Column: De splijtzwam

Geplaatst door CorporatieMedia op
 

Hawking was een wetenschapper die ook in gesprek ging met de paus. Deze gevierde natuurkundige, kosmoloog en wiskundige laat ruimte voor religie als het gaat over het vraagstuk wie de big bang veroorzaakte. Steeds meer gelauwerde wetenschappers omarmen de theorie van het multiversum. Hemel en hel zijn dan simpelweg parallelle universa. Uit de quantumfysica blijkt dat op subatomair niveau deeltjes met elkaar over grote afstanden kunnen communiceren (quantum entanglement) wat ruimte biedt aan het bestaan van telepathie en het nut van een gebed. Met verbazing sla ik gade hoe gemakkelijk zaken die al honderden jaren absoluut onverenigbaar waren plotseling vreedzaam naast elkaar bestaan. Terwijl aan de ene kant op deze manier de eerst grootste splijtzwam in de geschiedenis van de mensheid een instrument van co-existentie wordt, tekenen we juist nu op dat polarisatie in de samenleving één van de grootste maatschappelijke problemen is. Al die mensen die het zo met elkaar oneens zijn hebben één ding gemeen: ze wonen samen in wijken en buurten. En dan zitten we ineens op het terrein van de volkshuisvesting.

Hoe kunnen we door middel van volkshuisvesting succesvol invloed uitoefenen op het probleem van polarisatie? Voor inspiratie kijk ik graag naar de manier waarop de oude vete tussen wetenschap en religie verdwijnt, want als we zelfs daar in staat zijn verschillen te overbruggen, dan is niets onmogelijk. Ik zie bijvoorbeeld dat Hawking ruimte geeft aan het gezichtspunt van de paus. Ruimte geven betekent hier ervanuit gaan dat de ander niet gek is, maar simpelweg een deel van de puzzel ziet die je zelf niet ziet. Om elkaars beeld op deze manier te kunnen verrijken moet je elkaar zien, ontmoeten en tegen een stootje kunnen. Dat laatste is nodig om succesvol tegengestelde gedachten te verkennen. 

Corporaties kunnen drie succesvolle interventies doen tegen polarisatie in de samenleving. De eerste is voorkomen dat bolwerken ontstaan waar geen ruimte meer is voor anderen: ghetto’s, favela’s, villawijken. Als je wil dat verschillende mensen elkaar zien, dan moet je organiseren dat er überhaupt verschillende mensen zijn. We sturen op de instroom en we kunnen door de verschillende soorten woningen die we bouwen daadwerkelijk verschillende groepen aantrekken. Het tweede is ontmoeting faciliteren. Als je wil dat mensen elkaar ontmoeten, dan moeten ze een wereld delen via bijvoorbeeld pleinen, bankjes, gemeenschappelijke tuinen, buurthuiskamers, wandelpaden en maatschappelijke ontmoetingscentra. Samen met gemeenten richten we wijken in waarin deze zaken voorzien zijn. Ten derde, als je wil dat de samenleving tegen een stootje kan, dan moet de veerkracht op orde zijn. Een gedifferentieerde wijk onderhouden wij met een gedifferentieerd netwerk waar de bewoner zelf het belangrijkste onderdeel van is. Corporaties spelen dus echt een belangrijke rol. De samenleving is niet maakbaar, maar in mijn overtuiging wel absoluut faciliteerbaar. Stephen Hawking zou trots op ons zijn en de paus zou ons bloemen geven voor de manier waarop we een bijdrage leveren aan het overbruggen van schijnbaar onoverbrugbare verschillen. We bouwen gemêleerde wijken waarin mensen elkaar zien, ontmoeten en tegen een stootje kunnen en zo elkaars wereldbeeld verrijken. 

Merlien Welzijn schrijft op persoonlijke titel. In het dagelijks leven is ze directeur-bestuurder bij Woonpartners Midden-Holland.

Bron: CorporatieGids Magazine, Foto: CorporatieMedia