Vraag en aanbod in IT: hoe vind je de balans?

Geplaatst door CorporatieMedia op
 

Veel organisaties zetten volop in op duurzaamheid en digitalisering. Thema’s zoals big data, vastgoeddata en security zagen we al op het corporatieplein voorbij komen. Woningcorporaties innoveren ook. Maar verandering gaat niet over één nacht ijs. Hoe pak je het aan? Hoe krijg je mensen in je organisatie mee? En, wellicht de belangrijkste uitdaging: hoe doe je het samen?

Wederzijds begrip
Reinier Taudin Chabot is organisatieadviseur en één van de eigenaren van Andersom. Hij ziet een verschuiving in digitalisering binnen organisaties. “Vroeger was IT iets dat werd aangereikt door mensen die er verstand van hadden. Nu zie je steeds vaker dat mensen uit de organisatie de  IT afdeling vroeg of laat betrekken als ze een oplossing zoeken voor een probleem in het werk.”

Stel: binnen een woningcorporatie werken een manager vastgoed, een manager financiën en een manager wonen. De manager wonen heeft een applicatie gevonden die goed helpt  om woningen efficiënter aan te bieden aan huurders. Maar de IT afdeling trapt op de rem en zegt: ‘Heel leuk, die app. Maar dat is een hele andere techniek dan die van ons, die willen we daarom niet gebruiken.’ Met als gevolg frustratie en onbegrip van beide kanten.

Reinier: “Tegenwoordig is iedereen gewend om zelf applicaties te downloaden en uit te proberen. Mensen verwachten logica en gemak aan de gebruikerskant. Maar als je apps voor werkprocessen gaat aanschaffen, moet je wel weten wat het effect is op de organisatie. Het helpt dan als je basale kennis hebt over wat er gebeurt in de wereld van automatisering.”

Elkaars taal leren spreken
Bij Andersom begeleiden we organisaties bij IT alignment: zorgen dat IT en lijnafdelingen binnen de organisatie dezelfde taal te spreken en je bewust te worden van het referentiekader van de ander. Een IT’er heeft nu eenmaal andere belangen te behartigen dan bijvoorbeeld een manager wonen. Een manager wil direct een oplossing voor een probleem. Terwijl de agenda van een IT’er gericht is op de langere termijn. Hun belang is juist zoveel mogelijk standaardisatie van processen en expertise over applicaties.

Reinier: “Iedereen heeft een andere expertise, visie of ideologie. De één wil het in een keer goed doen. Een ander wil dat iedereen het er mee eens is. Weer een ander zegt: ‘doe niet zo ingewikkeld, zet die applicatie gewoon aan.’ Dat is niet goed of fout. Alle verschillende meningen mogen er zijn en dragen bij aan een gedragen keuze.”

Als Andersommers bieden wij enorm veel meerwaarde in zo’n proces, juist omdat we een externe partij zijn. We observeren en zien patronen. En zorgen dat iedereen gehoord wordt. Dat is niet altijd een gemakkelijke opgave. Want het spanningsveld los je niet zomaar op.

Wij vragen organisaties dan ook: wat is er voor nodig om keuzes te maken?

Vraag en aanbod
Het gaat er uiteindelijk om, dat je die twee werelden van vraag en aanbod met elkaar kunt verbinden. We zien dat de vraagkant in toenemende mate sterker wordt. Vaak gaat het dan om kleine optimalisaties van een proces. Maar past de innovatie wel in de context en strategie van de hele organisatie?

Reinier: “Iedereen die iets over IT processen te zeggen heeft, heeft een bepaalde mate van begrip van informatiemanagement nodig. Hoe draagt een innovatie bij aan de strategie van de organisatie? Je hoeft echt geen IT manager te zijn, maar je moet wel begrijpen waar het over gaat. De IT manager is er op zijn beurt weer verantwoordelijk voor om bruggen te slaan tussen IT en de organisatie, om processen en systemen aan te laten sluiten bij de vraag.”

Reinier: “Hoe dan ook: als je wilt innoveren, dan is het tijd om in actie te komen. Doe je niets met het verschil in vraag en aanbod, dan wordt het spanningsveld alleen maar groter. Daar ben ik van overtuigd.”

Herkenbaar?
Andersommers helpen je graag om de balans te brengen in vraag en aanbod en mensen met elkaar te verbinden. Daar waar het wringt, waar afdelingen verder bij elkaar vandaan komen te liggen, komen wij in beeld.

Bron: Andersom, Foto: Andersom