Nieuws woningcorporatie 'Ons Huis', Woningstichting