Stichting KiK

Korte productbeschrijving

KiK-tool
De gratis KiK-tool is de softwareapplicatie die specifiek is ingericht voor de Wkb. De unieke eigenschap is dat het de kans op het optreden van een risico tijdens een bouwproces, de omvang van dat risico én de gevolgen structureert en vervolgens de basis legt voor een efficiënte borging. De KiK-tool versterkt de kans om uniformiteit in kwaliteitsborging voor de bouw en infra te vergroten. Met de KiK-tool kun je de onder de Wkb verplichte risicoanalyse bij bouwprojecten maken. Vervolgens maakt de KiK-tool zichtbaar wat je moet doen om zulke risico’s te managen in een borgingsplan.

Een grote stap vooruit voor kwaliteitsborgers, architecten, gemeentes, woningcorporaties en aannemers, die allemaal met KiK kunnen werken om het doel van de Wkb (betere bouwkwaliteit binnen wettelijke kaders) samen te bereiken. Dat doen ze door in één applicatie de wettelijk verplichte rapporten voor de kwaliteitsborgers en de aannemers op te stellen.

Wilt u meer informatie of een demo van de KiK-tool? Neem dan contact op met onze servicedesk via info@kik-tool.nl of bel met 085-782 29 68. Nieuws van KiK

Specificaties

Software wordt aangeboden:

 • SaaS

Platform gebaseerd op:

 • Mendix

Bedrijfsprofiel

KiK biedt hulp aan woningcorporatie bij de Wkb
De komst van de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) in 2023 brengt grote verandering met zich mee, ook voor woningcorporaties als opdrachtgever in het nieuwe stelsel. Wanneer de Wkb ingaat worden bouwtechnische en ruimtelijke beoordeling van vergunningsplichtige bouw- en verbouwwerken uit elkaar gehaald en gesplitst in twee los van elkaar staande activiteiten. De (technische) bouwactiviteit en de omgevingsplanactiviteit. De opdrachtgever (woningcorporatie) vraagt de vergunning omgevingsplanactiviteit bij de gemeente aan. De bouwtechnisch toets gebeurt met private kwaliteitsborger (dit gebeurde eerst door de gemeente).

 

Stichting KiK helpt te voldoen aan de kwaliteitsnormen volgens de Wkb. De Wkb schrijft voor dat binnen bouwprojecten in de bouw- en infrasector moet worden gewerkt met een onafhankelijke toegelaten kwaliteitsborger. Deze kwaliteitsborger is verplicht gebruik te maken van een toegelaten ‘instrument’ (systeem) om te beoordelen of een bouwwerk voldoet aan de bouwregelgeving, maar ook om aan te geven of er geen bezwaren zijn tegen start bouw. KiK is zo’n instrument.

 

Waaruit bestaat KiK?

 • Een uitgewerkt borgingsproces volgens de beoordelingsrichtlijn (BRL) 5019 voor (kwaliteits)borging.
 • Gratis software (KiK-tool) ter ondersteuning van het borgingsproces met mogelijkheden voor rapportages zoals het kwaliteitsborgingsplan en de risicoanalyse.

Onafhankelijke kwaliteitsborger

De rol van de kwaliteitsborger is doorslaggevend in het nieuwe stelsel. Om deze te waarborgen heeft stichting KiK licentieovereenkomsten met kwaliteitsborgers. KiK heeft van alle instrumenten veruit de meeste kwaliteitsborgers aan zich gebonden.


Woningcorporaties en de Wkb

De woningcorporatie heeft, zoals alle opdrachtgevers, onder de Wkb een aantal nieuwe taken

 • Selecteren kwaliteitsborgingsinstrument (KiK) en de kwaliteitsborger.
 • Meldingen doen bij de gemeente:
  - de bouwmelding met het borgingsplan, de risicoanalyse, de gekozen kwaliteitsborger en van het geselecteerde instrument.
  - de gereedmelding naar de gemeente met daarin de verklaring van de kwaliteitsborger dat er een gerechtvaardigd vertrouwen bestaat dat het bouwwerk aan de wettelijke eisen voldoet én het dossier bevoegd gezag. De gereedmelding is een voorwaarde voor de ingebruikname na oplevering.

Wat betekent KiK voor woningcorporaties?

 • KiK biedt een totaaloplossing voor het kwaliteitsborgingsproces onder de Wkb.
 • Met de KiK-tool van KiK heeft de woningcorporatie alle software in huis om alle vereiste rapporten te genereren.
 • Woningcorporaties kunnen meewerken in de tool en hebben zo goed zicht op het borgingsproces.
 • KiK kan naast de wettelijke eisen van de Wkb, private eisen van de woningcorporatie meenemen in het borgingsproces.Wanneer de woningcorporatie een toezichthoudende rol verkiest, dan is dat mogelijk met KiK.
 • De woningcorporatie ontvangt van de aannemer het consumentendossier dat kan worden opgemaakt met de KiK-tool. Met het consumentdossier laat de aannemer aan zijn opdrachtgever zien wat gebouwd is en geeft hij ook informatie voor onderhoud en garantie van het bouwwerk. Dit is relevante informatie voor het gebouwbeheer van de corporatie.

Contactgegevens

Stichting KiK
Burgermeester van Reenensingel 101, 2803 PA Gouda
085-486 24 29

info@kik-komo.nl
https://www.kik-komo.nl/

Stichting KiK in het nieuws