CorporatieGids Magazine

SEPTEMBER 2023 I 5 4 I CORPORATIEGIDS MAGAZINE Rikkert van Heerde (SWRU): Transparantie sleutelwoord voor helder woonruimteverdeelproces Woonruimteverdeling in de regio Utrecht is iets dat wordt gekenmerkt door het grote woningtekort. Rikkert: “De ge- middelde wachttijd voor een sociale huurwoning in onze regio is al ruim elf jaar. Daar komt bij dat er een grote opgave ligt om bijzondere aandachtsgroepen, zoals statushouders en mensen die uitstromen uit de maatschappelijke opvang, te huisvesten. Dit zorgt voor een spanningsveld. Je hebt bijvoorbeeld starters die steeds langer thuis moeten blijven wonen of gezinnen die niet makkelijk wat groter kunnen gaan wonen. Er is veel onbegriponder woningzoekenden en dat kan ik mij heel goed voorstellen.” Doorstroming stimuleren Met woonruimteverdeling kun je de schaarste niet oplossen, gaat Rikkert verder. “Daartegen helpt alleen bouwen, bouwen, bouwen. Helaas zijn locaties schaars. We proberen daarom vooral om doorstroming te stimuleren, met bijvoorbeeld voorrangsregelingen en huurkortingen bij verhuizing naar een kleinere woning.” Juiste verwachtingen De hoge druk op de woningmarkt maakt woonruimteverdeling lastiger, zegt Rikkert: “Voor een commerciële verhuurder is schaarste misschien ideaal, maar voor woningcorporaties geldt dit natuurlijk niet. Wij willen zoveel mogelijk mensen die aangewezen zijn op de sociale huursector aan een fijne woning helpen. De enorme schaarste zorgt voor veel frustratie. Het is daarom belangrijk om de juiste verwachtingen te schep- pen en mensen zo goed mogelijk te helpen bij hun zoektocht.” Proces duidelijk maken Transparantie is daarbij het sleutelwoord: “Door al die voor- rangsregels en bijzondere aandachtsgroepen, is het extra belangrijk om open te zijn over wat je doet en om woning- zoekenden goed te informeren over hun slaagkans en over het toewijzingsproces. Ik verwacht dat we met DAK, het nieuwe platform van WoningNet, hier nog beter in zullen slagen. Met dit nieuwe systeem maken we op een simpele manier inzichtelijk aan welke voorrangsregels woningzoekenden voldoen. Ook kun je stap voor stap volgen wat er gebeurt in het aanbiedingsproces voor een woning waarop je hebt gereageerd. Het proces wordt daarmee voor de potentiële huurder een stuk duidelijker.” Efficiency “De inzet van ICT moet zorgen voor een klantvriendelijke gebruikservaring aan de ene kant en een efficiënt proces aan de andere kant,” gaat Rikkert verder. “Zo maken we het zoeken naar een woning eenvoudig, houden we de kosten voor woningzoekenden laag en voorkomen we leegstand. In de regio Utrecht hebben we de kosten voor woningzoe- kenden door de jaren heen al meerdere malen kunnen verlagen omdat we steeds efficiënter werken. De ICT maakt dit mede mogelijk.” Persoonlijke dienstverlening betaalbaar houden Een nieuwe ontwikkeling op het gebied van ICT is de ingebruik- name van de DAK-app en mijndak.nl -website van WoningNet. “De woningcorporaties in de regio Utrecht werken al lang met hen samen,” vertelt Rikkert over de samenwerking. “WoningNet is een organisatie met veel kennis en kunde. Aan de ene kant nemen zij als shared service centre de corporaties veel werk uit handen, en aan de andere kant worden systemen en producten volop doorontwikkeld waarbij input vanuit woningzoekenden centraal staat. Via het klant- contactcentrum van WoningNet en via testpanels met woningzoekenden wordt enorm veel bruikbare informatie verzameld. Die informatie staat centraal bij de ontwikkeling van DAK. Eerst was er de DAK-app, nu wordt ook de website vernieuwd. DAK optimaliseert het gebruikersgemak en stimuleert zelfredzaamheid, juist ook voor woningzoekenden die minder digitaal vaardig zijn. Door in te zetten op hele goede online service, kunnen we persoonlijke dienstverlening betaalbaar houden.” Kleine aanpassing, groot effect Een onderdeel daarvan is de samenwerking met de Stichting Lezen & Schrijven om de doelgroep van laaggeletterden zo goed mogelijk te bereiken. “Het aantal laaggeletterden is hoog in Nederland, zo’n twee miljoen,” legt Rikkert de noodzaak uit. “Een aanzienlijk deel van onze doelgroep is dus laaggeletterd en voor hen is het vinden van een woning extra ingewikkeld. Dus waar we hen kunnen helpen, doen we dat. Medewerkers van WoningNet en een aantal corporaties hebben de cursus eenvoudig schrijven van de Stichting Lezen & Schrijven gevolgd. Alle teksten op de website en in De druk op de woningmarkt is groot. Maar dat betekent niet dat woonruimteverdeling gemakkelijker is geworden. De grote druk vraagt om transparantie en heldere processtappen voor alle woningzoekenden. CorporatieGids Magazine sprak met Rikkert van Heerde, Secretaris bij Stichting Woonruimteverdeling Regio Utrecht (SWRU) over hoe die stichting het vinden van een woning zo efficiënt en makkelijk mogelijk maakt: “Het is belangrijk om de juiste verwachtingen te scheppen en mensen zo goed mogelijk te helpen bij hun zoektocht.”

RkJQdWJsaXNoZXIy Mzg5Mzg=