Maarten Pel (WoningNet): Hoe hoger de druk, hoe groter het belang van rechtvaardige woonruimteverdeling

Geplaatst door CorporatieMedia op
 

Met een tekort van ruim 300.000 woningen, groeiende wachttijden en steeds meer urgente woningzoekenden, is de druk op de woningmarkt enorm. Een tijd waarin het belang van rechtvaardige verdeling van het schaarse aantal woningen alleen maar belangrijker wordt. Dat zegt Maarten Pel, directeur van WoningNet. CorporatieGids Magazine sprak met hem over de uitzonderlijke situatie op de woningmarkt en wat dit betekent voor de toekomst van WoningNet.

De organisatie heeft in 2020 – het jaar voor jouw aantreden – een transitie doorgemaakt. Waarom was dat nodig?
WoningNet heeft in de afgelopen jaren de systemen voor woonruimteverdeling en voorrangdienstverlening volledig vernieuwd. We zijn van een afzonderlijk systeem voor iedere regio overgestapt op een gezamenlijk SaaS-platform voor alle gebruikers. Hierin komt nieuwe functionaliteit direct voor iedereen beschikbaar. De organisatie is ingericht op interactie met de gebruikers, die samen prioriteren en in alle fasen van productontwikkeling worden betrokken. De vernieuwing van WoningNet is een megaproject geweest. Die operatie is geslaagd en we zijn helemaal klaar voor de toekomst.

Hoe ziet de volgende fase eruit?
De focus mag nog meer verschuiven naar woningzoekenden. De basis voor woonruimteverdeling ligt in regelgeving. Toewijzing moet volgens de verordening foutloos en transparant plaatsvinden, daarover geen discussie. We hebben dit gaandeweg behoorlijk ingewikkeld gemaakt met doelgroepen, bijzondere situaties, voorrangsregelingen, passendheidscriteria en meer. Dit alles maakt het voor de woningzoekenden niet makkelijker, terwijl zij juist diegenen zijn die centraal moeten staan.

Daarom werkt WoningNet aan eenvoudige, duidelijke en intuïtieve oplossingen. Nu D?K - onze app voor woningzoekenden - live staat in alle regio’s, staan we midden in de ontwikkeling van het nieuwe portaal voor woningzoekenden. De woonwizard helpt om eenvoudig de weg te vinden naar het bij zijn woonwensen en profiel passende aanbod. We analyseren welke vragen de woningzoekende heeft en op welk moment. Daarmee zorgen we ervoor dat de woningzoekende de juiste informatie krijgt die past bij het moment in het proces.

Het is in het belang van woningzoekenden dat er aan landelijke woonruimteverdeling gewerkt wordt. De regio’s die wij kennen, komen voort uit bestuurlijke samenwerkingen van gemeenten en corporaties. Deze kunnen en zullen altijd blijven bestaan. Maar deze regio’s komen niet altijd overeen met het zoekgebied van woningzoekenden. We jagen woningzoekenden op kosten met meerdere inschrijvingen, waarbij je jaren ingeschreven moet staan om voor een woning in aanmerking te komen. Wie weet hoe zijn leven er over acht jaar uitziet?

Welke rol speelt woonruimteverdeling bij de huidige schaarste aan woningen?
Zonder schaarste is woonruimteverdeling overbodig. Hoe hoger de druk op de woningmarkt, hoe groter het belang van rechtvaardige woonruimteverdeling is. Bij sociale huur ontbreekt marktwerking. Daarmee is het een politieke afweging om te bepalen hoe woningen verdeeld worden en wie voorrang krijgt. Het is onze opdracht om het proces zo makkelijk en vriendelijk mogelijk te maken voor de woningzoekende, en efficiënt en werkbaar voor de corporatiemedewerker.

Woonruimteverdeling zorgt niet voor extra woningen, je kunt de nood er niet mee oplossen. Wel kun je met doorstroming en toewijzing zorgen voor een betere benutting van de voorraad in relatie tot de volkshuisvestelijke doelen die je wilt bereiken, zoals het oplossen van urgente woonvragen, maken van leefbare buurten, passend huisvesten van doelgroepen en bieden van keuzevrijheid. We kunnen woonruimteverdeling als volkshuisvestelijk beleid meer analytisch benaderden en veel effectiever inzetten.

Komt jouw ervaring in digitalisering en online dienstverlening bij corporaties nu van pas?
Vanuit mijn achtergrond snap ik de denkwijzen, afwegingen en processen bij corporaties. Dat helpt me zeker. Ik zie digitalisering niet als doel op zich; een succesvolle inzet van digitalisering ondersteunt klantcommunicatie en bedrijfsprocessen. Op dit gebied is er nog veel te winnen. Doe je dat goed, dan kunnen zelfredzame woningzoekenden meer zelf doen en blijft persoonlijk contact voor wie het nodig heeft betaalbaar. En dit persoonlijke contact is en blijft van groot belang in veel gevallen. Daarom zijn we een programma gestart dat de dienstverlening aan woningzoekenden centraal stelt.

WoningNet heeft corporaties als aandeelhouders, wat betekent dit voor jullie positie in de markt?
In de kern zijn we een shared service center voor woningcorporaties. Dat betekent; de vergoedingen zijn bedoeld om gezamenlijke kosten te dekken. Onze aandeelhouders verwachten geen winstuitkering maar efficiënte uitvoering en effectieve inzet op de afgesproken doelen. Alles hoeft maar één keer betaald te worden, wat betekent dat meer deelnemers de kosten per deelnemer verlagen. Het is een bewezen model om als samenwerkende corporaties grip te houden op strategie en uitvoering. Het WoningNet-model biedt in mijn ogen ook een uitstekende basis voor een landelijk platform.

Jullie zijn leverancier én kennispartner voor woningcorporaties en gemeenten. Waar ligt voor jullie het zwaartepunt?
WoningNet is een full-service dienstverlener op het gebied van woonruimtebemiddeling. We werken nauw samen met corporaties, gemeenten en marktpartijen waarvoor wij desgewenst processen volledig uit handen nemen. Dit doen wij in samenwerking met onze zusterorganisatie Het Vierde Huis. Voor gemeenten zijn we een kennispartner met jarenlange ervaring op het gebied van voorrangsbemiddeling en vergunningverlening. Door de kruisverbanden neemt het voordeel voor onze klanten toe naarmate er meer diensten worden afgenomen. Kijk naar de voorrangsbemiddeling: het proces loopt van aanvraag tot toekenning van urgentie in ons voorrangssysteem en resulteert in een plek op een wachtrij in het woonruimtebemiddelingssysteem. Zodra er een passende woning beschikbaar komt, kan er direct vanaf de wachtrij worden toegekend. Als het moet wordt de woonvergunning er direct bij geleverd. Dat is toch prachtig?

Bron: CorporatieGids Magazine, Foto: Murk Feitsma