De Huismeesters: Betrouwbaarheid van netwerk borgen door outsourcing

Geplaatst door CorporatieMedia op
 

Het borgen van de stabiliteit en betrouwbaarheid van de ICT-omgeving. Met die reden besloot woningcorporatie De Huismeesters uit Groningen – 8.000 vhe – in 2017 om te outsourcen. CorporatieGids.nl ging hierover in gesprek met René Kral, Manager Financiële Zaken en Informatisering, en sprak met hem over het buiten de deur zetten van ICT: “Je wilt als organisatie geen omkijken hebben naar de betrouwbaarheid van je netwerk.”

Twee jaar geleden formuleerde De Huismeesters haar I&A-visie opnieuw, vertelt René. “De directe aanleiding hiervoor was het ontbreken van de regierol op het gebied van ICT binnen de organisatie. De focus lag vooral op het netwerkbeheer, en minder op het applicatielandschap en een goede afstemming van onderlinge applicaties. Door groot verloop in het medewerkersbestand in de jaren daarvoor was kennis over en verantwoordelijkheid voor applicaties verloren gegaan. Daarnaast zagen wij in de praktijk een toenemende vraag aan kennis op het gebied van cybersecurity. Om dit te borgen, hebben wij de mogelijkheden rondom outsourcing verder onderzocht.”

Stabiliteit en betrouwbaarheid
“Net zoals het vanzelfsprekend is dat er water uit de kraan komt, moet de betrouwbaarheid van ICT ook een zekerheid zijn,” legt René uit. “Wij willen met de outsourcing de stabiliteit en betrouwbaarheid borgen, niet alleen binnen het kantoor maar ook in de wijken. Ook wij digitaliseren onze processen steeds meer, waardoor databeheer en niet-plaatsgebonden werken essentieel wordt. ICT moet onze processen ondersteunen en als organisatie wil je geen omkijken hebben naar de betrouwbaarheid van je netwerk. Outsourcen sluit daarop aan.”

Meer kwaliteit
Het besluit om te outsourcen werd genomen op basis van onderzoek. “Samen met adviesbureau Andersom hebben wij een Plan van Aanpak geformuleerd,” vertelt René. “Hierin zijn niet alleen de doelen van het traject benoemd, maar ook aspecten als kosten en toepasbaarheid van devices betrokken. Outsourcen is immers niet altijd per definitie goedkoper, maar kan op deelgebieden wel meer kwaliteit opleveren.”

“Andersom heeft hierbij gefungeerd als extern projectleider. De praktijk laat zien dat ICT-projecten vaak ‘er even bij’ worden gedaan naast dagelijkse werkzaamheden, zeker in een organisatie met een kleine ICT-afdeling zoals bij De Huismeesters. De projecten hebben dan de neiging uit te lopen of op de achtergrond te raken. Focus voor de voortgang en sturen op afspraken is dan belangrijk, en Andersom heeft dat op zich genomen.”

Nieuwe functie
Sinds november vorig jaar zijn de servers van De Huismeesters buiten de deur gezet. Dit betekende onder andere dat de functie van netwerkbeheerder is komen te vervallen, vertelt René: “Deze functie hebben we omgevormd naar ‘informatie-adviseur’. Deze medewerker is de tolk tussen gebruikers en applicaties: welke wensen zijn er in de organisatie en welke mogelijkheden passen hierbij in het bestaande applicatielandschap.”

Uniformiteit
Naast outsourcing richt De Huismeesters zich op de kwaliteit van haar data. René: “De informatiebehoefte van een corporatie en haar stakeholders worden groter. Ook de snelheid waarmee data beschikbaar moet zijn wordt steeds hoger. Dit vraagt naast een betrouwbare ICT-omgeving uniformiteit in hoe en waar gegevens opgeslagen worden. Wij streven ernaar zoveel mogelijk data in één systeem te verwerken, hoewel dit in de praktijk nog niet altijd mogelijk is. Parallel aan het outsourcen zijn we gestart met het onderzoeken van een paraplusysteem. Dit is een interface die de interne en externe informatievoorziening verbetert en het mogelijk maakt dat klanten zelf online zaken kunnen regelen. Tegelijk met het realiseren van de interface, kiezen we voor een nieuwe website en een social interactief intranet. De implementatie hiervan moet medio dit jaar afgerond zijn.”

Continue aandacht
“De betrouwbaarheid van het netwerk is door de outsourcing geborgd,” sluit René af. “Maar dat betekent niet dat we er zijn. De komende jaren zal er blijvend aandacht zijn voor ons applicatielandschap. Betrouwbaarheid en databeheer worden steeds belangrijker om de informatievoorziening op orde te hebben. Hier zullen we ons zeker op blijven focussen.”

Bron: CorporatieMedia | Foto: De Huismeesters