CorporatieGids Magazine

SEPTEMBER 2023 I 71 70 I CORPORATIEGIDS MAGAZINE “De concrete aanleiding voor het opstarten van de gezamenlijke website WoningHuren.nl was de wens van woningzoekenden, corporaties en partners zoals gemeenten, om tot een gezamenlijk woonvindsysteem te komen,” start Yolanda het gesprek. “Het doel dat we daarbij nastreven, is dat er voor de woningzoekenden een duidelijke plek is waar je moet zijn voor een sociale huurwoning. Zoekers hebben nu actueel inzicht in de beschikbare woningen, zowel per gemeente als over een breder gebied. Met één inschrijving kunnen zij reageren via een klantvriendelijk en transparant proces. Voor de corporaties levert het actuele lokale en regionale woningmarktinformatie op.” Samenwerking De samenwerking binnen WoningHuren.nl is in eerste instantie gericht op het gezamenlijke woonvindsysteem, gaat Yolanda verder: “Alle woningzoekenden kunnen zich inschrijven en reageren op het woningaanbod via de website. De deelnemende woningcorporaties publiceren de beschikbare woningen daarop en bepalen aan de hand van de verdeelmethode en de spelregels de woningtoewijzing. Woningzoekenden leveren hun documenten aan via WoningHuren.nl. Dat gebeurt allemaal binnen het platform van Zig dat nauw betrokken was bij dit project. Vanaf het tekenen van het huurcontract loopt het via het primaire systeem van de corporaties.” Verschillende woonruimteverdeelmethoden “Iedere corporatie heeft zijn eigen verdeelmethode behouden,” legt Yolanda uit. “Bij de woning staat vermeld via welk verdeelsysteem de woning wordt aangeboden. En op basis van de gekozen verdeelsystematiek vindt de toewijzing plaats. Naast de verdeelmethode kan ook gekozen worden tussen bijvoorbeeld individuele bezichtiging of een groepsbezichtiging. We hebben afspraken met elkaar gemaakt over de publicatie van woningen zoals de informatie die bij de woning wordt vermeld.” Woningzoekenden centraal Yolanda: “Er is een platform voor het aanbod en een gezamenlijke database met woningzoekenden. Het aanbod wordt met behulp van koppelingen met de primaire systemen van de corporaties geplaatst. De woningzoekenden worden centraal vastgelegd in het systeem van Zig. Dit is procesmatig ingericht waardoor alle stappen inzichtelijk zijn en er waar- borgen zijn voor het zorgvuldig doorlopen daarvan. Medewerkers krijgen toegang tot het systeem via autorisaties waaraan een gebruikersprofiel is gekoppeld dat hoort bij de functie. Op deze manier hebben medewerkers alleen inzicht in de gegevens waar zij voor geautoriseerd zijn.” Gevolgen IT-systemen Over de gevolgen van de samenwerking voor de IT-systemen van de corporaties, zegt Yolanda: “Er zijn drie verschillende primaire systemen binnen de groep van de corporaties. De IT-leveranciers daarvan zijn intensief betrokken geweest bij het voorbereidende traject om te zorgen dat de ingeschreven woningzoekenden goed konden worden overgedragen en de koppelingen tussen het platform en het primaire systeem goed konden worden verwerkt. Met name het afstemmen van alle bestanden met woningzoekenden tot één bestand met unieke woningzoekenden was een uitdagende klus met diverse conversierondes.” Uitdagingen samenwerking Het is natuurlijk niet niks om met veertien corporaties een samenwerking aan te gaan. Yolanda: “Om over te gaan van alle individuele systemen naar één gezamenlijk woonvindsysteem Yolanda Winkelhorst (WoningHuren.nl): Samenwerking corporaties levert vele voordelen op Wat kun je als woningcorporatie doen om het huuraanbod beter onder de aandacht te brengen van de zoekers? In Twente en een deel van de Achterhoek werken veertien corporaties samen met de gezamenlijke websiteWoningHuren.nl om precies dat voor elkaar te krijgen. Hoe is deze samenwerking georganiseerd, welke verschillen moeten daarin worden overbrugd en wat levert het corporaties én woningzoekenden op? CorporatieGids Magazine sprak over WoningHuren.nl met Yolanda Winkelhorst, directeur-bestuurder bij Ons Huis in Enschede en voorzitter van het samenwerkingsverband WoningHuren.nl.

RkJQdWJsaXNoZXIy Mzg5Mzg=