Hans Bruins (Volkshuisvesting Arnhem): Gegevens tijdig, juist en volledig registreren voor een goede marktwaardering

Geplaatst door CorporatieMedia op
 

Om als woningcorporatie verantwoording af te leggen én de juiste beslissingen te kunnen nemen over je bezit, is een kloppende marktwaarde verhuurde staat essentieel. Wat is de rol van goede datakwaliteit om dit te realiseren en hoe helpt ICT dit proces in goede banen te leiden? CorporatieGids.nl sprak daarover met Hans Bruins, Controller bij Volkshuisvesting Arnhem.

Voor een goede marktwaarde is de tijdige, juiste en volledige registratie van vastgoeddata essentieel, begint Hans het gesprek. “Binnen Volkshuisvesting Arnhem maken we daarbij gebruik van de PDCA-cyclus. Zo kan het marktwaardeproces continu aan kwaliteit winnen door de bevindingen die tijdens de check-stap geconstateerd zijn, door te voeren in de systemen waar data worden vastgelegd of deze op te nemen in de gehanteerde uitgangspunten.”

Verzamelen van gegevens
De corporatie uit Arnhem waardeert haar vastgoed volgens de basisversie. Op de vraag wat voor gevolgen dat heeft, vertelt Hans: “Op deze manier kan de marktwaarde aan de outputkant niet beïnvloed worden. Hierdoor ligt de focus heel erg aan de inputkant; het verzamelen van de vastgoeddata die nodig is voor de marktwaarde. Het tijdig beschikbaar hebben van onderbouwde, kwalitatief goede data is daarbij van groot belang. Gelukkig zijn de meeste data snel beschikbaar en kwalitatief goed, maar de grote uitdaging ligt bij bijzondere verhuringen. Als bijvoorbeeld een verhuureenheid in december wordt verhuurd als intramurale eenheid, dan valt het niet altijd mee alle onderbouwingen tijdig te verwerken omdat hier andere waarderingsregels voor gelden. En dat is natuurlijk voor een goede marktwaarde wel van belang.”

Garbage in, garbage out
Goede datakwaliteit is dus van levensbelang, beaamt Hans: “Garbage in betekent ook garbage out, zeker in het marktwaardeproces. Dit is dus nog nadrukkelijker het geval omdat we gebruikmaken van de basisversie en er na het opvoeren van de data geen correctiemogelijkheid meer is.”

Goede aanvulling
Om het marktwaarderingsproces in goede banen te leiden, maakt Volkshuisvesting Arnhem gebruik van TMS web van Ortec Finance. “We hebben voor de marktwaarde in de jaarrekening de afgelopen jaren verschillende systemen gebruikt,” licht Hans toe. “Al deze systemen hebben hun eigen voordelen; bij de één is het proces strak geregeld door een ingebouwde workflow en een ander systeem is juist weer heel flexibel waardoor het makkelijk aan te passen is. Ons huidige marktwaardesysteem – het vernieuwde online TMS van Ortec Finance – kan dit allebei. TMS beschikt over een praktische workflow en werkt eenvoudig met uploads vanuit Excel. Door de in TMS ingebouwde controles op data die niet juist of niet gevuld zijn, vindt een extra controle op de data plaats door het systeem. Daarnaast is er binnen TMS een rapport beschikbaar met een aantal logische checks. Bijvoorbeeld of de WOZ-waarde, BVO, VVO en netto huur binnen een bepaalde bandbreedte vallen en of er voldoende homogeniteit binnen een complex qua bouwjaar of types is. Dat is een goede aanvulling op de controles die we zelf al uitvoeren.”

Kwalitatieve data
De rol van de Volkshuisvesting-medewerker wordt niet minder door het gebruik van software, beaamt Hans: “De eerdergenoemde tijdige, juiste en volledige registratie van vastgoedgegevens in ons primaire systeem is van groot belang bij het marktwaarderingsproces. Als een woning is verduurzaamd, dan dient bijvoorbeeld de stijging van de WWS-punten direct doorgegeven te worden aan de verantwoordelijke voor vastgoedinformatie zodat dit tijdig verwerkt kan worden in de marktwaarde. Zo zorgen we ervoor dat overal in het proces kwalitatief goede data gebruikt worden.”

Nieuwe regels
Daarbij moeten woningcorporaties wel rekening houden met veranderende wet- en regelgeving, gaat Hans verder. “Het marktwaarderingsproces is nog relatief jong; sinds 2016 moeten we het bezit waarderen op marktwaarde in verhuurde staat. De veranderingen in het proces worden steeds kleiner en het gaat vooral om nieuwe wetgeving. Zo is in het waarderingshandboek 2020 bijvoorbeeld het renovatiejaar toegevoegd. Om dit te kunnen verwerken, dient dit jaartal conform regelgeving vastgelegd te worden in onze systemen met relevante onderbouwing. Kleine aanpassingen die wel essentieel zijn.”

Analyseren van marktwaarde
Toch zal de regelgeving steeds stabieler worden, sluit Hans af. “Ik verwacht dat er steeds minder wijzigingen zullen plaatsvinden. Daarnaast verwacht ik dat de datakwaliteit bij Volkshuisvesting de komende jaren nog verder zal toenemen en dat het verzamelen van de data steeds verder geautomatiseerd zal plaatsvinden. Een mooie stip op de horizon is dat dit over een aantal jaren misschien zelfs system-to-system kan. Dan wordt de data van ons primaire systeem rechtstreeks geladen in de waarderingssoftware, waardoor onze aandacht verder zal verschuiven naar het analyseren van de marktwaarde om zo de meeste waarde te realiseren met ons bezit.”

Bron: CorporatieMedia, Foto: Volkshuisvesting Arnhem