Ortec Finance: Effectiviteit, efficiëntie en transparantie van corporatiesturing vergroten

Geplaatst door CorporatieMedia op
 

De sector staat voor grote uitdagingen. Stijgende bouwkosten, beperkte inkomsten, een beperkt aanbod aan personeel, verduurzaming én een woningtekort vragen om een maximaal rendement van investeringen. Hoe kan Ortec Finance woningcorporaties hierbij helpen? Het bedrijf vertelt er op 22 september over tijdens CorporatiePlein, en wij spraken vooraf alvast met Business Developer Real Estate Pieter Postma.

Wat staat centraal op jullie stand op CorporatiePlein 2022?
Wij vertellen hoe beslissingen van corporaties doorwerken richting de toekomst. Hierbij wordt rekening gehouden met onder andere doelstellingen als betaalbaarheid, beschikbaarheid en kwaliteit van het woningbezit. Iedere beslissing heeft impact op deze doelstellingen en de achterliggende financiële haalbaarheid.

Voor welke informatie en kennissessies kunnen bezoekers bij jullie terecht?
Op CorporatiePlein 2022 staan we stil bij twee thema’s waar in de corporatiesector momenteel grote uitdagingen liggen. Allereerst hoe om te gaan bij de verduurzaming van het woningbezit? Op welke wijze kan je als corporatie gedegen plannen vormen waarbij inzicht wordt gegeven op de verduurzaming, de andere doelstellingen en de financiële impact? Hoe werk je de verduurzamingsambitie uit vanuit meetbare doelstellingen langs gedegen, onderbouwde verduurzamingsingrepen naar werkbare scenario’s en uiteindelijk de toetsing?

Daarnaast zijn met de lagere huren in het gereguleerde bezit, stijgende bouwkosten en het beperkte aanbod van vakpersoneel om aan de grote bouwvraag te voldoen, de investeringsuitdagingen van woningcorporaties groot. Doordat de huurkasstromen na een investering beperkt zijn of niet stijgen, zal het resultaat grotendeels uit een waardestijging gerealiseerd moeten worden. Op welke wijze kan een corporatie met deze waarde-effecten omgaan? Ortec Finance gaat in op de verschillende handvaten voor corporaties.

Op welk vlak kunnen jullie corporaties écht verder helpen?
Ortec Finance ondersteunt woningcorporaties bij het waarderen van het vastgoed, bij het formuleren van het portefeuille- en complexbeleid en bij het opstellen en monitoren van financiële prognoses en risico’s. Onze software en diensten voor woningcorporaties hebben tot doel om de effectiviteit, efficiëntie en transparantie van de corporatiesturing te verhogen.

Ortec Finance is op CorporatiePlein te vinden op stand 36.

Aanmelden voor CorporatiePlein kan via deze link.

Bron: CorporatieMedia, Foto: Ortec Finance