DEMO Consultants

Korte productbeschrijving

Elke woningcorporatie staat continue voor keuzes hoe zij optimaal met hun vastgoed kunnen omgaan. Voor een enkel gebouw of de totale portefeuille. Is het vastgoed functioneel, veilig, energiezuinig, juist onderhouden, financieel gezond, voldoet het aan de regelgeving en is het toekomstbestendig? Op strategisch, tactisch en operationeel niveau dienen er keuzes gemaakt te worden en processen bewaakt te worden. Om de juiste keuzes te maken en processen te bewaken heeft u de juiste vastgoedinformatie nodig. Niet te veel, niet te weinig, up-to-date en bruikbaar. Het is een uitdaging om door de bomen het bos te blijven zien. En hoe krijgt ieder een binnen uw organisatie toegang tot de juiste informatie? Dat is de opgave wanneer je te maken hebt met veel, complexe vastgoed informatie. 

DEMO helpt u door diensten en systemen te ontwikkelen en te leveren om op consistente wijze uw vastgoedvragen op het juiste moment en op de juiste plaats te beantwoor den. Hierdoor kunt u kosten besparen, opbrengsten verhogen, waarde toevoegen, voldoen aan wettelijke verplichtingen en gaten in capaciteit en kennis invullen. 

DEMO en de Real Estate Suite helpen u bij een stapsgewijze implementatie van een stabiel software systeem voor uw  vastgoedinformatiemanagement. Met de RE Suite kunt u uw vastgoedinformatie verzamelen, structureren, analyseren en ontsluiten. Eén complete softwaretoepassing, waarmee u diverse onderdelen probleemloos automatiseert. Deze software tools dragen bij aan verstandig en effectief vastgoedbeheer en helpen u bij het verbeter en van de performance van uw vastgoed. 

Naar eigen wens kiest u modules en apps van de RE Suite om zo te voorzien in uw behoefte en we ontwikkelen ook software in samenwerking met u als klant. Integratie met bestaande software en primaire systemen is probleemloos. Daarnaast zet DEMO de software ook in voor haar eigen adviesdoeleinden zoals conditiemetingen en brandveiligheidsadvies.

Specificaties

Software wordt aangeboden:

  • In huis/lokaal
  • SaaS
  • Cloud
  • Private cloud

Platform gebaseerd op:

  • Microsoft

Toekomstvisie

Technische innovaties bieden al veel mogelijkheden voor verbetering van vastgoedinformatiemanagement processen. Toepassing van BIM voor beheer en onderhoud bijvoorbeeld, vormt onherroepelijk de toekomst voor corporaties en kan nu al praktisch worden ingezet. Ook de combinatie van het BIM met andere technieken (zoals Augmented Reality, Virtual Reality en Internet of Things) zijn sterk in ontwikkeling. DEMO is een voorloper op dit vakgebied en wij werken er continu aan om onze kennis up-to-date te houden door zelf nieuwe kennis en instrumenten te ontwikkelen. Vanuit onze onderzoeksafdeling werken we er dagelijks aan om de toekomst dichterbij te brengen. We implementeren praktische innovatieve oplossingen en ideeën in de software tools en hanteren de nieuwste methodieken. DEMO levert met goed vastgoedinformatiemanagement een bijdrage aan het veilig, gezond, duurzaam en prettig kunnen wonen en werken in een veranderende wereld.

Referenties

Wij werken met diverse woningcorporaties van groot tot klein, door het hele land. Recente referenties zijn: Vestia, Stadswonen, Portaal, Havensteder, Stek, SCW Tiel en TBV Wonen.

Bedrijfsprofiel

Vastgoedinformatiemanagement is de kern van ons adviesbureau. Ons specialisme is de combinatie van software, advies en research. Wij helpen bij het maken van optimale keuzes bij het creëren en beheren van vastgoed. 

Voor advies op het gebied van vastgoedinformatiemanagement, technisch beheer, beleid en financiële performance kan uw organisatie bij ons terecht. We maken innovatieve softwareproducten, zoals de Real Estate Suite voor asset- en portefeuillemanagement, vastgoedsturing en onderhoudsmanagement, inspecties en contractmanagement. Door research en development houden wij onze kennis actueel. We werken voor, maar vooral met onze klanten. Betrokken, Professioneel, Vindingrijk en Inspirerend.


Aantal medewerkers: 15
Aantal klanten in corporatiemarkt: 50
Actief in corporatiemarkt sinds: 1996
Gebruikersvereniging: RE Suite gebruikersdag

Contactgegevens

DEMO Consultants
Delftechpark 37d, 2628 XJ Delft
015-7502520

info@demobv.nl
https://www.demobv.nl

DEMO Consultants in het nieuws