Remco Thurlings (‘thuis): Ruimte maken voor betaalbaarheid, beschikbaarheid en kwaliteit

Geplaatst door CorporatieMedia op
 

Woonstichting ’thuis wil graag een wendbare en toekomstbestendige corporatie zijn, ook in het onderhoudsproces. Hoe ga je echter om met razendsnelle veranderingen in de markt, hoe speel je in op innovatie en hoe richt je dit proces zo efficiënt mogelijk in? Een gesprek daarover met Vastgoedadviseur Remco Thurlings.

Met iets meer dan 10.000 woningen is ‘thuis actief in en rond de gemeente Eindhoven. Op de vraag wat anno 2019 voor hen de belangrijkste uitdagingen zijn rondom onderhoud, vertelt Remco: “Gezien de huidige marktomstandigheden heeft ‘thuis – maar ook onze collega-corporaties – een uitdaging om het werk überhaupt gerealiseerd te krijgen. Er is een gebrek aan ‘handjes’ bij de uitvoerende partijen tegen een aanvaardbare prijs. Daarnaast hebben we de uitdaging om ons vastgoed te verduurzamen met het oog op een CO2-neutraal bezit in 2050. Dit gaat zeker invloed hebben op onze wijze van begroten, omdat onderhoud ondergeschikt wordt aan verduurzamen. Ook heeft dit invloed op de uitvoering, waarbij de transitie plaatsvindt van regulier onderhoud naar (renovatie)projecten en vervolgens weer naar regulier onderhoud maar dan in ketensamenwerking.”

Kwetsbaar
Binnen de afdeling Vastgoed van ’thuis zijn in de afgelopen periode enkele organisatiewijzigingen doorgevoerd rondom het onderhoudsproces. “We merkten namelijk dat onze afdeling Vastgoed krap in de bezetting zat,” vertelt Remco. “Daarnaast gaan ontwikkelingen enorm snel, en dit vertaalt zich in een grotere en complexere vastgoedopgave. We willen een flexibele en toekomstbestendige vastgoedorganisatie worden. Het doel bij de veranderingen was dan ook tweeledig. Aan de ene kant willen we een flexibele vastgoedorganisatie zijn die gemakkelijk in kan spelen op interne en externe ontwikkelingen, en tegelijkertijd een personele bezetting realiseren die hierbij past.”

Ketensamenwerking
Toekomstbestendig worden betekent ook meer gebruikmaken van ketensamenwerking. “Wij passen dit steeds meer toe. Hierdoor hoeven we niet direct voor te schrijven wat een aannemer moet doen, maar bespreken we samen het resultaat dat wij voor ogen hebben. Het op deze manier gebruikmaken van de expertise van de leverancier doen wij al bij grotere onderhoudsprojecten. Kleinere opdrachten worden momenteel nog op basis van laagste prijs uitbesteed, maar dat is iets wat we binnenkort willen loslaten. Uiteindelijk willen we zoveel mogelijk zaken via ketensamenwerking afhandelen.”

Betaalbaarheid, beschikbaarheid, kwaliteit
“Daarnaast willen wij het regisserend opdrachtgeverschap de komende periode verder uitbouwen,” gaat Remco verder. “Hierbij is het belangrijk dat we de grip op de processen niet verliezen. Ook willen we als organisatie onderhoud verder optimaliseren en beter in kunnen spelen op innovatie in de bouw, zoals legolisering. Dit houdt in dat je met standaard componenten – de lego-blokjes – een bouwwerk kunt maken of renoveren. Zo vindt je niet bij ieder project het wiel opnieuw uit, maar maak je gebruik van de standaard. Door zo efficiënter te werken willen we ruimte maken voor waar het echt om gaat: betaalbaarheid, beschikbaarheid en kwaliteit.”

Technische ondersteuning
De onderhoudsprocessen van ‘thuis worden technisch ondersteund door twee ICT-systemen. “Voor het uitvoeren van het onderhoud maken we gebruik van ons ERP-systeem ViewPoint. Daarnaast gebruiken wij IBV van Vastgoed24. Met dit laatste systeem verwerken wij de conditiemetingen, en kunnen wij onze MJOB opstellen en actualiseren. Het fijne aan de samenwerking met Vastgoed24 is dat we input kunnen leveren voor nieuwe versies van IBV in de vorm van kleine toevoegingen of verbeteringen waardoor het werk steeds wat prettiger en sneller wordt.”

Sensoren en drones
Op de vraag welke technologieën volgens Remco de komende jaren invloed gaan hebben op het onderhoudsproces, zegt hij: “Ik zie veel mogelijkheden weggelegd voor sensoren, bijvoorbeeld in verf. Zo kan de kwaliteit van de verflaag en het hout continu in de gaten worden gehouden. Daarnaast worden er in Nederland verschillende proeven gedaan met drones om vastgoed in beeld te brengen. Dit is voor ons een interessante ontwikkeling, omdat dit veel werk uit handen kan nemen. En dat is prettig omdat – zoals gezegd – het voor ons steeds lastiger wordt om voldoende ‘handjes’ aan het werk te zetten. Daarnaast leg je op die manier data meteen digitaal vast. Als technologie op deze manier ondersteuning kan bieden in het proces, vangen we twee vliegen in één klap.”

Bron: CorporatieMedia, Foto: 'thuis