Brink

Korte productbeschrijving

Calculeren voor Vastgoed, voorheen IBIS-MAIN is de oplossing voor het plannen, budgetteren en optimaliseren van uw planmatig onderhoud. Calculeren voor Vastgoed ondersteunt vastgoedbeheerders bij het inventariseren van alle onderhoudsbehoeften en bij het opstellen van het meerjarenonderhoudsplan en -begroting. Door middel van eenvoudige en intuïtieve functionaliteit bent u in staat om; • snel en efficiënt uw bezitsstructuur op te bouwen • de onderhoudsstatus te inventariseren m.b.v. conditiemetingen volgens NEN 2767 • scenarioanalyses en daaraan gerelateerde meerjarenonderhoudsprognoses op te stellen • uitgebreide managementrapportages en dashboards te genereren. Onze applicatie stelt u in staat om door uw geplande onderhoudswerkzaamheden beter aan laten sluiten op uw strategisch vastgoedbeheer, uw assetmanagement en energetische doelstellingen. Door koppelingen met alle ERP-systemen is het volledig in uw werkproces opgenomen. Digitale Vastgoedogen Actueel en betrouwbaar inzicht in uw vastgoeddata door middel van kunstmatige intelligentie? In een optimale situatie bestaat uw meerjarenbegroting uit actuele informatie over de onderhoudsgevoelige elementen, hoeveelheden en kosten. Voor de actuele kosten gebruikt u het Brink kostenbestand. Maar zeker zo belangrijk is betrouwbaar inzicht in de hoeveelheden van uw onderhoudsgevoelige elementen. Bij veel woningcorporaties is dit een aandachtspunt. Renovaties en mutaties in het woningbezit van de corporatie maken het een uitdaging gegevens nauwkeurig en actueel te houden. Als een woningcorporatie niet de beschikking heeft over actuele basisgegevens, kan dit op korte termijn leiden tot faalkosten en budgetoverschrijdingen en op lange termijn zelfs budgettaire problemen gedurende de exploitatietermijn. Brink biedt u als gebruiker van Calculeren voor Vastgoed een oplossing voor dit vraagstuk. De afgelopen jaren heeft Brink intensief gewerkt aan het geautomatiseerd inventariseren van onderhoudsgevoelige elementen. Graag laten we u hiermee kennismaken. Onze Digitale Vastgoedogen kent drie opties met verschillende detailniveaus om u te helpen uw basisinformatie op orde te krijgen. Zo zijn wij staat om geautomatiseerd het bruto en netto gevel en dakoppervlak, hemelwaterafvoeren, goten, ramen, kozijnen en deuren en overige relevant elementen te inventariseren. Ook bieden we een integratie met het platform van Luxs ( www.luxs.nl) waardoor u een compleet en volledig inzicht in uw vastgoed krijgt.

Specificaties

Software wordt aangeboden:

  • In huis/lokaal
  • SaaS
  • Cloud
  • Private cloud
  • Webbased

Platform gebaseerd op:

  • Microsoft

Toekomstvisie

Brink ziet een grote toekomst in digitaal vastgoedbeheer en investeert daarom in nieuwe systemen, technieken en partners. De afgelopen jaren zijn in bijna alle straten van Nederland hoge resolutie beeldopnames gemaakt. De technieken voor automatische beeldherkenning en machine learning zijn significant verbeterd. Door deze ontwikkelingen te combineren wordt het mogelijk om de elementhoeveelheden softwarematig te inventariseren op basis van hoge resolutie foto’s. Door middel van eigen technieken en technieken en systemen van partners is Brink nu in staat om die gegevens te importeren in Calculeren voor Vastgoed. Tot slot zullen wij meer en meer de samenwerking zoeken met andere softwareleveranciers om zodoende een integrale datalandschap te creëren voor onze klanten.

Referenties

40% van de woningcorporaties maakt gebruik van de producten en diensten van Brink. Daarnaast zijn wij actief bij commerciële beheerders, aannemers en adviesbureaus. Zo is Brink actief bij o.a. de Alliantie, Wonen Breburg, Compaen, Rhenam Wonen, Dudok Wonen, Wooninvest, Domesta e.a.

Bedrijfsprofiel

Het analyseren en vertalen van maatschappelijke bewegingen naar consequenties voor de bouw, infra en vastgoed is belangrijker dan ooit. Brink speelt hierop in met een unieke combinatie van advisering, informatisering en projectmanagement. Van politiek-bestuurlijk niveau tot en met de bouwplaats en tijdens de exploitatiefase. De komende jaren nemen zowel de complexiteit van vraagstukken in de gebouwde omgeving als de beschikbaarheid van data en het belang van informatisering toe. Daarom moeten wij sneller komen met antwoorden en de tools die daarbij helpen, dit vraagt om extra aandacht en een bundeling van krachten. Door het combineren van onze expertise van Management / Advies én Software voor de bouw, infra en vastgoed ontstaat synergie en wordt de innovatie- en slagkracht van alle bedrijfsonderdelen enorm versterkt. Zo breed als de markt van bouw, infra en vastgoed is, zo breed zijn ook onze opdrachtgevers vertegenwoordigd. Van ontwikkelaar tot eigenaar of gebruiker. Van bouw- en infrabedrijf tot overheid. Van landelijk tot lokaal. Brink voorziet u binnen de gehele keten van advies, ondersteuning in management en marktbrede softwaretools. Vanuit een integrale visie en aanpak.


Aantal medewerkers: 250
Aantal klanten in corporatiemarkt: 130
Actief in corporatiemarkt sinds: 1985

Contactgegevens

Brink
Stationsplein 45, unit A6.002, 3013 AK Rotterdam
010 23 70 100

info@brink.nl
https://www.brink.nl

Brink in het nieuws