nieuwe functie in de organisatie.”

Betrokken medewerkers
“Het komende jaar blijft de kracht zitten in onze medewerkers en de betrokkenheid die zij hebben bij de organisatie. Essentiële factoren daarbij zijn behoud van kennis, bewaken van een goede bedrijfscultuur, praktisch handelen en de wil en het vermogen om af en toe eigenwijs te zijn. Ook als de omgeving andere opvattingen laat zien of horen. Misschien een beetje West-Fries; koppig en volhardend, maar wel steeds in het belang van de volkshuisvesting en met het hart op de goede plaats. Het individu mag niet uit het oog worden verloren in ons dagelijks handelen. Laatste voorbeeld daarvan is de implementatie begin 2024 van het ‘sociaal incasseren’ van betalingsachterstanden waarbij nog meer individueel maatwerk wordt aangeboden.”

Bron: CorporatieGids Magazine, Foto: Freepik.com