Peter de Regt en Sebastiaan IJzerman (Woonzorg): Een best-of-breed-strategie is essentieel om te voldoen aan digitaliseringseisen

Geplaatst door CorporatieMedia op
 

Anderhalf jaar geleden maakte woningcorporatie Woonzorg Nederland de keuze voor een nieuw I&A architectuur. Hierin koos de landelijke seniorenhuisvester voor een best-of-breed-architectuur. “Dat is voor ons dé manier om weer wendbaar te worden in ons applicatielandschap en te werken aan datakwaliteit en integrale procesautomatisering. Daarmee kunnen wij onze woningen op een goede manier beheren en verhuren,” stellen I&A Manager Peter de Regt en Informatiemanager Sebastiaan IJzerman. In gesprek met CorporatieGids Magazine leggen ze uit waarom én wat dit betekent voor het ICT-landschap.

De transitie van een ‘ERP-tenzij’- naar een best-of-breed-architectuur levert veel voordelen op. “Woonzorg Nederland is daarmee in staat om onderdelen van het applicatielandschap in te vullen op basis van wereldstandaarden en beter te scheiden van sectorspecifieke software,” begint Peter het gesprek. “Daarbij lost het een aantal specifieke problemen op die bij ons spelen. Wij zijn de grootste seniorenhuisvester in Nederland met een landelijke dekking. Daarbij beheren we een groot bezit; zo’n 43.000 vhe waarvan ongeveer 30.000 zelfstandige woningen en zo’n 13.000 intramurale woningen. En juist bij dat laatste deel lopen we tegen problemen aan.”

Intramuraal bezit
“Het beheren van ons intramuraal bezit, naast de zelfstandige woningen, levert een aantal uitdagingen op,” gaat Sebastiaan verder. “De stap die we nu maken door ons applicatielandschap in te delen op basis van best-of-breed, biedt ons de gelegenheid om de administratie te verbeteren. Neem bijvoorbeeld een complex dat wij verhuren aan een zorgverlener met 200 kamers. In een traditioneel ERP-systeem moet dat vast worden gelegd als één vhe, want er is sprake van één klant. Maar in de praktijk zijn het 200 kamers, gemeenschappelijke ruimtes, kantoren en meer. Dat betekent minder grip en inzicht op je bezit. Daarom hebben we anderhalf jaar geleden ons I&A-beleidsplan herzien. Hierbij is de keuze gemaakt om ons applicatielandschap te vervangen voor een best-of-breed-landschap. Hierbij hanteren we tevens het uitgangspunt Microsoft-tenzij.”

Alle data op één plek
Het nieuwe best-of-breed-landschap betekent een nieuwe manier van werken voor Woonzorg Nederland. Zo kiest de corporatie ervoor om haar vastgoed- en cartotheekdata te scheiden van de huuradministratie op één plek buiten het ERP-systeem. Sebastiaan: “We zijn als Woonzorg Nederland niet uniek dat we tegen datakwaliteitsproblemen aanliepen. Door alle informatie van ons intramurale én zelfstandige bezit nu vast te leggen op één centrale plek – in ons geval is dat Vastgoedtabel – hopen we als organisatie stappen te kunnen zetten. Zo weten we exact wat ons bezit is en kunnen afdelingen de vastgoedgegevens gebruiken voor het voortdurend verbeteren van processen. Denk bijvoorbeeld aan het marktwaarderingsproces; omdat ons vastgoed beter in kaart kan worden gebracht, kunnen we beter en sneller data aanleveren bij taxateurs. Daarnaast heeft de Vastgoedtabel een goede koppeling met het BAG en het Kadaster. Uiteindelijk willen we met deze keuze de basis voor datakwaliteit verder borgen, zodat we als Woonzorg Nederland stappen kunnen zetten onszelf steeds te verbeteren.”

Wendbaarder
“Omdat je daarnaast niet afhankelijk bent van één leverancier, kun je noodzakelijke processen makkelijker en sneller realiseren,” gaat Peter verder. “We kunnen als corporatie veel wendbaarder zijn en inspelen op functionaliteiten die volgens ons écht waarde brengen.” Een voorbeeld daarvan is de manier waarop Woonzorg Nederland selfservice toevoegt aan haar klantprocessen. “Een van de manieren waarop we dat doen, is via een self service portaal dat binnenkort beschikbaar komt, waarmee huurders zelf zaken met ons kunnen regelen. Dat levert bij de intramurale complexen een extra voordeel op omdat je niet alleen met zorginstellingen te maken hebt, maar ook met bijvoorbeeld een kapper of fysiotherapeut die in het gebouw zit. Via het portaal kunnen gegevens worden ingezien maar ook reparatieverzoeken worden verstuurd zonder tussenpersoon. De doorlooptijd wordt daardoor minder.”

Hybride platform
De keuze voor best-of-breed betekent tegelijkertijd een keuze voor een hybride integratieplatform, vertelt Peter: “We koppelen alle applicaties die we gebruiken aan dit platform. Daarbij kiezen we te allen tijde voor de VERA-standaard om integraties zo simpel mogelijk te maken. Onderaan de streep bereiken we daarmee hetzelfde als bij een integraal ERP-systeem.”

Geen extra risico
Best-of-breed betekent volgens Sebastiaan niet dat Woonzorg Nederland extra beveiligingsrisico’s loopt omdat met meerdere applicaties van verschillende leveranciers op een integratieplatform wordt gewerkt. “Ik denk niet dat we meer risico lopen dan wanneer je kiest voor een integraal ERP-systeem. De essentie blijft dat je de buitenkant goed borgt met de noodzakelijke netwerkcomponenten en andere maatregelen. Vervolgens maakt het intern niet uit dat je systemen met koppelingen in verbinding staan; het is vooral de buitenkant die goed beveiligd moet zijn.”

Voldoen aan de eisen
Woonzorg Nederland is momenteel nog druk bezig met de verdere uitrol van het applicatielandschap, sluit Peter af: “Volgend jaar willen we dit project afronden en moet het nieuwe landschap ‘live’ zijn. Wanneer zijn we tevreden? Als we nog beter in staat zijn te voldoen aan de hoge eisen van digitalisering. We willen het onze huurders zo makkelijk mogelijk maken, zoals we doen met de nieuwe selfservicemogelijkheden. Best-of-breed stelt ons daarnaast in staat flexibeler en sneller te reageren op ontwikkelingen zodat we kunnen inspelen op trends en uiteindelijk onze huurder – de zelfstandige én zakelijke – steeds beter van dienst zijn.”

Bron: CorporatieGids Magazine, Foto: Murk Feitsma