Visie ERP-leveranciers op toekomst woningcorporaties: een overzicht

Geplaatst door CorporatieMedia op
 

Wat is jullie visie op de woningcorporatie van de toekomst? Op welke wijze ondersteunen jullie corporaties daarin met jullie ERP? CorporatieGids Magazine legde deze vragen voor aan ERP-leveranciers in de sector. De bijdragen die we op onze uitvraag hebben ontvangen, leest u hier.

Itris
“Woningcorporaties blijven ook in de toekomst doen wat ze nu doen: zorgen voor voldoende betaalbare huisvesting voor een kwetsbare doelgroep,” vertelt Dion Bonné, Manager Productmanagement bij Itris. “De rol van digitalisering neemt toe en de wijze waarop ICT wordt ingezet verandert. Itris ziet bij haar klanten een positieve ontwikkeling: zij digitaliseren eenvoudiger. Het inpassen van nieuwe technologieën neemt toe en dit is gerelateerd aan het ERP. Itris ziet de ontwikkeling van een ondersteunende oplossing naar een intelligent systeem. Snel, accuraat en met een bijlerend effect. Processen worden niet enkel automatisch uitgevoerd, maar ook automatisch geoptimaliseerd voor het beste resultaat. Sneller de juiste keuzes maken. Ook de samenwerkingsvorm met de leverancier verandert. Niet langer verwachten woningcorporaties enkel functionaliteit, het gaat ook om waarde creatie en dienstverlening. Innovatie is cruciaal om bij te blijven. Bij Itris doe je dit samen met een passend tempo middels een standaardproduct en diensten voor woningcorporaties.”

Aareon
“De corporatie van de toekomst is een organisatie die zich richt op duurzaamheid in combinatie met betaalbaar wonen voor iedereen in de doelgroep,” antwoordt Hero de Klaver, commercieel directeur Aareon desgevraagd. “Het tekort aan woningen en de effort die moet worden gestoken om de klimaatdoelstellingen te halen, bepalen in grote mate de richting die de corporaties opgaan. En dat leidt tot grote veranderingen in de manier van werken van de corporaties. Waar het daarbij voornamelijk om draait, is het werken op een zo efficiënt mogelijk manier. Om op deze manier de kosten laag te houden, maar ook om de tevredenheid van klanten en de stakeholders naar een hoog niveau te tillen. Vanuit de ICT kan daaraan worden bijgedragen door digitalisering, automatisering en de beweging naar de cloud.”

“Tobias 365 is de perfecte invulling om te kunnen werken volgens deze visie. Het is een stabiele toepassing met brede functionaliteit in de cloud en de bron van alle gegevens van de corporatie. Aangevuld met de oplossingen van Aareon Digital Solutions is het de perfecte combinatie om zo efficiënt mogelijk te werken.”

DataBalk
“Standaardisatie en innovaties op het gebied van automatisering zorgen ervoor dat corporaties zich volledig kunnen richten op de belangrijke volkshuisvestelijke taken,” antwoordt Hermen Joostens van DataBalk. “De corporatie van de toekomst wordt maximaal ontzorgd door een applicatielandschap wat altijd up-to-date is, een hoge datakwaliteit kent en over een sterke integratie met de keten beschikt. Dat is hét fundament voor excellente dienstverlening voor huurder en woningzoekende.”

“Met een revolutionair nieuwe architectuur langs de as van de VERA kerndomeinen Klant, Vastgoed, Financiën en Dossier, zorgt DataBalk voor vernieuwing in de sector. De oplossing die DataBalk levert is volledig SaaS waarbij een slimme knip gemaakt is tussen corporatiespecifieke onderdelen zoals Verhuur en Vastgoed en de wereldstandaard Microsoft Dynamics 365 op het gebied van Financiën en CRM. Deze architectuur zorgt voor efficiënt beheer, wendbaarheid, continue innovatie en voorspelbare kosten.”

Hercules
“Woningcorporaties zullen vaker hun krachten bundelen en fuseren,” antwoordt Erik-Jan Frieser, commercieel manager Hercules desgevraagd. “Tegelijkertijd moeten woningcorporaties ten behoeve van de huurder van de toekomst het juiste bezit samenstellen. Daarmee neemt ook de complexiteit van processen toe. Ook de wet- en regelgeving en de aandacht daarvoor blijft van kracht. Flexibiliteit en wendbaarheid komen voorop. Er zal steeds meer gebruikgemaakt worden van de beste software voor hele specifieke onderdelen.”

“Ons ERP platform kan snel en ‘loosely’ koppelen met de verschillende applicaties uit het IT-landschap. De wet- en regelgeving verwerken wij in onze oplossing. De wijze waarop Hercules processen ondersteunt is uniek. Het ondersteunen van een diverse portefeuille en huurdersamenstelling wordt door onze klanten sterk gewaardeerd. Wocas evolueert zich door moderne mogelijkheden toe te passen en de relatie tot de medewerker van de corporatie en Wocas te versterken. Onze klanten inspireren ons flexibel en wendbaar te blijven, zodat wij veel verschillende processen in een systeem kunnen afvangen.”

Spacewell/Axxerion
“De kerntaak van de woningcorporaties blijft het huisvesten van mensen met een smalle beurs,” antwoordt Sven Toelen van Spacewell/Axxerion. “Echter beïnvloeden veranderende wetgeving, nieuwe eisen op het gebied van duurzaamheid en het terugdringen van energieverbruik én evoluties op het vlak van technologie en digitalisering de corporaties. Ook maatschappelijke veranderingen hebben een invloed, zoals vergrijzing, langer thuis wonen en kleinere huishoudens. Door de coronacrisis wordt de onvoorspelbaarheid alleen maar groter.”

“Met ons ERP voorzien we in de groeiende behoefte om informatie eenduidig vast te leggen, veilig te delen, eenvoudig snel toegankelijk te maken en data aan elkaar te koppelen voor efficiënt beheer. De software laat toe om te sturen op data en gefundeerde beslissingen te nemen. Het ERP laat ook toe om data uit te wisselen met gespecialiseerde MJOP-software die inzicht geeft in de staat van gebouwen en budgettering op lange termijn. Zo kun je gemakkelijker vervangingsmomenten aangrijpen om te verduurzamen.”

NCCW
“Bij ons tellen alle klanten mee, ook die onder de 1.000 vhe,” antwoorden Tom van Noort en Bartje Meijboom, samen de directie vormend van NCCW. “Onze ruim 80 klanten krijgen persoonlijke aandacht en hebben inspraak in onze productontwikkeling. Onze bewezen SaaS-oplossing is super stabiel en betrouwbaar en onze klanten waarderen onze manier van releasen. Bij ons gaat dit eenvoudig, probleemloos en kost het onze gebruikers geen tijd en geld.”

“Met onze jarenlange ervaring kunnen wij onze klanten zowel operationeel als strategisch ondersteunen. Onze Customer Support heeft snel het juiste antwoord. Dit alles heeft in 2021 geleid tot bewuste keuzes van klanten om na selectie bij ons te blijven en hebben we een nieuwe corporatie mogen verwelkomen. De nieuwe klantgerichte koers werpt duidelijk zijn vruchten af, een hogere (NPS) waardering en vertrouwen in onze productontwikkeling. Kortom, NCCW staat weer als een (huur)huis.”

Bron: CorporatieGids Magazine, Foto: Shutterstock