Paul van Pelt (Smart Twin): Optimaal vastgoedbeheer door informatie te genereren vanuit één centraal dynamisch model

Geplaatst door CorporatieMedia op
 

Het beheren van haar bezit is voor iedere woningcorporatie een enorm belangrijke opgave. Een opgave die continu verandert door de komst van bijvoorbeeld nieuwe uitdagingen, technieken en innovaties. CorporatieGids.nl sprak met Paul van Pelt, mede-eigenaar van Smart Twin, over zijn visie op het optimaal inrichten van het vastgoedbeheerproces.

Steeds veranderende wet- en regelgeving en strengere eisen rondom verduurzaming zijn grote uitdagingen voor vastgoedbeheer in de corporatiesector, begint Paul: “Doordat regelgeving verandert, moeten corporaties aan de ene kant hun informatie steeds beter op orde hebben en ook voortdurend nieuwe typen informatie integreren in de beheeromgeving. Aan de andere kant is verduurzaming een grote challenge. De klassieke manier om tot een ideale verduurzamingsstrategie te komen is duur, tijdrovend en ontoereikend. Al was het maar vanwege de onmogelijkheid om binnen redelijke kosten en tijd alle combinatiemogelijkheden van maatregelen door te rekenen. Keuzen worden daarom gemaakt op basis van globale inzichten die – vanwege de ontwikkeling van nieuwe maatregelen – snel verouderen.”

Alle informatie genereren vanuit één model
Om een integraal beeld te kunnen vormen over je vastgoed, is optimaal vastgoedbeheer onmisbaar. “Echter zijn bestaande systemen om vastgoedinformatie te beheren te weinig flexibel om in te spelen op de veranderende databehoefte en te foutgevoelig omdat de samenhang tussen verschillende soorten data niet is geborgd. Daarom kent Smart Twin voor Corporaties een heel andere opzet: alle informatie in het systeem wordt door algoritmen automatisch gegenereerd vanuit één centraal dynamisch en interactief model van elke individuele woning. Dit model is eenvoudig en zo nodig ter plaatse aan te passen, waarna het systeem alle afgeleide informatie – zoals CO2-uitstoot, WWS, energielabel of de verhuurbrochure – automatisch opnieuw genereert. Alle informatie is daarom altijd actueel en consistent.”

Algoritmen
“Het fijne van zo’n opzet is dat als een norm verandert, er geen nieuwe informatie hoeft te worden ingevoerd,” legt Paul uit: “Als bijvoorbeeld in een nieuwe WWS-berekening de hoogte van de woonkamer een rol gaat spelen, wordt dit centraal in het algoritme aangepast. De hoogte wordt daarna automatisch opgehaald. Hetzelfde geldt voor een nieuwe berekeningsmethode voor de oppervlakte. Dit rolt uit het algoritme, zonder dat gegevens opnieuw hoeven te worden gemeten.”

Eén centrale bron
Op de vraag wat goed vastgoedbeheer vraagt van een corporatie, vertelt Paul: “Elke corporatie heeft een primair systeem en meestal een aantal aanvullende systemen waarin data worden vastgelegd. Deze systemen voldoen over het algemeen uitstekend voor het beheer en uitvoeren van administratieve processen, of heel specifieke doelen waarin het primair systeem tekortschiet. Het op orde houden van primaire en afgeleide vastgoeddata in deze systemen laat echter sterk te wensen over en is erg arbeidsintensief. Hierdoor ontbreekt het aan actuele en consistente data. Het oplossen van dit probleem vraagt om een systeem waar alle primaire vastgoeddata én afgeleide data uit één gemakkelijk te onderhouden centrale bron afkomstig zijn en dus per definitie altijd consistent zijn.”

Slim systeem
“Het enthousiasme over digitale twins is groot, maar de waarde ervan is – zonder functionaliteit om die eenvoudig aan te passen aan de actualiteit of slimme algoritmen om afgeleide informatie te genereren – zeer beperkt. Het is dan een ‘dom model’ wat veel informatie bevat, maar wel op zichzelf staat en niet meebeweegt met de veranderende realiteit. Bij onze Smart Twin is dat wel het geval.”

“Bovendien wordt de term digital twin te pas en te onpas gebruikt. Soms is het niet meer dan een volume of vlakkenmodel met wat eenvoudige informatie. Maar een model heeft in onze ogen pas zin als het model bouwkundig genoeg is om op basis daarvan verduurzamingsscenario’s te kunnen maken en doorrekenen, zodat dit geen duur en suboptimaal proces is. Smart Twin kan op basis van onze modellen automatisch bepalen welke verbetermogelijkheden voor elke individuele woning in aanmerking komen. Vervolgens stelt Smart Twin daarvan elke denkbare combinatie samen en rekent deze scenario’s door. Binnen een minuut worden de kosten en prestaties berekend en getoond, zodat snel het ideale scenario kan worden gevonden. En dat zonder enige hulp van adviseurs.”

Datakwaliteit inbedden
Om de data actueel te houden is het belangrijk dat medewerkers wiens werkzaamheden betrekking hebben op het vastgoed zelf – zoals verhuur, storingsdienst, beheer en onderhoud, wijkmanagers en de helpdesk – eenvoudig zelf wijzigingen kunnen doorvoeren. Zo beschikt iedereen binnen de organisatie binnen enkele minuten over actuele informatie. Het beheren van data en werken aan datakwaliteit is daardoor geen aparte taak, maar automatisch ingebed in de dagelijkse werkzaamheden van alle medewerkers.”

Inzetten op een flexibel systeem
Als vastgoedbeheer niet goed is ingeregeld, levert dit in vrijwel alle processen binnen de corporatie problemen op, sluit Paul af: “Financiële rapportages zijn gebaseerd op drijfzand, WWS-punten niet per definitie actueel, consistent berekend of transparant en het maken van verduurzamingsscenario’s wordt erg moeilijk. Zet daarom in op een flexibel systeem, gebaseerd op dynamische modellen, met een hoog bouwkundig gehalte en slimme algoritmen die op basis daarvan op eenduidige wijze alle informatie genereren. Op de manier kun je uitdagingen zoals voldoen aan wet- en regelgeving én de grote verduurzamingsopgave voor de sector ook in de toekomst het hoofd bieden.”

Bron: CorporatieMedia, Foto: Smart Twin