AVW2

Specialisatie

We helpen corporaties bij het verbeteren van hun bedrijfsvoering.

Onderwerpen waarbij we hulp bieden zijn:

 • Organisatie- en vastgoedsturing
 • Procesverbetering (LEAN) en coaching van teamleiders/managers bij proces sturing
 • ICT beleid, selectie en implementatie trajecten

We bereiken in korte tijd resultaten die beklijven. Onze specialisatie zit in hetgeen wat we doen maar vooral in HOE we het doen. Een bestuurder van een corporatie beschreef het als volgt:

Mirjam Kräwinkel, bestuurder van Wocom: “Wat mij in hun werkwijze aanspreekt, is dat zij niet binnenkomen, menen alle wijsheid in pacht te hebben en snel een advies uitrollen. Ze luisteren goed naar de klant, maken samen een aanpak, en stellen zich daarbij als procesbegeleider op, zodat het werkbare eindproduct echt van de organisatie zelf is.”

Resultaten die we eerder hebben bereikt: 

 • Een KPI management rapportage in 3 maanden
 • Snelheid in de beleidsachtbaan in 12 weken
 • LEAN procesverbetering in 8 weken
 • ICT beleidsplan op 1 A4
 • ICT selecties. Een shortlist in 4 weken
 • Quick scan van het gebruik van bestaande systemen in 4 weken

Toekomstvisie

Verdere professionalisering
Onze visie is dat de corporaties de ingezette koers van professionalisering in een hoog tempo voortzetten. Het in beeld brengen van organisatie- en vastgoedprestaties en de onderlinge vergelijking daarvan middels benchmarking geeft een versnelling aan deze ingezette koers.

Operational Excellence
"Operational excellence" zal steeds vaker als gekozen strategie te lezen zijn in de ondernemingsplannen. Het geeft een impuls aan procesverbetering en zal leiden tot een verdere verbetering van de dienstverlening aan de huurders en tot verlaging van de beheer- en onderhoudskosten.

Van investeren in- naar renderen van ICT
De aandacht voor ICT zal verschuiven van investeren naar renderen. De corporaties zullen kritischer worden op de daadwerkelijke bijdrage van ICT op de efficiency en kwaliteit van de dienstverlening. Er zal meer worden geïnvesteerd in het optimaliseren van bestaande ICT systemen en in de kennis van de gebruikers.

Referenties

- Samenwerkingsverband ProSiWo (ProWonen, Sité, Wonion)
- Samenwerking Zeeuwse corporaties: Stadlander, RWS, RenB, Woongoed
Acantus, Delta wonen, Heemwonen, Salland wonen, WS. Velsen, Wonen Breburg, Rochdale, Dunavie, Ons Huis, Wonen Limburg, Patrimonium, de Veste, De Woonplaats, Mooiland, Wocom, Vivare, Zayaz

Bedrijfsprofiel

AvW2 helpt corporaties bij het verbeteren van hun bedrijfsvoering.

We brengen organisaties en mensen in beweging en bereiken gezamenlijk resultaten in een korte doorlooptijd. We kennen de sector, hebben praktijkvoorbeelden die werken en heben de drive en durf om samen met u tot resultaat te komen.

Onderwerpen waarbij we hulp bieden zijn:

 • Organisatie- en vastgoedsturing
 • Procesverbetering (LEAN)
 • ICT beleid, selectie- en implementatietrajecten

Aantal medewerkers: 12
Aantal klanten in corporatiemarkt: 55
Actief in corporatiemarkt sinds: 2003

Contactgegevens

AVW2
Postbus 47, 5800 AA Venray
0478 568598

info@avw2.nl
https://www.avw2.nl

AVW2 in het nieuws