CorporatieGids Magazine - Juni 2022

Geplaatst door CorporatieMedia op
 

CorporatieGids Magazine Juni 2022 - Digitale Veerkracht

Inhoud

 • Jacco Maan (Vidomes): Digitalisering is geen aparte wereld, het is essentieel om sneller en beter maatschappelijke doelen te behalen
 • Gerbert Kooij (Zig) en Richard van der Zee (Skarp): Uitbreidbaar best-of-breed softwareplatform beantwoordt veranderende marktvraag
 • Arthur Frieser (Andersom): De sleutel voor veranderen is een organisatie die daadwerkelijk betrokken is
 • Steven Burgmeijer en Juliette Lansdorp (Vestia): Kennis en expertise borgen voor de toekomst na splitsing
 • Martijn Vermeulen (Batavia Groep): Datakwaliteit garanderen moet het streven zijn van ons allemaal
 • Jorn van der Wal (WonenBreburg): Goede datakwaliteit is ‘domme nullen en enen’ omzetten in slimme sturingsinformatie
 • Patrick Rybakowski (Wonen Zuid): SMS-robot is ons wapen in strijd tegen no-shows
 • Fred Sekema (Wold & Waard): Huurdersverwachtingen managen cruciaal voor maximale medewerking
 • Column: Uitfaseren?!
 • CorporatiePlein: bron van kennis en inspiratie voor woningcorporaties
 • Peter de Regt en Sebastiaan IJzerman (Woonzorg): Een best-of-breed-strategie is essentieel om te voldoen aan digitaliseringseisen
 • Dion Bonné (Itris): De behoefte om proactief te werken vraagt om een intelligent ERP-systeem
 • Paul van Deurzen (SBR-wonen): Druk op de knop aanleveren van verantwoordingsinformatie steeds vaker de praktijk
 • Arjan Hiemstra (Datarotonde): Standaardisatie werpt steeds meer zijn vruchten af
 • Marili van Wijk (Intermaris): Inzet van lean leidt tot betere resultaten
 • Richard Gerringa (Nester): Data zijn een middel en geen doel
 • Famke Bax en Maurice Vincken (HEEMwonen): Nauwere ketensamenwerking is een echte win-win situatie
 • Han van Dinther en Danny van Irsel (Van Dinther): Data opslaan met een ‘blockchain-gedachte’
 • Jacqueline Tan en Edwin Blaauboer (de Alliantie): Nieuwe ICT-architectuur zodat we ons potentieel kunnen realiseren
 • Column: De splijtzwam

Niet in dit nummer
In iedere editie van CorporatieGids Magazine delen corporaties ervaringen op het gebied van strategie, bedrijfsvoering en ICT. Leerzaam voor collega’s, want een goed voorbeeld doet volgen. De delende corporaties doen dat vaak met trots, en terecht!

In dit nummer hadden we dan ook graag een zeer open en leerzaam artikel willen delen van een door de Russische hack getroffen corporatie. Niet omdat ze daar nou zo trots op zijn, maar wel omdat de betrokken medewerkers zich beseften dat als er iets leerzaam is voor collega’s, de ervaring met en na de hack dat wel is. Voorkomen is beter dan genezen.

Kort voor de deadline mocht dit na intern beraad bij de corporatie toch niet zo zijn en hebben wij het artikel tot nader order uitgesteld. We hopen niet dat van uitstel, afstel komt. Want het delen van deze ‘worst case’ ervaring kan juist een succesverhaal zijn voor een ander. Met afstel gaat deze kennis definitief verloren.

Blijf delen corporaties, blijf delen.

Veel leesplezier,

Paul Tuinte en Martin Barendregt

Meer infomatie en download via http://corporatiegids.nl/nl/corporatiegids_magazine