Anton Vreugdenhil en Gerbert Kooij (Zig): Wonen makkelijker maken

Geplaatst door CorporatieMedia op
 

September vorig jaar kwam het nieuws naar buiten dat Zig en Cegeka Real Estate Solutions samen verder gaan. Wat betekent deze stap voor het bedrijf, wat zullen klanten van zowel Zig als Cegeka hiervan merken en hoe helpt dit ‘het nieuwe Zig’ te creëren? CorporatieGids Magazine sprak erover met CEO Anton Vreugdenhil en CCO Gerbert Kooij.

Wat was voor beide bedrijven de aanleiding om tot overname te komen?
De beslissing voor het samengaan komt van twee kanten en bevestigt onze gezamenlijke ambitie om corporaties te helpen om ‘wonen makkelijker te maken’. Door de huurder in het proces echt centraal te stellen en maximaal in te zetten op gebruikersgemak van de software, verbetert de huurderstevredenheid, verlopen processen sneller en eenvoudiger én wordt het werk van medewerkers makkelijker. Deze stap is meer dan een zakelijke beslissing; het is een commitment aan de markt om hen te helpen met het oplossen van de vele uitdagingen waar dagelijks hard aan wordt gewerkt. Samen kunnen we dat nog veel beter dan ieder afzonderlijk.

Zig is nu ineens ook ERP-leverancier; wat betekent dat voor jullie visie en propositie in de sector?
We hebben ons samengaan ‘Samen verbinden’ genoemd. Doordat we ons portfolio nu hebben uitgebreid met ERP, kunnen wij de volledige ‘customer journey’ digitaliseren over alle applicaties heen. De crux zit in het combineren en laten samenwerken van verschillende teams, stakeholders en de software. In de nieuwe combinatie kunnen we deze afstemming veel beter realiseren en dit komt de propositie en daarmee de toegevoegde waarde aan klanten ten goede.

Wat betekent de overname voor Zig- en Cegeka-klanten?
Onze uitgangspunten van openheid en continuïteit van onze softwareoplossingen en dienstverlening blijven onveranderd. Onze klanten kunnen rekenen op een goede werking van alle oplossingen ongeacht of ze gebruikmaken van één of meerdere van onze softwareapplicaties. Ze hebben nu de mogelijkheid om uit een uitgebreider portfolio meer producten af te nemen van één partner. In het verleden moest er overleg plaatsvinden over integraties en hoe processen zo goed mogelijk konden worden ondergebracht in de verschillende oplossingen. Nu nemen wij deze zorg en inspanning over en bepalen wij de logische koppelpunten binnen de verschillende softwareapplicaties en ondersteunen wij maximaal het proces en de gebruiker.

Hoe ziet de toekomst van Dynamics Empire er onder Zig uit?
De nieuwe naam van ons platform is Zig 365. Dynamics Empire zal als onderdeel van dit platform verder gaan als ‘Zig365 | Operations’. De toekomst van Dynamics Empire ziet er goed uit. Alle klanten zijn over naar de nieuwste versie van Dynamics Business Central en we streven ernaar om volgend jaar alle klanten gebruik te laten maken van de Online variant. Hierdoor behoren migraties tot het verleden en zijn innovaties direct beschikbaar voor gebruikers. Nieuwe mogelijkheden als Co-pilot gaan het gebruikersgemak verhogen. Ons doel is om routinematige taken ‘weg te automatiseren’, zodat onze klanten zich kunnen concentreren op het werk dat echt het verschil maakt: aandacht voor de huurder, de woning en de leefomgeving.

De overname leidt op deelgebieden tot overlap, bijvoorbeeld op het gebied van BI. Wat betekent de overname voor oud-CNS-klanten?
Met de ontwikkeling van Zig | Insights hebben we een nieuw innovatief BI-platform gecreëerd waarbij het beste van CNS en Skarp is gecombineerd, met als fundament Microsoft Fabric. Op dit platform kunnen beide klantgroepen eenvoudig overstappen. Het combineert de vertrouwde functionaliteiten met nieuwe, geavanceerde mogelijkheden. Met Zig | Insights leveren we niet alleen een soepelere overgang naar sectorstandaarden zoals VERA, maar openen we ook de deur naar diepere inzichten en meer rapportage-opties.

De overname leidt volgens jullie ook tot synergie. Kun je daar een voorbeeld van geven?
Synergie ontstaat wanneer samenwerking leidt tot meerwaarde; dat is exact wat ons samengaan teweegbrengt. Het optimaliseren van klantprocessen staat centraal. We stemmen processen, rollen, data, applicaties en koppelingen naadloos op elkaar af. Een praktijkvoorbeeld van deze synergie is ons verhuurmutatieproces. Door het samenvoegen van ons Aanbodplatform, Onderhoudsplatform en Dynamics Empire, elimineren we overbodige stappen. Het gevolg is een aanzienlijke verkorting van de tijd tussen huuropzegging en de volgende verhuur, wat direct ten goede komt aan de efficiëntie en klantdienstverlening.

Gerbert; je vertelde vorig jaar over ‘het nieuwe Zig’ met de overnames van Skarp en Casix. Is met Cegeka Real Estate Solutions binnen de gelederen het nieuwe Zig nu klaar?
In de software-industrie ben je nooit klaar. Innovatie gaat continu door en nieuwe technologieën veranderen de markt waarin we ondernemen. Onze ambitie om de lat steeds hoger te leggen, is onderdeel van ons gezamenlijke DNA. Voor nu is het vooral belangrijk om de producten goed te integreren en de voordelen voor onze klanten te laten zien.

Waar zien jullie verder nog kansen om een nóg completer aanbod te bieden aan corporaties?
We zien nieuwe mogelijkheden ontstaan door het toepassen van AI op alle relevante huur- en vastgoeddata en in de processen. Ons platform en schaal bieden een solide basis om door te kunnen investeren en de potentie van AI te benutten. We anticiperen op een toekomst waarin AI concrete nieuwe kansen voor de sector zal openen om proactiever, klantgerichter en efficiënter te werken en daarmee een bijdrage te leveren aan onze klanten om ‘wonen ondanks alle uitdagingen toch iets makkelijker te maken’.

Bron: CorporatieGids Magazine, Foto: Lotte Rietveld