Arjan Hiemstra (Datarotonde): Standaardisatie werpt steeds meer zijn vruchten af

Geplaatst door CorporatieMedia op
 

Data-uitwisseling tussen systemen is gemeengoed geworden in de sector. Je voorkomt hiermee repeterend werk, bent efficiënter én verhoogt datakwaliteit. Maar hoe zorg je ervoor dat de koppelingen die deze uitwisseling mogelijk maken zo goed mogelijk hun werk doen? CorporatieGids Magazine sprak daarover met Arjan Hiemstra, Unit Manager Woningcorporaties bij Datarotonde.

Systemen koppelen klinkt altijd makkelijker dan het is. Hoe ‘plug-and-play’ is de sector?
Het koppelen van systemen wordt steeds makkelijker omdat er voor bijna elk systeem wel een koppeling is gelegd. Daarnaast worden de technieken om systemen te verbinden steeds beter én worden er meer standaarden geadopteerd. Gelukkig, want de gevolgen kunnen best groot zijn wanneer koppelingen niet goed werken. Denk aan issues rondom veiligheid, niet zeker weten of het wel werkt en gebrek aan monitoring. Dat kan leiden tot incomplete datasets waarbij je niet uit kunt gaan van betrouwbare gegevens. Dat is erg vervelend, omdat je moet kunnen vertrouwen op je data om verdere digitalisering van processen te kunnen toepassen.

De sector werkt al jaren aan standaardisatie, levert dit al veel op?
Standaardisatie in zowel berichten als processen werpt steeds meer zijn vruchten af. Hierdoor zijn we veel beter in staat om met leveranciers te spreken over berichten, entiteiten en attributen; de semantiek is vaak al helder. Dit is echt toe te schrijven aan standaarden zoals CORA, DICO en VERA.

Zeker als je het vergelijkt met maatwerkkoppelingen wordt het voordeel evident. In dit geval moet je koppelingen ontwerpen, bouwen en testen. Je dient dan met zeer veel partijen samen te werken, zoals de leveranciers van je bron- en doelsysteem én je eigen organisatie. Als je vervolgens ketenintegratie toepast, wordt het maken van een maatwerkkoppeling nog complexer. Als organisatie kun je daarom vrijwel niet meer om standaard koppelingen heen.

Welke problemen komen jullie dan nog wel tegen in de praktijk?
Maatwerkkoppelingen tussen systemen wordt altijd als ‘gezeur’ ervaren en dit komt vaak in de beheerfase tot uiting. Struikelblokken zijn dan bijvoorbeeld dat onbekend is wie of wat de oorzaak is van een fout in een koppeling, gebrek aan inzicht over de werking van digitale processen of onduidelijkheid over integratieregie over de keten heen.

Maakt de sprong naar de cloud koppelen nog lastiger?
Het koppelen an sich wordt makkelijk omdat je ziet dat veel cloudpartijen gebruikmaken van de eerdergenoemde standaarden. Maar ook zie je vaak dat oude integratietechnieken niet meer werken en dat experts deze omzetten naar nieuwe technieken. De crux zit hem echter in de nieuwe uitdagingen die op het pad van corporaties komen. Zo zorgt de stap naar de cloud ervoor dat het technische beheer bij die cloudleverancier komt te liggen. Maar dat betekent niet dat de integratiebehoefte verdwijnt. Waar je alleen in een on-premise situatie nog enigszins grip hebt op je data, is dat bij de cloud veel moeilijker. Want wie houdt bijvoorbeeld in de gaten dat het verkeer wel goed verwerkt wordt? Dat is iets waar vaak niet over nagedacht wordt en waar de Datarotonde een belangrijke rol speelt.

Hoe verhoudt het koppelen van systemen en het laten ‘stromen’ van data zich tot dataveiligheid?
Dataveiligheid moet niet onderschat worden. Datastromen tussen applicaties kunnen privacygevoelige informatie bevatten, wat betekent dat koppelingen door experts uitgevoerd moeten worden omdat je niet wilt dat deze gegevens op straat komen te liggen. Eigenlijk kun je stellen dat dataveiligheid net zo sterk is als de zwakste schakel. Dat kan uiteraard ook een koppeling zijn.

Wat zijn afsluitend de belangrijkste trends waar corporaties volgens jou op in moeten spelen?
Het klinkt misschien als een open deur, maar corporaties dienen ten eerste vertrouwen te hebben in hun data. Zorg dat de basis op orde is. Ook dienen corporaties te werken met leveranciers waar ze een hoog vertrouwen mee hebben opgebouwd zodat verdere digitalisering en robotisering kan worden uitgevoerd binnen de organisatie. Parralel hieraan is de transitie naar de cloud, waardoor meer standaardisatie wordt toegepast en meer ruimte vrijkomt om verder te automatiseren met standaard procesoplossingen. Ook zal het gebruik van data lakes steeds meer zijn intrede doen waardoor tactische- en strategische processen ingericht worden om procesverbeteringen te bepalen door data mining-technieken

Als laatste worden corporaties steeds meer onderdeel van ketens. Denk hierbij aan onderhouds- of incassoprocessen. Als corporatie heb je dan bedrijfsoverstijgende gegevensuitwisseling. Hier is kwaliteit een nog belangrijkere factor omdat afspraken tussen bedrijven lastiger zijn dan tussen interne afdelingen. Zorg bij ketenintegratie dat je controle en regie voert over de integraties en digitale processen, om zo optimale grip te houden op je data.

Bron: CorporatieGids Magazine, Foto: Theo Scholten