Onafhankelijk onderzoek toont meerwaarde Slimmer Kopen aan

Geplaatst door CorporatieMedia op
 

Er is een enorm woningtekort in Nederland. Woningcorporatie Trudo wil en kan de bouw van betaalbare woningen in haar sociale voorraad en voor het middensegment de komende vijftien jaar verdubbelen, maar stuit hierbij op belemmeringen in wet- en regelgeving. Knelpunten die volgens het recent gepubliceerde onderzoeksrapport van ABF Research niet steekhoudend zijn. Daarom roept het bestuur van Trudo haar toezichthouders en de politiek op om werk te maken van het wegnemen van deze belemmeringen.

Wat staat in het ABF rapport?
De woningnood staat hoog op de politieke en maatschappelijke agenda. Minister De Jonge voor Volkshuisvesting wil de woningbouw versnellen tot 100.000 per jaar, waarvan twee derde huur- en koopwoningen in het betaalbare segment. Met Slimmer Kopen heeft Trudo een innovatief en in de praktijk bewezen concept in handen dat een substantiële bijdrage kan leveren aan het realiseren van deze ambitie. Slimmer Kopen is uitvoerig geanalyseerd door het bureau ABF Research en getoetst op criteria van volkshuisvestelijke doeltreffendheid en van financiële robuustheid bij verschillende economische scenario’s.

Beoogde volkshuisvestelijke en sociale doelen gehaald
Met het concept Slimmer Kopen is inmiddels ruim twintig jaar ervaring opgedaan en in die periode zijn duizenden woningen verkocht aan de bewoners en soms weer teruggekocht. Dit maakte het voor onderzoeksbureau ABF Research mogelijk om op basis van historische data te onderzoeken of Slimmer Kopen inderdaad bijdraagt aan de indertijd door Trudo geformuleerde volkshuisvestelijke doelstellingen. Dan gaat het om bijdragen aan (1) de betaalbaarheid en beschikbaarheid van woningen, (2) de emancipatie van bewoners, (3) de leefbaarheid van buurten en (4) een verruiming van de middelen van Trudo. Het rapport van ABF Research bevestigt dat Slimmer Kopen voldoet aan de gestelde verwachtingen.

Goed voor betaalbaarheid, beschikbaarheid, emancipatie en leefbaarheid
Zo blijkt onder andere dat de woningen die Trudo verkoopt voor het grootste deel worden gekocht door huishoudens met een relatief laag inkomen (vallend onder de EU-doelgroep) en dat deze betaalbare woningen slechts zeer beperkt beschikbaar komen vanuit de commerciële markt. Verder blijkt dat van gezinnen in een Slimmer Kopen woning de inkomens significant meer opwaartse dynamiek vertonen in vergelijking met huishoudens in sociale huurwoningen.

Robuust model
ABF Research heeft ook een slechtweer scenario doorgerekend, waarbij de bouwkosten blijven stijgen, de huren achterblijven bij de inflatie, de huizenprijzen fors dalen en de kapitaalmarktrente stijgt. In alle bedrijfsmodellen verslechtert dan de financiële situatie, maar het blijkt dat Trudo met zijn omvangrijke Slimmer Kopen portefeuille niet harder geraakt wordt dan traditionele corporaties met enkel of een groot aandeel huurwoningen. Het bedrijfsmodel van Trudo is dus niet minder robuust bij ‘slecht weer’ dan het bedrijfsmodel van een traditionele corporatie, zo concludeert ABF Research.

Knellende wet- en regelgeving belemmert meer bouwen
Het Slimmer Kopen-business model is al 20 jaar een effectief model, dat Trudo in staat stelt om een substantiële bijdrage te leveren aan het terugdringen van het woningtekort. Die bijdrage kan echter nog groter worden als een aantal belemmeringen in wet- en regelgeving worden weggenomen. Belemmeringen waarvan woningmarktdeskundige professor Johan Conijn in het ABF onderzoek aangeeft dat een steekhoudende onderbouwing vanuit de accountants en toezichthouders ontbreekt om deze in stand te houden.

In gesprek
Trudo gaat de komende periode met haar toezichthouders en de politiek in gesprek met als doel om die belemmeringen weg te nemen en daarmee de mogelijkheden te verruimen om maximaal te kunnen investeren in het bouwen van nieuwe sociale voorraad (sociale huur/ koop en lage middenhuur/ -koop).

Bron: Trudo, Foto: Trudo