Dirk Scheele (Hoppinger): Disruptieve innovatie essentieel om de uitdagingen van morgen aan te gaan

Geplaatst door CorporatieMedia op
 

Digitalisering is de afgelopen jaren een van de belangrijkste thema’s geweest voor woningcorporaties. Maar incrementele innovatie is slechts een remmende factor om de grote maatschappelijke uitdagingen aan te gaan. Dat zegt Dirk Scheele, Head of Strategy, Data & Design bij Hoppinger. Om te kunnen werken aan de lange termijn, maatschappelijke ambities van woningcorporaties, is disruptief denken essentieel. Aan CorporatieGids.nl legt hij uit hoe corporaties dat kunnen doen.

Het speelveld waarin corporaties opereren is divers, begint Dirk het gesprek. “Corporaties hebben namelijk te maken met legio maatschappelijke uitdagingen. Om die het hoofd te kunnen bieden, is de afgelopen jaren enorm gedigitaliseerd. Nu het technisch fundament staat om op basis van data een steeds betere gebruikerservaring te creëren, moet de volgende stap worden gemaakt. Dat betekent bijvoorbeeld innovatie versnellen en steeds nauwer samenwerken met ketenpartners. Het bijbouwen van honderdduizenden woningen kan immers niet van vandaag op morgen, maar het verbeteren van de gebruikerservaring kan bijvoorbeeld wél snel worden aangepakt.”

Eindgebruiker dichtbij

“In onze visie op digitalisering moet de eindgebruiker – dus de woningzoekende of bewoner – altijd dichtbij worden gehouden,” gaat Dirk verder. “Dat betekent dat je continu contact hebt en feedback vraagt, zodat je grip houdt op het sentiment. Er wordt weleens gezegd dat digitalisering leidt tot minder persoonlijk contact, maar zo kun je dat voorkomen. Daarnaast moet digitalisering leiden tot grip op primaire processen, zodat je met een agile-werkwijze jezelf kunt blijven verbeteren.”

Three horizons
Bij het steeds verder digitaliseren van de bedrijfsvoering van corporaties hanteert Hoppinger het ‘three horizons model’. “Dit model houdt in dat je kijkt naar de korte en lange termijn, én oog hebt voor de weg daarnaar toe. De eerste horizon beschrijft het hier en nu; de organisatie, beschikbare technologieën en de waarde die je levert. De derde horizon beschrijft waar je over vijf tot tien jaar wilt staan als je kaders en andere belemmeringen loslaat. Dat gat moet overbrugd worden, en wordt beschreven door de tweede horizon. Dit is de brug tussen het nu en de toekomst.”

Disruptief denken
Om die verbinding naar de toekomst te kunnen slaan, is disruptief denken essentieel. Dirk: “Om de huidige beperkingen te ontstijgen en de vertaalslag te kunnen maken naar de toekomst, zijn zaken als investeren in innovatie, experimenteren en gebruikersonderzoek essentieel. Zo houd je als organisatie zicht op de mate waarin je niet alleen bezig bent met vandaag, maar ook de dag van morgen. Incrementele innovatie – of wat het vaak eigenlijk is: optimalisatie – is een remmende factor ten opzichte van de grote maatschappelijke uitdagingen die er liggen. Wil je die aangaan, dan moet je disruptief zijn.”

Mensen in beweging krijgen
Wanneer hem gevraagd wordt naar welke grote uitdagingen Dirk vooral bedoelt, vertelt hij: “Allereerst de enorme woningnood. Je kunt door digitalisering alleen morgen niet honderdduizenden woningen bouwen, maar zoals gezegd wel de klantervaring verbeteren. Ook kun je digitalisering inzetten om de woningzoeker en bewoner in beweging te krijgen en mensen aan een passende woning te helpen. Dat lost het hele probleem niet op, maar verlicht het wel.”

Digitale partner
Hoppinger kan woningcorporaties helpen bij het nadenken over de toekomst buiten kaders. “Het feit dat we niet alleen in de corporatiesector acteren, maar een digitale partner zijn bij de complexe digitale transformatie in de housing industry in het algemeen, maakt ons uniek. Daarbij hebben we de eerste successen geboekt en leren we de sector steeds beter kennen. We durven corporaties uit te dagen en buiten de huidige kaders te denken, zonder de randvoorwaardelijkheden over het hoofd te zien. Dit omdat we ook naar de backoffice-systemen kijken en zo in staat zijn de technologie én data te laten versnellen, in plaats van vertragen. Daarnaast zijn we écht een partner – en geen leverancier – waardoor we op basis van een bewezen platform de vrijheid behouden om over het huidige applicatie- en systeemlandschap heen te kijken, en te sturen op hetgeen wat de meeste beleving of waarde toevoegt.”

Van elkaar leren
Op de vraag of corporaties wat van de housing industry kunnen leren, vertelt Dirk: “Zeker, maar andersom ook. Ik denk dat de mobiliteit van de private housing industry heel interessant kan zijn voor woningcorporaties. Hier zie je steeds meer mengvormen, bijvoorbeeld tussen long- en short stay. Door te kijken buiten kaders kan zo de doorstroom worden bewonderd en kunnen meer mensen aan de begin van hun wooncarrière aan een betaalbare huurwoning beholpen worden.”

“Aan de andere kant kan de housing industry weer leren dat winstmaximalisatie leidt tot tweedelingen en minder sociale cohesie, iets waar corporaties erg goed in zijn. Mogelijk kan de private sector genoegen nemen met een lager rendement en zo een hoger maatschappelijk rendement behalen. In de financiële sector kiest men dan ook steeds meer voor een duurzaam investeringsbeleid. Door daarbij te kiezen voor maatschappelijke duurzaamheid kan de leefomgeving vanuit sociaal perspectief gezond worden gehouden, en een echte verrijking zijn voor de samenleving.”

Verdiepen én verbreden
De komende jaren zullen corporaties steeds meer bewegen van de digitalisering van processen naar de innovatie én integratie van de customer journey, blikt Dirk afsluitend vooruit: “Dat gebeurt zowel verdiepend als verbredend. Verdiepend omdat corporaties zo in staat zijn problemen steeds beter het hoofd te bieden en de klantreis te integreren in hun processen. Verbredend om door de dienstverlening uit te breiden – altijd met een maatschappelijke insteek – de leefomgeving nog verder verbeterd kan worden. Denk bijvoorbeeld aan een maatschappelijke ‘next door’-app waarmee bewoners elkaar kunnen versterken, om zo de sociale cohesie te stimuleren. Dan spreek je niet langer over digitalisering, maar een echte digitale transformatie.”

Bron: CorporatieMedia, Foto: Hoppinger