Switchee: Datagestuurd werken om de sociale woningvoorraad toekomstbestendig te maken

Geplaatst door CorporatieMedia op
 

De corporatiesector staat voor enorme uitdagingen als het gaat om bouwen, verduurzamen en het realiseren van een comfortabel thuis voor huurders. Datagestuurd werken biedt daarbij uitkomst en Switchee vertelt hier op 14 september over tijdens CorporatiePlein. Voorafgaand aan het evenement spraken wij alvast met Business Development Manager Gregory Clare.

Wat staat centraal op jullie stand op CorporatiePlein 2023?
Onze boodschap is dat de Nederlandse sociale woningvoorraad tot de beste van Europa behoort, maar dat we continu moeten werken aan het toekomstbestendig houden ervan, zodat Nederland een leider kan worden in een datagestuurde corporatiesector. De primaire taak van woningcorporaties is bouw, verhuur en beheer, en wij zijn van mening dat het gebruik van data begint bij deze onderdelen. Onze IoT-oplossing, de Switchee, is een monitoringtool waarmee woningcorporaties hun woningen kosteneffectiever kunnen beheren dankzij realtime data.

Voor welke informatie kunnen bezoekers bij jullie terecht?
Bezoekers kunnen bij ons terecht om meer te weten te komen over hoe IoT-oplossingen kunnen helpen bij besparingen voor zowel corporaties als bewoners. Ze kunnen bij ons ook informatie krijgen over het verschil tussen het werken met data uit individuele datapunten in plaats van bulkdata om beslissingen te nemen. Daarnaast kunnen ze bij ons terecht voor inzicht in het privacyaspect van monitoringssystemen en hoe data kan bijdragen aan het bereiken van Net Zero doelstellingen.

Op welk vlak kunnen jullie corporaties écht verder helpen?
Wij kunnen hen helpen met het beoordelen van de prestaties van hun woningvoorraad en de bijbehorende graadmeters. Een voorbeeld hiervan is het streven naar hoge EPC-scores. Woningcorporaties die Switchees gebruiken, beginnen langzaamaan te beseffen dat EPC geen betrouwbare indicator is voor energie-efficiëntie of warmtebehoud in een woning. Een dergelijk besef kan voorkomen dat corporaties aanzienlijke investeringen doen in activiteiten die weliswaar een hoge EPC-score opleveren, maar in werkelijkheid niet noodzakelijkerwijs de woning en de leefbaarheid verbeteren.

Switchee is op CorporatiePlein te vinden op stand 56.

Aanmelden voor CorporatiePlein kan via deze link.

Bron: CorporatieMedia, Foto: Switchee