CorporatieGids Magazine

SEPTEMBER 2022 I 69 68 I CORPORATIEGIDS MAGAZINE Begin dit jaar nam de Brabantse woningcorporatie Woningbelang 359 woningen van Vestia over. Vanwege de voorgenomen verkoop was de onderhoudsstaat niet meer geactualiseerd. Daarom besloot Woningbelang om – als proof of concept – drones in te zetten om de onderhoudsstaat precies in kaart te brengen. In gesprek met CorporatieGids Magazine vertellen data-analist Paul Govers en werkvoorbereider en toezichthouder Henk Snijders over de meerwaarde van de inzet van drones. Na de overname was het voor Woningbelang zaak om de staat van onderhoud op een zo snel en compleet mogelijk wijze over te zetten naar haar primaire systeem. Henk: “Over dat onderhoud was onduidelijkheid. We wilden de mogelijk- heden van drones onderzoeken, omdat we continu op zoek zijn naar manieren om data uit het werkveld om te zetten naar bruikbare data in ons primaire softwaresysteem Viewpoint en overige applicaties. Een van onze motto’s is ‘elke dag beter’ en zo geven we daar ook invulling aan.” Het drones-project Op de vraag waarom juist drones zijn ingezet, antwoordt Henk: “Met een drone verwachtten we makkelijk beeldmateriaal van lastig bereikbare plaatsen te kunnen verzamelen en de staat van onderhoud veilig en efficiënt te kunnen inspecteren en monitoren. Dat blijkt ook zo te zijn. Na het digitaliseren van de gebouwen, plaatsen we de verkregen data in een software- platform. Hierdoor wordt het mogelijk om conditiescores toe te kennen en de bouwdelen vanaf een 3D-model in te meten en aan meetstaten te koppelen. Kortom een uitstekende manier van kwaliteit- en databorging.” Over de waarborging zegt Paul Govers: “In eerste instantie zijn we begonnen met een pilot en hebben we uitgebreide analyses van de verzamelde data gemaakt. Onze conclusie was dat het uitstekende resultaten oplevert. De mogelijkheid om gemaakte beelden op te slaan en te raadplegen, draagt hier sterk aan bij.” Snelle en nauwkeurige analyses “Deze toegenomen hoeveelheid en kwaliteit van de data maken het voor mij als data-analist mogelijk om snellere en nauwkeurigere analyses van diverse vraagstukken te realiseren. Denk aan de meerjarenbegroting en -planning van het onder- houd,” gaat Paul verder. “Die voordelen strekken zich uit over de gehele organisatie, niet alleen voor de afdelingen die zich sec met de stenen bezighouden. In het begin betekende het project wel dat er diverse datavelden gekoppeld moesten worden aan bestaande processen, maar deze extra inspanning weegt niet op tegen alle voordelen.” Preventief onderhoud Volgens Henk heeft de inzet van drones de kennis van Woning- belang van de overgenomen woningen enorm vergroot. “De Paul Govers en Henk Snijders (Woningbelang): Inzet drones leidt tot kwaliteitsimpuls vastgoeddata digitale cartotheek binnen Woningbelang is sterk uitgebreid en er zijn meer wezenlijke voordelen. Zo maakt de verkregen kennis het mogelijk om preventief onderhoud in plaats van curatief onderhoud uit te voeren waardoor het dagelijks klachtenonderhoud terugloopt. We zijn nu vele klachten voor. Bovendien hebben we door de thermografische inspecties een beter beeld gekregen waar nog kansen liggen om de woningvoorraad energetisch te verbeteren. Wij vinden duur- zaamheid belangrijk en op basis van deze data, kunnen wij ons verduurzamingsprogramma hierop laten aansluiten. Tegelijkertijd helpt het om een betrouwbare meerjarenbegroting van het onderhoud op te stellen van de aangekochte woningen.” Andere voordelen Er zijn nog meer belangrijke voordelen, geeft Henk aan: “Door intensief gebruik te maken van de inspectieprogram- matuur ontstaat ‘kunstmatige intelligentie’. De programmatuur kan nu dan ook zelf bouwkundige gebreken op beelden herkennen. En als onderhoudsprojecten bouwkundig zijn opgeleverd, wordt nieuw beeldmateriaal door zowel Woning- belang als de aannemer in het softwareplatform geïmporteerd. De programmatuur updatet zelf de conditiescores en de MJOB- en MJOP-scenario’s waardoor de data up-to-date blijven voor de gebruikers. Daarnaast worden de dronebeelden, meetstaten en scenario’s ook gebruikt bij de aanvraag van offertes voor onderhoudsprojecten binnen Woningbelang.” Aandachtspunten “Veiligheid is belangrijk voor Woningbelang en daarom verloopt het vliegen volgens vastgestelde regels en werk- protocollen. Wij hebben goede ervaringen met Aeroscan. Zij vliegen met gediplomeerde piloten en een vast team. Sowieso blijven communicatie en veiligheid bij het inspec- teren met de drone de belangrijkste aandachtspunten,” vervolgt Henk. “Zorg er bijvoorbeeld voor dat niet alleen de huurders op de hoogte zijn, maar informeer iedereen in de geluidsstraal van de drone en zorg ervoor dat het wettelijk gezag op de hoogte is en de benodigde vergunningen zijn afgegeven.” Hebben drones toekomst? Henk antwoordt gedecideerd op de vraag of drones toekomst hebben binnen Woningbelang: “Ja, de ervaringen zijn zéér positief en daarom denken we ook aan andere toepassingen zoals de inventarisatie van ZAV’s en het onderzoeken van kadastrale grenzen.” Paul vult aan: “Ook ik zeg volmondig ‘ja’. Een andere interessante toepassing is het bepalen van de verhouding groen en grijs in de omgeving van ons vastgoed en zo zijn er meer voorbeelden te bedenken. Drones zullen steeds meer ingezet worden omdat dit zorgt voor een grote kwaliteitsimpuls van vastgoeddata.” Foto’s: Else Loof Op de foto: Paul Govers (links) en Henk Snijders (rechts)

RkJQdWJsaXNoZXIy Mzg5Mzg=