Column: Digitale transformatie, zorg dat het geen eendagsvlieg is

Geplaatst door CorporatieMedia op
 

Door COVID-19 hebben wij, meer dan ooit, ervaren hoe afhankelijk wij zijn van een digitale bedrijfsvoering. Werken zonder laptop, MS-Teams of Zoom was de afgelopen periode onmogelijk geweest. Tel daarbij op dat huurders steeds meer gewend raken om diensten online te verrichten. Dat geldt natuurlijk ook voor de overige belangenhouders. Gemeenten, toeleveranciers en partners; ze willen steeds vaker digitaal gegevens uitwisselen. Dit vraagt om een antwoord van woningcorporaties. Want al zijn corporaties gewend om virtueel te vergaderen en te werken, de mogelijkheden zijn nog vele malen groter. Als we die nu niet oppakken, zullen we erdoor worden overvallen en ingehaald.

Ondanks de ‘corona-impuls’ staat de digitale transformatie bij veel organisaties nog in de kinderschoenen en worden op dit gebied maar slechts beperkt initiatieven getoond. 

Uit een breed onderzoek – dus niet alleen bij woningcorporaties – van McKinsey, blijkt dat veel initiatieven voor digitale transformatie mislukken. Dit komt door gebrek aan urgentie, gebrek aan commitment van hoger management, gebrek aan kennis en door verouderde ICT-systemen.

Herkenbare oorzaken, maar hoe zorg je er nu voor dat digitale transformatie wel werkt? Uiteraard aandacht geven aan de bovengenoemde punten, maar er is meer nodig. De technologische mogelijkheden zijn vrijwel onbegrensd en het gevaar is aanwezig dat een veelheid aan projecten wordt opgestart, en er vervolgens niets wordt afgemaakt en gerealiseerd. 

Denk dus eerst goed na over wat je wilt bereiken met digitale transformatie. Het is geen doel op zich, maar een middel. Stel hiervoor een digitale strategie op: wat wil je digitaal bereiken? Hoe wil je bijvoorbeeld de huurder over welke onderwerpen (online) benaderen, waar kan je toegevoegde waarde creëren bij data-uitwisseling met je leveranciers? Deze strategie moet afgestemd zijn op de ondernemingsstrategie en daar een onderdeel van zijn. Te vaak worden er enthousiaste initiatieven ontwikkeld die niet voldoende passen binnen de bredere kaders en filosofie van de organisatie en zijn dan gedoemd te mislukken. 

Bij Staedion is er bijvoorbeeld voor gekozen de thema’s klantgestuurd, datagedreven en continu verbeteren te kiezen als basis voor de digitale strategie. Tevens geven zij mede inhoud aan de wijze waarop de ondernemingsstrategie vorm krijgt. Zo zorg je ervoor dat digitale strategie geen bevlieging is, maar onderdeel uitmaakt van het doen en denken van de corporatie. Dus hierbij de oproep: maak een digitale strategie en zorg dat die verankerd is met de ondernemingsstrategie. Dit biedt enorme mogelijkheden, ook voor woningcorporaties en juist in het post-coronatijdperk.

Jan Peter Duijvestijn is voormalig bestuurder van Staedion

Bron: CorporatieGids Magazine, Foto: Frank van der Burg