Op weg naar privacy

Geplaatst door CorporatieMedia op
 

De weg naar privacy blijft een essentiële pijler in het snel evoluerende digitale landschap. Volgens het recente rapport van Gartner wordt verwacht dat tegen 2024 maar liefst 75% van de wereldbevolking zal vallen onder moderne privacyregels. Ontdek de impact van de privacyrevolutie op individuen, bedrijven en de digitale wereld.

De verschuiving naar moderne privacyregels
Individuele rechten:
 Moderne privacyregels zullen individuen meer controle geven over hun persoonlijke gegevens. Privacyrechten zoals het recht om te weten en het recht om vergeten te worden worden versterkt en krijgen meer nadruk.

Bedrijfsverantwoordelijkheid: Daarnaast worden onder druk gezet om transparanter te zijn over hoe ze gegevens verzamelen, gebruiken en opslaan. Strikte naleving van privacywetten wordt een cruciaal aspect van bedrijfsvoering.

De impact op bedrijven
Privacy by design:
 Bedrijven zullen privacy moeten integreren in hun systemen en processen, waarbij ze ‘Privacy by Design’ omarmen om gegevens vanaf het begin te beschermen.

Data-minimalisatie: Bedrijven geven ook prioriteit aan data-minimalisatie, waarbij alleen noodzakelijke gegevens worden verzameld en bewaard om aan privacyregels te voldoen.

Strikte boeteregelingen: Nieuwe privacyregels brengen zware boetes met zich mee voor niet-naleving, wat bedrijven dwingt om ernstig rekening te houden met gegevensbescherming.

De digitale burgers
Bewustwording en educatie:
 Ook individuen zullen zich bewuster worden van hun privacyrechten en zullen educatie nodig hebben over hoe ze deze kunnen uitoefenen.

Digitale zelfbescherming: Er zal een grotere nadruk liggen op digitale zelfbescherming, met het gebruik van privacytools en bewustzijn over online privacyrisico’s.

De noodzaak van cybersecurity
Veiligheidsmaatregelen:
 Vervolgens worden privacyregels benadrukt om de noodzaak van geavanceerde cybersecuritymaatregelen om persoonlijke gegevens te beschermen tegen cyberdreigingen.

Gegevensversleuteling: Het belang van end-to-end versleuteling van gegevens wordt benadrukt als een fundamentele stap in het waarborgen van privacy.

De toekomst van privacy
De verschuiving naar moderne privacyregels markeert een belangrijke ontwikkeling in de digitale wereld. Bedrijven, individuen en overheden moeten zich aanpassen aan deze nieuwe normen om een veilige en ethische digitale omgeving te waarborgen. Op weg naar privacy is een collectieve reis die de fundamentele rechten en waarden van een gedigitaliseerde samenleving beschermt en versterkt.

Ontdek hoe de FileFactory van EntrD jouw bedrijf kan helpen met de toekomst van privacy. Download de FileFactory brochure hieronder voor meer informatie!

Download de FileFactory brochure

Bron: EntrD, Foto: EntrD