Henry Broekmeulen (Wooncompas) en Roy Zijtregtop (Consolidated): Renovaties zijn hét moment om te verduurzamen

Geplaatst door CorporatieMedia op
 

Woningcorporaties zijn voortdurend op zoek naar mogelijkheden om hun woningbezit te verduurzamen. Een dakrenovatie is daar een uitgelezen moment voor. Maar hoe kun je slim gebruikmaken van zo’n dakrenovatie om te verduurzamen? CorporatieGids Magazine ging hierover in gesprek met Henry Broekmeulen, contractregisseur bij Wooncompas en Roy Zijtregtop, accountmanager Consolidated Ridderkerk. 

“De aanleiding voor dit project was in de basis puur technisch,” opent Henry het gesprek. “De dakbedekking op dit complex was namelijk aan vervanging toe. Vanuit de analyse van verschillende planvarianten bleek dat het aantrekkelijk was om het verduurzamen dan gelijk mee te nemen omdat dit hét moment was om de isolatiewaarde te verbeteren.” Roy knikt instemmend en vult aan: “In het geval van dit project zijn we op zoek gegaan naar de mogelijkheid om de woningen aanvullend te isoleren naar een Rc-waarde van 6,0. Deze Rc-waarde geeft het isolerend vermogen van de hele bouwconstructie weer per vierkante meter K/W. Ter vergelijking, de huidige isolatiewaarde van dit complex ligt rond de 1,7. Zo wordt het comfort in de woning verbeterd. Daarnaast worden de stookkosten en de belasting voor het milieu verlaagd.”

Overlast bewoners
In dit project werkt Wooncompas samen met Consolidated. Henry: “Zij hebben de diverse planvarianten opgesteld. Denk voor wat betreft de planvarianten aan een gewenste Rc-waarde van 3,5 of 6,0 of overlagen. Andere mogelijkheden waren er niet vanwege de vele voorzieningen op het dak. Een belangrijke voorwaarde daarbij was om de overlast voor de bewoners te minimaliseren. Daarom hebben we een constructieberekening laten maken waaruit bleek dat bij het ballasten met betontegels en grof grind de overlast voor bewoners minimaal is. Boren en pluggen was een heel ander verhaal geweest. Dan hadden bewoners dagen, zo niet weken, met geluidsoverlast gezeten. Daarnaast zetten we gezamenlijk hele mooie grote stappen naar RGS-samenwerking. Binnen het tijdsbestek van nog geen jaar hebben we het gehele proces voor de daken vorm weten te geven.” 

Verduurzaming en IT
Op de vraag of dit verduurzamingsproject gevolgen heeft voor de IT-systemen van Wooncompas, reageert Henry: “Nee dat is niet nodig. Een dergelijk verduurzamingsproject vraagt met name rekenwerk aan de energieprestatie. De daarvoor benodigde informatie is voorhanden. Het verduurzamen heeft wel effect op de energielabels, die na uitvoering van de werkzaamheden bijgewerkt worden. Hiermee worden dan ook de WWD-gegevens aangepast.”

Rol binnen organisatie
“Binnen de organisatie speelt verduurzaming in toenemende mate een belangrijke rol, ook omdat onze huurders er meer mee bezig zijn,” vervolgt Henry. “We slagen er steeds beter in om integrale afwegingen te maken omtrent verduurzaming. Daarbij zoeken we naar een balans tussen grootschalige renovaties en natuurlijke vervangingsmomenten zoals hier met de dakbedekking. Door op deze manier te werken, voorkomen we onnodige ad-hocbeslissingen die de vervangingscycli beïnvloeden. Bovendien besparen we geld en vallen we bewoners minder lastig.”

Roy vult aan: “De rol van verduurzaming binnen organisaties verandert daarnaast continu. Zo zijn we altijd op zoek naar innovaties, vernieuwing en mogelijkheden hoe we dit kunnen toepassen bij onze dagelijkse werkzaamheden. Hergebruik van bestaande materialen tijdens bouw is een goed voorbeeld.” 

Doelstellingen verduurzaming
Henry gaat verder: “Verduurzaming kent binnen Wooncompas diverse dimensies. De meest voor de hand liggende is het verbeteren van de energieprestatie van gebouwen. Hierin maken we al enige jaren mooie verbeterslagen. Toch hebben we nog de nodige stappen te zetten naar een CO2-neutrale en aardgasvrije vastgoedportefeuille in 2050. Naast de energieprestatie worden klimaatadaptatie, biodiversiteit en circulariteit steeds belangrijkere thema’s die we de komende tijd gaan concretiseren naar doelstellingen.” 

Uitdagingen en wensen verduurzaming
Henry besluit: “De actuele uitdagingen op het gebied van verduurzaming zijn het verbeteren van de E-, F- en G-labels voor 2028 en een CO2-neutrale vastgoedportefeuille in 2050. De komende jaren worden eerst woningen met minder goede energielabels aangepakt. Hiervoor zijn al circa vijftien complexen geselecteerd, voornamelijk eengezinswoningen maar ook enkele appartementsgebouwen. Toch blijft er nog genoeg te wensen over. Zo willen we onderzoeken wat wel en niet mogelijk is bij verduurzaming en staan we open voor alle vormen van verbeteringen op dit gebied. Naast de energieprestatie zullen circulariteit, klimaatadaptatie en biodiversiteit de komende jaren een groter aandachtspunt vormen.” 

Bron: CorporatieGids Magazine, Foto: Jan van der Ploeg