Patrick Veld (Kleurrijk Wonen): Datavaardige organisatie essentieel om kerntaken slimmer uit te voeren

Geplaatst door CorporatieMedia op
 

Het is inmiddels een gegeven dat data steeds belangrijker worden voor corporaties om slimmer, efficiënter én beter het werk uit te voeren. Datavaardigheid is daarvoor essentieel. Maar wat houdt dat precies in en nog belangrijker, hoe word je datavaardig? CorporatieGids.nl sprak daarover met Functioneel Applicatiebeheerder Patrick Veld van Kleurrijk Wonen.

Het inzetten van betrouwbare en consistente data om kerntaken slimmer te kunnen uitvoeren, is voor de corporatie uit Tiel de belangrijkste data-uitdaging, begint Patrick: “We willen ons vastgoed nog beter afstemmen op de behoeftes van onze huurders en woningzoekenden. Door slim gebruik te maken van data en dat om te zetten tot relevante stuurinformatie, kunnen we lessen trekken uit de afgelopen jaren, ontwikkelingen ontdekken voor de komende jaren én zien waar we staan ten opzichte van onze benoemde ondernemingsdoelstellingen. Zo kunnen we de juiste beslissingen maken voor onze klanten.”

Verantwoordelijkheden
Gebruikmaken van gegevens begint moet het goed beheren van data. Op de vraag hoe Kleurrijk Wonen dat aanpakt, vertelt Patrick: “Bij het beheren van gegevens leggen we de verantwoordelijkheid om dit te beheren zo dicht mogelijk bij degene die het invoert en laat controleren. Vervolgens toetsen we of dit daadwerkelijk gebeurt en beoordelen we welke data we écht nodig hebben om onze taken uit te voeren. In andere woorden: kijk wat je al hebt, benut die gegevens, maak slimme verbanden en denk groot maar begin klein.”

Datavaardiger
Om meer uit haar gegevens te halen, wilde Kleurrijk Wonen ‘datavaardiger worden’. “We hadden namelijk verschillende informatiebehoeften en wisten wat we daarvoor nodig hadden,” legt Patrick uit. “Maar we hadden nog niet alle kennis en ervaring hiervoor in huis. Datavaardig zijn betekent voor mij dat je inzichten uit data haalt die je helpen om sneller of beter te reageren op informatie die al in je organisatie aanwezig is. Daarom heeft KleurrijkWonen diverse medewerkers opgeleid tot rapportage-experts om zelf de gewenste rapportages te kunnen bouwen.”

Meer analyse
“Wanneer je dit onder de knie heb, ben je minder tijd kwijt aan het vergaren en structureren van betrouwbare informatie, kun je meer tijd steken in het analyseren van deze gegevens en daardoor nieuwe vragen stellen die je helpt de juiste keuzes te maken. Een voorbeeld daarvan is dat we zagen dat verschillende gemiddelde onderhoudskosten per vhe op basis van bouwjaarklasse niet lineair verliepen ten opzichte van hun leeftijd. Dit leidde tot verdiepingsvraagstukken. Uiteindelijk resulteerde dat in inzicht in één oogopslag en niet een discussie over de data op zich. We weten beter wat de gegevens ons vertellen en waar we ons op moeten focussen.”

Juiste keuzes
Datavaardigheid is volgens Patrick iets van iedereen in een organisatie. “Het gaat met name om bewustwording, de hulpmiddelen die je tot je beschikking hebt en het gesprek hierover met elkaar aangaan. Uiteindelijk moeten de juiste keuzes samen gemaakt worden. Een voorbeeld hiervan is ons nieuwe informatieportaal; waar dit kan mag iedereen stuurinformatie inzien. Dit creëert verbinding en begrip omdat je laat zien waarom we bepaalde zaken doen. Maar dan moet je mensen wel begeleiden en helpen inzien wat de data vertellen en hoe ze dat gericht kunnen inzetten voor hun werk.”

Gestandaardiseerd en uniform
Kleurrijk Wonen is bij de stap naar datavaardigheid ondersteund door Datatoppers. Patrick: “Zij hebben ons geholpen om onze eigen collega’s aan het roer te zetten om de juiste vragen te stellen aan de organisatie en data op een gestandaardiseerde en uniforme manier te laten zien aan eindgebruikers. Hun kennis van tooling en de coaching van collega’s in het stellen van de juiste vragen en het verkrijgen van zelfstandigheid in opbouw naar het juiste antwoord, was daarbij essentieel.”

Eenduidig
Op de vraag wat de datavaardigheid Kleurrijk Wonen tot dusver heeft opgeleverd, vertelt Patrick: “We hebben nu het eerdergenoemde informatieportaal draaiende. De thema’s uit onze ondernemingsdoelstellingen komen daarin terug, met daarbij diverse rapporten op strategisch en tactisch niveau op één plek. Data is daarin gestructureerd en eenduidig vastgelegd, zodat we de organisatie laten zien welke beslissingen we waarom nemen.”

Andere databronnen
“Daarnaast zijn we momenteel druk bezig om andere databronnen aan te boren om de aanwezige data vanuit verschillende perspectieven met elkaar te verbinden,” sluit Patrick af. “Daarbij merken wij een groei aan het aantal vragen die begeleid moeten worden en zoeken we naar een nóg slimmere manier om deze te beantwoorden. We zijn inmiddels een stuk datavaardiger, maar willen onszelf blijven ontwikkelen om steeds meer uit onze gegevens te halen.”

Bron: CorporatieMedia, Foto: Kleurrijk Wonen