SWEMP-corporaties, cegeka-dsa en Woondynamics: "Wat ons bindt is Dynamics Empire"

Geplaatst door CorporatieMedia op
 

Vijf cegeka-dsa klanten hebben zich verenigd in SWEMP-verband. Wie zijn deze corporaties en waarom werken ze samen? Welke meerwaarde levert SWEMP op voor cegeka-dsa en Woondynamics, de gebruikersvereniging van Dynamics Empire? Een gesprek over de synergie van samenwerking met Sjoerd van Tussenbroek, bestuurssecretaris bij SWEMP, Roy Bakker, manager ICT bij Staedion en voorzitter ICT-werkgroep SWEMP en Hein Brockhoff, commercieel directeur cegeka-dsa. ‘’Wat ons bindt is Dynamics Empire’’.

SWEMP
SWEMP is een samentrekking van de eerste letters van vijf grote cegeka-dsa klanten, te weten Staedion, Woonbron, Eigen Haard, Mitros en Portaal. ‘’Het is een samenwerkingsverband van vijf corporaties, met als gemene deler dat ze allemaal van Dynamics Empire van cegeka-dsa gebruikmaken’’, licht Sjoerd toe. Hij is ingehuurd als ‘verbindingsman’ van de vijf corporatiebestuurders, hun ICT-verantwoordelijken en tussen deze gremia onderling. Ook is hij namens SWEMP eerste aanspreekpunt voor cegeka-dsa.

Professioneel opdrachtgeverschap
‘’De voorloper van SWEMP – Portaal trad na de fusie tussen DSA.VISION en cegeka toe – is ontstaan om een professionele opdrachtgever voor het destijds snelgroeiende DSA.VISION te kunnen zijn’’, licht Hein toe. Na de fusie die leidde tot het ontstaan van cegeka-dsa, leefde die behoefte bij SWEMP onverminderd voort. ‘’De fusie betekende niet alleen een dynamische periode voor de samensmeltende softwarebedrijven zelf, ook de klanten hadden vragen over lopende projecten, de productportfolio en het releasebeleid’’, blikt de commercieel directeur van cegeka-dsa terug.

Krachtenbundeling
Het is geen geheim dat SWEMP in eerste instantie is ontstaan als een soort krachtenbundeling richting haar ERP-leverancier. Sjoerd en Roy houden daar een realistische kijk op na en zijn evenmin vies van een dosis zelfkritiek. ‘’Corporaties staan niet bekend als bedrijven met een duidelijke visie op bedrijfsvoering en ICT’’, zegt Roy, voor wie de corporatiesector tot aan zijn toetreden bij Staedion nog onbekend terrein was. ‘’Gelukkig heeft daar de afgelopen jaren wel een enorme kentering plaatsgevonden. Ook wij hebben ons in het verleden lang laten sturen door de agenda van ICT-leveranciers. Maar als je als organisatie niet in staat bent om een professionele opdrachtgever te zijn, kun je leveranciers nauwelijks verwijten dat ze het voortouw nemen. Wil je als opdrachtgever serieus genomen worden, dan moet je duidelijk kunnen formuleren wat je voor de ondersteuning van je bedrijfsvoering nodig hebt. Dat betekent dat je hard aan de kwaliteit van je organisatie moet werken. Dat hebben wij als SWEMP corporaties onderkend en elkaar ook in gevonden.’’

Structurele samenwerking
De SWEMP-corporaties willen unaniem de in- en externe klanttevredenheid verhogen en de TCO verlagen. ‘’De weg daarvoor is digitalisering en self service door de klant. Ik ben ervan overtuigd dat de processen voor ons nauwelijks van elkaar verschillen’’, zegt Sjoerd. ‘’Door kennis te delen, samen na te denken over best practice processen willen we deze zo veel mogelijk gelijktrekken. Dat is een opgave die alleen slaagt wanneer je structuur geeft aan de samenwerking.’’ Als praktisch voorbeeld noemt Roy release R16. ‘’Het testen ervan doen we samen, we delen de testomgeving en de consultants. Het resultaat is dat je van elkaar leert, efficiënt met resources omgaat en tot een breed gedragen best practice komt.

Vehikel voor professionalisering
Inmiddels is SWEMP een vehikel voor professionalisering van de bedrijfsvoering, die de grenzen van het samenwerkingsverband overstijgt. ‘’Samenwerking leidt tot interne verbetering, maar daar blijft het wat ons betreft niet bij’’, zegt Sjoerd daarover. ‘’Wij delen als sectorspecifieke gesprekspartner actief onze kennis en dat leidt onder meer tot actieve input voor cegeka-dsa voor verdere verbeteringen. Net als cegeka-dsa willen wij namelijk dat Dynamics Empire de beste ERP-oplossing is in de corporatiesector.’’

Woondynamics
Kennisdelen maakt SWEMP verder concreet door toe te treden tot Woondynamics, de gebruikersvereniging van cegeka-dsa. Roy en Sjoerd sluiten aan bij de werkgroep Strategie. ‘’Wij zoeken vooral de overeenkomsten en delen actief wat we aan het doen zijn. We zijn bereid alles te delen en houden niets binnenskamers’’, zegt Roy en voegt woord bij daad: ‘’SWEMP laat momenteel een proof of concept bouwen van een sectorkoppelvlak, waarmee applicaties volgens de VERA-standaarden kunnen worden gekoppeld met Dynamics Empire. We werken daartoe intensief samen met CORA/VERA omdat bij het definiëren van het berichtenverkeer feitelijk de processtandaarden scherper worden gedefinieerd.’’ Hein geeft aan dat Cegeka-dsa gelijktijdig bezig is om zich verder te conformeren aan de VERA-standaarden. ‘’Beiden spelen we zo een actieve rol in het vernieuwen verder standaardiseren conform de VERA-standaarden.’’

Beste oplossing
Hein benadrukt dat cegeka-dsa de participatie van SWEMP in Woondynamics toejuicht. ‘’Wij willen onze softwareoplossingen voor en met onze klanten ontwikkelen en hebben de ambitie om kwalitatief de beste oplossing te leveren die de gebruikers maximaal ondersteunt in hun dagelijkse werk. Dat de denkkracht en kennis van SWEMP nu ook via de gebruikersvereniging wordt ontsloten vinden wij dus een goede ontwikkeling. Ze hebben goede ideeën, goede input en de gebruikersvereniging is bij uitstek het juiste orgaan om dat richting cegeka-dsa te ventileren. Het maakt ons beter, het houdt ons scherp.’’

Geen status aparte
Sjoerd benadrukt dat SWEMP geen ‘status aparte’ heeft en het belang van een uniforme inrichting onderschrijft. ‘’Er is geen SWEMP-release van Dynamics Empire en die zal er ook nooit komen. ‘’Wij zetten ons in voor algemene toepasbaarheid van Dynamics Empire voor alle klanten van cegeka-dsa.’’

Positieve footprint
Alhoewel SWEMP meer is dan de som der delen, is het niet de ambitie om het samenwerkingsverband op korte termijn te laten groeien. ‘’Met vijf corporaties is het al een uitdaging om tot een gezamenlijke visie en beleid te komen’’, zegt Sjoerd. ‘’Wij willen als SWEMP een positieve footprint achterlaten. Ons ambitieniveau ligt hoog en we willen ons onderscheiden door professionele samenwerking die synergie oplevert.’’

DAEB / niet-DAEB
Een mooi voorbeeld van synergie is de wijze waarop cegeka-dsa samen met haar klanten (waaronder SWEMP) en externe financieel-specialisten het scheidingsvraagstuk van Daeb/niet-Daeb heeft opgepakt. ‘’Door dit vraagstuk systeem overstijgend te benaderen is er een voor de markt toonaangevende oplossing bedacht’’, zegt Hein niet zonder trots. ‘’We hebben daar ook de complimenten van de Autoriteit woningcorporaties voor gekregen. Die complimenten delen we graag met SWEMP, het toont aan dat je in openheid en vertrouwen naar elkaar toe de mooiste resultaten kunt behalen.’’ Een tweede voorbeeld vindt Hein de adoptie van agile door de SWEMP-corporaties. ‘’Cegeka-dsa startte hier als eerste in de sector mee. We vinden het fantastisch dat deze succesvolle werkwijze ook door onze klanten wordt geadopteerd.’’

Hoog ambitieniveau
Het ontstaan van initiatieven als SWEMP is een goed voorbeeld van de samenwerkingsmogelijkheden in de corporatiesector’’, vindt Hein.’’ Ook zien we dat Woondynamics zich verder professionaliseert en dat van elkaar willen leren gemeengoed wordt. Corporaties weten elkaar steeds beter te vinden, ook al verschilt het startpunt soms. Wij juichen die beweging toe en spelen daar als cegeka-dsa zo goed mogelijk op in.’’ Roy vat samen en zegt: ‘’Het is mooi om te zien de synergie tussen SWEMP, Woondynamics en cegeka-dsa tot concrete resultaten leidt. Kortom: geen woorden, maar daden.’’

Bron: cegeka-dsa

Klik hier om de bedrijfsprofielpagina van cegeka-dsa de CorporatieGids 2016 te bekijken