Stella van Veen en Annemarieke van Ettinger - van Herk (Maaskoepel): Schaarste maakt duidelijk presenteren woningaanbod nog belangrijker

Geplaatst door CorporatieMedia op
 

Om voor een sociale huurwoning in aanmerking te komen, is het dringen geblazen. Voor een woning zijn soms wel tweeduizend belangstellenden. Ligt daarmee de verleiding om van woonruimteverdeling maar een sluitpost te maken op de loer? “Integendeel,” zeggen Stella van Veen, manager Woonruimtebemiddeling en Annemarieke van Ettinger - van Herk, directeur van Maaskoepel. Een gesprek over bemiddelen in plaats van verdelen en schaarste als motivatie om aanbod goed en duidelijk te presenteren.

Annemarieke is sinds viereneenhalf jaar directeur van Maaskoepel. De Rotterdamse organisatie verzorgt voor haar leden – tweeëntwintig Zuid-Hollandse woningcorporaties – verschillende uitvoerende diensten, waaronder woonruimtebemiddeling via WoonnetRijnmond. “De afgelopen jaren merken we dat ook in de regio Rotterdam de druk op de woningmarkt steeds meer toeneemt,” zegt Annemarieke. “De afgelopen decennia was er sprake van een overschot aan sociale huurwoningen. Daardoor mocht de totale voorraad krimpen met alle sturingsmogelijkheden van dien.”

Schaarste
Inmiddels hangt de vlag er in de regio Rotterdam – net als in de rest van Nederland – heel anders bij. “De huidige wooncrisis maakt goede woonruimtebemiddeling met een goede informatievoorziening naar de woningzoekende des te meer van belang. We merken de toenemende schaarste door minder aanbod op WoonnetRijnmond. Tegelijkertijd neemt de vraag toe. Er zijn veel meer woningzoekenden actief op zoek en het gemiddeld aantal reacties per advertentie is de afgelopen jaren sterk toegenomen, tot zo’n 2.000 reacties per woning. De schaarste staat niet onze visie – bemiddelen in plaats van verdelen – in de weg. Het versterkt juist onze ambitie om het aanbod goed en duidelijk te presenteren. Het wordt juist nog belangrijker.”

Maatwerk
Zo maakt Maaskoepel gebruik van vier verschillende zoekmodellen. Op de vraag of in een toch al overspannen woningmarkt dergelijk maatwerk niet onnodig complex is, zegt Stella: “We vinden dat verschillende soorten woningzoekenden een kans mogen maken op een woning. Niet alleen woningzoekenden die zich al lang geleden ingeschreven hebben. Ook spoedzoekers mogen een kans maken. Het is niet altijd mogelijk om alles in het leven al van tevoren te weten en daarop te anticiperen. Wij begrijpen dat en hebben dat – geredeneerd vanuit de klant, de al dan niet urgent woningzoekende – vertaald naar de verschillende zoekmodellen. Binnen ons systeem, easyMatch van Embrace, is dat goed geregeld. De enige keuze die de corporatie moet maken is een bewuste keuze voor het bemiddelingsmodel. Het systeem regelt de rest.”

Emotioneel proces
Het zoeken van een woning is voor een woningzoekende een emotioneel proces. Helaas moet een groot deel van de woningzoekenden in die zoektocht teleurgesteld worden. Toch wordt veel uitvoering aan het IT-systeem toevertrouwd. “Het systeem ondersteunt het proces en moet dit transparant en duidelijk doen,” beaamt Stella. “Uiteraard vraagt dit aan de voorkant om duidelijke communicatie op onze website, in onze brieven en in al onze communicatie. We voeren continu klanttevredenheidsonderzoek uit onder de woningzoekenden die contact met ons zoeken. De maandelijkse rapportage analyseren we op mogelijke verbeteringen in onze communicatie. Het is belangrijk dat de woningzoekende zoveel mogelijk zelf zijn weg kan vinden op de website. Een duidelijke communicatie en voldoende informatie op het juiste moment in het proces hoort daarbij. En ja, het klopt dat we elke keer weer woningzoekenden moeten teleurstellen. We bemiddelen gemiddeld 10.000 woningen per jaar en bijna alles gaat ‘automatisch’. Naast een betrouwbaar systeem vraagt het ook om alertheid van medewerkers als er iets niet goed gaat.”

Scherp en toekomstgericht
De schaarste op de woningmarkt ontslaat Maaskoepel en haar IT-partner Embrace niet om scherp en toekomstgericht te blijven, vindt Annemarieke. “Ondanks de schaarste, noemen we het nog steeds bemiddeling. Een woning, een dak boven je hoofd, is een primaire behoefte van mensen. Het bemiddelen doen we dan ook met oog voor de klant. Samen met onze IT-partner denken we hier goed over na. Welke ‘reis’ maakt de klant op zoek naar een woning en hoe kunnen we daar met ons systeem op inspelen? Wat wil de klant, ook al heeft die een beperkte keuze? Hoe kan de data die we uit het systeem kunnen halen het zoekproces van de woningzoekende faciliteren? En dat niet alleen. We willen ook het verhuurproces van de woningcorporaties zo efficiënt en effectief mogelijk maken. Het is fijn om zaken te doen met een partner die dat als uitdaging ziet en daar eigen kennis en kunde aan toevoegt. Het vraagt ook om wendbaarheid, zowel van onszelf als van onze IT-partner. De techniek verandert snel, evenals regelgeving. Wat we nu digitaal allemaal kunnen, daar hadden we een paar jaar geleden nog nauwelijks weet van. Je moet er dus van op aan kunnen dat je bemiddelingssysteem technisch gezien up to date is en blijft.”

Samen meer
Nogmaals, up-to-date blijven zegt ook alles over onszelf, benadrukt Annemarieke: “We geloven dat je samen meer kan dan alleen. Dat je samen ook meer weet dan alleen. En dat het product maar ook wij daar beter van worden. Als Maaskoepel willen we Samen Merkbaar Meerwaarde toevoegen. Dit vragen we van onszelf, maar ook van het systeem.”

Kennispartner
Naast een praktische woonruimtebemiddelaar voor haar leden, zit Maaskoepel als kennispartner aan tafel met de regiogemeenten, de provincie en het Rijk om de regionale woningmarkt en haar opgaven te bespreken. “Met onze data leveren we een bijdrage aan het gesprek hierover,” zegt Annemarieke daarover. “Onze regio heeft een grote volkshuisvestelijke opgave en de corporaties hebben niet voldoende middelen om te kunnen bijdragen aan die opgave. Een manier om de druk op de woningmarkt op te lossen, is het toevoegen van woningen. Met woonruimtebemiddeling kunnen we de schaarste zo rechtvaardig mogelijk verdelen. Door meer woningen toe te voegen kan het aanbod vergroot worden. Belangrijk daarbij is dat met die nieuwbouw de doorstroming wordt bevorderd: welk woningtype levert de langste verhuisketen op. En, om het nog wat ‘ingewikkelder’ te maken, als Maaskoepel willen we ook een bijdrage leveren aan een inclusieve regio en wijken in balans. Dus meer sociale woningbouw in gemeenten en wijken waar nu nog weinig sociale woningbouw is en meer duurdere koopwoningen bouwen om elders de balans aan te brengen.”

Landelijk bemiddelingssysteem
Maaskoepel zit ook in de kopgroep die nadenkt over een landelijk woonruimtebemiddelingssysteem. Op de vraag welk probleem dat oplost, zegt Annemarieke: “Het is duidelijker voor de woningzoekende. Woningmarktgebieden hebben vaak kunstmatige grenzen. Iemand die aan de rand van zo'n regio woont kan van oudsher wel veel meer affiniteit hebben met de naastgelegen regio. Bij het zoeken naar een woning kijkt hij niet naar dit soort grenzen. Maar voor het zoeken naar een woning moet hij zich in twee regio's inschrijven, twee keer betalen, krijgt te maken met verschillende regels en meer. Zo'n woningzoekende snapt daar niks van. Eén landelijk bemiddelingssysteem kan hiervoor een oplossing zijn, het kan ervoor zorgen dat deze woningzoekende passender woont qua plek, woningtype en prijs.”

Open en transparant
Landelijk of regionaal, het blijft bemiddelen in een schaarstegoed, vat Stella samen. “Het gaat erom dat je het open en transparant doet. Woningzoekenden verhuizen vaak binnen een gemeente of regio, maar het kan woningzoekenden de mogelijkheid geven om toch weer terug te verhuizen naar de plek waar ze zijn opgegroeid. Of naar een plek waar ze zich thuis voelen. Uiteindelijk moeten er meer woningen gebouwd worden die zorgen voor een zo lang mogelijke verhuisketen. Zorg daarbij ook voor voldoende variatie in woningtype. Dé woningzoekende bestaat immers niet. Dus zorg voor aanbod dat aansluit bij de woonwensen.”

Bron: CorporatieGids Magazine, Foto: Freepik en Jan van der Ploeg