CorporatieGids Magazine

JUNI 2022 I 5 4 I CORPORATIEGIDS MAGAZINE Jacco Maan (Vidomes): Digitalisering is geen aparte wereld, het is essentieel om sneller en beter maatschappelijke doelen te behalen Dat de opgaven voor iedere corporatie groot zijn, ziet Jacco in de praktijk. “We zitten in het laatste jaar van ons onder- nemingsplan. Als we kijken naar de doelen die we onszelf vier jaar geleden stelden, wilden we tot en met 2022 450 nieuwe woningen realiseren. Dat lukt, met een kleine uitloop naar 2023. Ook qua verduurzaming liggen we op koers. Maar als we kijken naar ons volgende ondernemingsplan, dan is de opgave voor nieuwbouw en verduurzaming groter en uitdagender. Dit wordt ook vastgelegd in landelijke prestatieafspraken.” Fair share Door de afschaffing van de verhuurdersheffing ontstaat er meer ruimte om te investeren in verduurzaming, nieuwbouw, leefbaarheid en betaalbaarheid van onze woningen. De vraag wat het aandeel van Vidomes – de ‘fair share’ – daarbij is, is volgens Jacco een interessante. “Je kunt hier namelijk op verschillende manieren naar kijken. Zo hebben we nu een bepaald percentage sociale huurwoningen in regio Haaglanden. Moeten wij dat percentage gebruiken om ons aandeel in de totale woningbehoefte te kwantificeren? Of misschien moeten we ons meer op ‘middenhuur’ richten, waar ook een prangende vraag naar is. En hoe ver ga je in de verduurzaming? Je kan een euro immers maar één keer uitgeven voor de huurders en de woningzoekenden. Digitalisering helpt je bij deze beleidskeuzes en de doorwerking daarvan op je duurzaam business model.” Maatschappelijke uitdagingen De bouwopgave wordt vaak in één adem genoemd met de verduurzamingsopgave, vervolgt Jacco. “Toch zijn dat verschillende complexe uitdagingen. Complexiteit in het vinden van locaties en de afstemming met een buurt en de gemeente over sociale nieuwbouw is bekend. Als je kijkt naar verduurzaming wordt er vaak ingezoomd op de energie- transitie. Dat is een belangrijk onderdeel, maar niet het hele plaatje. Thema’s als circulair bouwen en beheren en klimaatadaptatie zijn eveneens heel actueel. Als ik naar de sector kijk, lijkt het alsof deze thema’s de laatste jaren een ondergeschoven kindje waren. Logisch, want door de gestelde klimaatdoelen van Parijs en de aardbevingsproblematiek in Groningen kwam de focus in Nederland meer op de energie- transitie te liggen. Maar duurzaamheidsvraagstukken als ontbossing, schaarste van grondstoffen en opgewassen zijn tegen extreem weer zijn net zo belangrijk. De uitdaging is hoe je de bouwopgave goed afstemt op die brede duurzaam- heidsopgave.” Digitale wereld Zowel in de fysieke wereld als in de digitale wereld hebben woningcorporaties al flink wat stappen gezet. Denk bij dat laatste bijvoorbeeld aan ontwikkelingen in klantportalen, automatisering van bedrijfsvoering of digitalisering in vastgoed. Op de vraag hoe de digitale en fysieke werelden elkaar beïnvloeden, zegt Jacco: “Digitale ontwikkelingen hebben zeker een positieve invloed gehad op het behalen van onze maatschappelijke doelstellingen. Strakke dashboards met de achterliggende data op orde, zorgen dat je tijdig bij kunt sturen. Bijvoorbeeld op leegstandscijfers zodat én de woningen minder lang leeg staan én dat financieel een positief effect heeft. Het goed inzetten van gegevens zoals huurders- data, vastgoeddata, data over de duurzaamheidsprestaties, leefbaarheidsdata en financiële data, levert onderaan de streep meer kwaliteit, minder risico’s en efficiency in tijd en kosten.” Klanttevredenheid verhogen “Nog een voorbeeld: mede door data over onze klantprocessen en de daaraan verbonden klanttevredenheid te analyseren, zijn we de afgelopen jaren in staat geweest om op de juiste plekken te verbeteren en de klanttevredenheid te verhogen van een 6,8 in 2017 naar een 7,7 in 2021. Real time inzicht in de prestatie van onze afdelingen op het gebied van terugbel- verzoeken, heeft ons in staat gesteld om in korte tijd dichter bij ons doel van 90 procent op tijd te komen. Daarbij zal het belang van data de komende jaren alleen maar verder toenemen om doelen te kunnen behalen. Door bijvoorbeeld bronnen met elkaar te verbinden, kun je data beter analyseren en door data te visualiseren wordt het makkelijker te begrijpen. En de eerste voorbeelden van dat dit werkt zijn er; van real time inzicht in onderhoudsprocessen tot stijgende percentages first-time-fix.” Duiding van data is essentieel Corporaties moeten ervoor waken dat de digitale wereld los komt te staan van de echte wereld, vervolgt Jacco: “Dat kan door verschillende oorzaken schuren. Bijvoorbeeld doordat je data niet helemaal op orde zijn waardoor je ‘digitale wereld’ afwijkt van de echte. Of omdat je data duiding behoeft om daar de juiste inzichten mee te genereren. Ook kunnen de verwachtingen van huurders afwijken van onze plannen op basis van data. Zo kan Vidomes prima beargumenteren waarom een complex pas in 2028 geïsoleerd wordt, zoals in onze systemen is opgenomen. Andere complexen zijn bijvoorbeeld eerder aan de beurt of het valt samen met groot onderhoud. In de tussentijd zit de huurder echter in de woning met enorm stijgende energieprijzen en vindt dat het probleem nu aangepakt moet worden. Dan klinkt 2028 niet als zes jaar verder, maar als een ander decennium. Het is van belang om hier juist goed te blijven verbinden met de echte wereld van de huurders. Snappen wij de vraag achter de vraag ook goed. Het meer verbinden met huurders kan de keuze van Vidomes beïnvloeden of maakt duidelijk waar je verwachtingen extra moet managen. De digitale en echte wereld bij elkaar brengen betekent voor mij goede De bouw- en verduurzamingsopgave voor woningcorporaties is groot en lijkt ieder jaar verder te groeien. Ook de leefbaarheid in wijken en buurten staat onder druk. Tegelijkertijd heeft de sector de afgelopen jaren goede digitaliseringsstappen gezet. Hoe helpt de vooruitgang in deze digitale wereld corporaties de maatschappelijke uitdagingen beter het hoofd te bieden? CorporatieGids Magazine sprak erover met Jacco Maan, bestuurder van woningcorporatie Vidomes.

RkJQdWJsaXNoZXIy Mzg5Mzg=