Wonen-Zuid just in time over op hybride cloudoplossing

Geplaatst door CorporatieMedia op
 

Half februari nam Wonen Zuid haar hybride cloudoplossing in gebruik, niet wetende dat deze niet veel later door de coronacrisis een enorme vuurdoop zou krijgen. “Een technology push richting onze eindgebruikers om de nieuwe tools te omarmen was niet nodig. Er was juist sprake van demand pull,” zegt Albert van Heugten, Manager Informatievoorziening en Automatisering bij de corporatie uit Roermond/Heerlen. 

Nederland is – net als de rest van de wereld – in de ban van het coronavirus. Waar het virus het gewone leven tot stilstand brengt, gaan wonen, zorg en welzijn ‘gewoon’ door. Wat betekent de coronacrisis voor woningcorporaties? In deze serie volgen we ze op de voet. 

In een LinkedIn-post noemde Albert de ingebruikname van de hybride cloudoplossing (zie kader) van Claranet just-in-time. “Ik knijp me inderdaad iedere dag nog eventjes in de handen,” blikt Albert terug. “We maakten de overstap op de nieuwe Claranet-omgeving per maandag 17 februari. Een hele grote stap waarbij we alles vanuit niets opnieuw hebben opgebouwd. Green Field heet dat met een mooi woord”.

Groen veld
Op de vraag om dat groene veld eens te beschrijven, somt Albert moeiteloos op: “Voor elke rol en toepassing hebben we een keuze gemaakt, servers gebouwd in de private of public cloud en de nieuwste versies geïnstalleerd van besturingssystemen, databasemanagementsystemen, 365 Officetoepassingen en alle applicaties die wij in gebruik hebben.”

Tap
Terwijl de tap in iedere kroeg momenteel is voorzien van een omgekeerd bierglas en dienstdoet als herinnering aan betere tijden, draaide voorafgaand aan de crisis bij Wonen-Zuid de TAP-straat juist op volle toeren. “Alle nieuwste versies hebben we eerst door de TAP-straat gehaald alvorens het te implementeren. TAP staat voor test, acceptatie en productie. Een project van ruim een jaar. Maar wat een resultaat,” zegt Albert met trots.

Massaal thuis
“Sinds de coronabeperkingen van kracht zijn werken nagenoeg alle 160 medewerkers van Wonen Zuid naar volle tevredenheid vanuit huis,” zegt Albert, die zelf overigens met koorts en griepverschijnselen even uit de roulatie is geweest. “Op onze twee kantoren werken maximaal nog tien mensen, bijvoorbeeld voor sleuteloverdrachten en postverwerking. Dat aantal is ook vanwege de veiligheid, we willen niet dat iemand in zijn eentje in een kantoorgebouw in Roermond of Heerlen aanwezig is. We ontvangen nog wel op afspraak onze klanten, maar minimaal.”

“Alle medewerkers hebben een laptop waarmee ze kunnen inloggen op onze nieuwe Workspace365. Van daaruit kunnen ze toepassingen benaderen, waar ze dan ook 'gehost' mogen worden. In de afgelopen twee en een halve week hebben we vanuit I&A en vanuit de leverancier een drukkere helpdesk dan anders. Dat heeft met de gewenning te maken, maar soms ook met de kwaliteit van het wifi-netwerk thuis. Al met al zijn we trots, en horen we mooie en fijne feedback uit onze gebruikersorganisatie,” aldus een tevreden Albert.

Positief corona-effect
Een positief effect van de coronacrisis is de versnelde acceptatie van werken in de cloud, zegt Albert: “Weliswaar geforceerd, maar onze organisatie – die deels al thuiswerken gewend was – heeft als het ware versneld nieuwe technologie omarmd. Vaak is het druk vanuit de IT – een zogenaamde 'technology push' – maar nu was het de organisatie vraag – ofwel een 'demand pull' – die riep om nieuwe ondersteuningsvormen. Dat was er, net klaar voor gebruik. Ik denk dat als we een paar maanden verder zijn en de situatie zich normaliseert, dat er veel digitalisering uit de coronaperiode blijft hangen. We komen in een nieuwe werkelijkheid, een nieuwe vorm van samenwerken. Ik kan me niet voorstellen dat we volledig terugvallen op het oude. Misschien bewijst de coronaperiode wel dat kantoren definitief kunnen afslanken. Waarom niet?”

Coronaphishing
Nu bijna de hele wereld online werkt, brengt dat ook extra risico's met zich mee. Zo zijn er bijvoorbeeld 'onverlaten' die nu extra actief zijn met coronaphishing. Op de vraag hoe Albert zorgt voor awareness rondom informatiebeveiliging, nu de focus op 'corona' ligt, zegt hij: “Een bewuste gebruikersorganisatie krijg je niet cadeau, daar moet je aan werken. En als het goed is stond dat al op de agenda. Binnen Wonen Zuid gaat een app tweewekelijks een dialoog aan met onze collega’s. Met de leverancier kunnen we sturen in de 'awareness content' die we aanbieden, en natuurlijk weten we hoe het gezien wordt. We zijn er scherp op, dat was zo en dat moet zo blijven.”

Kader - het verschil tussen 'cloud' en 'hybrid cloud'
“Cloud zit vol van jargon, afkortingen en begrippen. In de basis is 'cloud' een veelgebruikt, maar ook misbruikte term voor IT-dienstverlening die 'buiten' de eigen organisatie plaatsvindt. Als je cloud hoog over beschouwt, dan kijk je al snel naar de diverse exploitatievormen. Van oudsher kennen we de in huis automatisering, dit noemt men on-premise. Corporaties hadden historisch gezien veelal deze variant, al dan niet aangevuld met een in service variant voor het primaire systeem. Vanuit de in huis variant werd en wordt er doorgepakt naar co-locating. Dit noemt men soms ook cloud, maar dat is een misvatting. Co-locating behelst een vorm van 'housing'. Je huurt een systeemrack in een datacenter waar je je eigen spullen in plaatst. Zelf, of door derden – bijvoorbeeld dat datacenter – laat je het beheer doen. Deze voornoemde twee zijn de meer traditionele vormen.”

“Dan kennen we binnen cloud de begrippen private en public, de hybride variant zit daartussenin. Bij private cloud heeft een IT-dienstverlener – gebruikmakend van cloudconcepten zoals IAAS of SAAS – een specifieke omgeving voor de corporatie ingericht. IAAS staat voor infrastructure as a service (je huurt de infrastructuur en plaatst daar zelf software op) of SAAS wat staat voor Software as a Service. In dat laatste geval wordt er of een specifieke klantomgeving gehost (private) of de klant deelt een systeem (toepassing) met anderen in een groter geheel (public).”

“In SAAS varianten wordt de software voor je beheerd. Ook het versie beheer, zoals bij Office365, is een vorm van continuous delivery. Je krijgt dus permanent updates en werkt altijd met de laatste versie van het systeem. Daar moet je klaar voor zijn, je wordt namelijk geacht conform standaard te werken, dus impact op je proceshuishouding.”

“Nu hybride: in deze variant kies je per toepassing wat het beste past; private of public. Bij Wonen Zuid staat bijvoorbeeld de Active Directory in public cloud (Microsoft), dat maakt het makkelijk om samen te werken met derden of om toepassingen te voorzien van single sign-on (SSO). Office365 is ook public, maar Dynamics Empire van cegeka-dsa staat dan weer in Private. Dus de infrastructuur in de cloud (IAAS), bijvoorbeeld Azure of AWS, maar de toepassing in 'eigen' beheer. Alsof het in huis staat, helemaal je eigen ding. Hybride Cloud wordt gezien als het groeipad naar Public Cloud. Naar mate meer en meer toepassingen 'SAAS' worden neemt het 'Private' deel af. Hybride is dus een managementvorm, een sourcingsstrategie, die toekomstbestendig is waarbij er steeds meer verschoven wordt naar het einddoel, honderd procent SAAS.”

Bron: CorporatieMedia, Foto: Peter Wijnands