Roel Jakobs (Movin’U): Mensenlevens redden door goed inzicht in brandveiligheid te creëren

Geplaatst door CorporatieMedia op
 

In 2019 waren er in Nederland bijna 65.000 claims voor woningbranden waarbij er in totaal 21 fatale slachtoffers vielen. In zes op de tien branden bleek dat er geen rookmelders aanwezig waren. Brand- en rookontwikkeling gebeuren zo snel, dat zonder rookmelders veel slachtoffers niet eens meer kunnen vluchten. Mede hierdoor komt de brandveiligheid en -preventie van woongebouwen steeds hoger op de agenda te staan in wet- en regelgeving. CorporatieGids.nl sprak hierover met Roel Jakobs, Business Development Manager bij Movin’U, over hoe woningcorporaties dit gevaar kunnen verminderen.

“Het is te zien dat er landelijk gereageerd wordt op het schokkende aantal brandincidenten in woningen door middel van nieuwe wet- en regelgeving,” begint Roel het gesprek. “Per 1 juli 2022 zullen rookmelders op alle verdiepingen van bestaande bouw verplicht zijn. Ook corporaties zullen te maken krijgen met deze regelgeving en moeten dus stappen gaan zetten. De verandering zal zitten in dat brandveiligheid geen eenmalig aspect zal zijn, maar een terugkerende verantwoordelijkheid voor de aansprakelijkheid van de corporatie én de veiligheid van de huurder. De inspecties en controles voor brandpreventie gaan ook steeds vaker plaatsvinden om inzicht te verwerven en de veiligheid te borgen.”

Redden van mensenlevens
Corporaties worden er steeds bewuster van dat het inzichtelijk hebben van de brandveiligheid essentieel is. Roel: “Daarbij komt dat er onduidelijkheden zijn wat betreft de verantwoordelijkheid van de woningeigenaar en de huurder. De verantwoordelijkheid van de huurder ligt in het op een veilige manier omgaan met de woning. De meest voorkomende oorzaken van branden in woningen zijn voornamelijk roken en kortsluiting of een defect apparaat, beiden rond dertig procent. Met de aankomende wet- en regelgeving volgend jaar wordt duidelijk welke verantwoordelijkheid bij de corporatie komt te liggen. Na het intreden van deze nieuwe verplichtingen zullen controles van gemeenten of verzekeringspartijen logischerwijs volgen. Woningcorporaties kunnen bijvoorbeeld aansprakelijk gesteld worden voor het niet op orde hebben van de rookmelders. En dan hebben we het nog niet over het voorkomen van branden en daarmee het redden van mensenlevens.”

Gerichte verbeterstappen
Wanneer je beschikt over inzicht in de brandveiligheid, kun je volgens Roel gerichte verbeterstappen nemen: “Op deze manier weet je waar je nog onvoldoende scoort en kun je hierop anticiperen. Het is van belang dat ook individuele medewerkers inzien welke verantwoordelijkheid er ligt en dat dit over personen of afdelingen heen gaat. Daarnaast moet het in kaart brengen van de brandveiligheid voor corporaties niet als eenmalige activiteit gezien worden, maar als permanent proces om de veiligheid van huurders te verbeteren.”

“Om inzicht te verkrijgen en een goed beleid op de brandveiligheid te kunnen voeren, is een eerste inspectie noodzakelijk. Daarnaast kan bij het aanbrengen van de rookmelders direct een correcte registratie worden uitgevoerd. Movin’U levert hiervoor Inspectic, onze digitale inspectietool. Met de Brandscan hierin kun je de gegevens over en locatie van de rookmelders in een- en meergezinswoningen goed laten registreren.”

Zo goed mogelijk inzicht
Naast het voldoen aan wet- en regelgeving en het verminderen van de kans op slachtoffers, biedt het inzichtelijk maken volgens Roel nog een ander voordeel: “Bepaalde eigenschappen of omgang met de woning van de bewoner zou je als corporatie ook mee kunnen nemen. Op welke manier leeft de huurder in de woning en welk gedrag is bekend, zijn hierin belangrijke aspecten. Vooral met de bekende data dat een derde van de woningbranden wordt veroorzaakt door roken. Maar je kunt nog meer data vastleggen in het belang van de huurder en corporatie. Is de huurder bijvoorbeeld op leeftijd, slechthorend of doof. Hiervoor zijn diverse verschillende soorten rookmelders ontwikkeld. Zo kun je door het zo goed mogelijk inzicht creëeren de kans op gevaar voor bewoners zoveel mogelijk verminderen.”

Bron: CorporatieMedia, Foto: Movin'U